Periode Archieven - Pagina 26 van 28 - Historisch Nieuwsblad
Veilig en vertrouwd betalen Bestel uw magazine en specials in onze webshop
Periode

 

Met Historisch Nieuwsblad selecteert u gemakkelijk op 20e eeuw, 19e eeuw, Vroegmoderne geschiedenis, Middeleeuwen of Klassieke Oudheid. Op zoek naar een specifieke periode uit de geschiedenis? Historisch Nieuwsblad helpt u graag verder: Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog, Gouden Eeuw, Verlichting, Slavernij of Tachtigjarige Oorlog.

Onze vroegste voorouders

L. Kooijmans
39,99

De menselijke geschiedenis strekt zich ver uit vóór de tijd waarin de mensen opschreven wat er zoal gebeurde. Dat is de periode die we – ten onrechte – prehistorie noemen.

Lees meerUitverkocht

Nederland 1500-1815

Jan de Vries en Ad van der Woude
27,50

Bijzonder grondige economische geschiedschrijving waarin de methodes en inzichten van de Franse Anales-school zijn gecombineerd met die van de Amerikaanse ‘new economic history’. Dus geen boek dat je met rode

Lees meerBESTEL NU

Sluipmoordenaars

Inger Schaap
20,00

De serie sluipmoorden die tussen september 1943 en september 1944 werd uitgevoerd, is bekend geworden onder de codenaam ‘Silbertanne Aktion’. Het doel? Wraak en ontwrichting van het Nederlands verzet en

Lees meerUitverkocht

Hitler

Ian Kershaw
44,99

Als het ging om de geschiedenis van het Derde Rijk woedde er lange tijd een strijd tussen zogenoemde ‘intentionalisten’ en ‘structuralisten’. De eersten lieten hun verklaringen beginnen en eindigen bij

Lees meerBESTEL NU

Unie – Bestand – Vrede

Simon Groenveld
19,00

De staat van de Zeven Verenigde Provinciën ontstond in een tijd waarin bestuurlijke structuren en regelgeving in heel Europa in ontwikkeling waren. Men formuleerde ‘fundamentele wetten’ die uitgangspunt werden voor

Lees meerUitverkocht

Ridderschap in Holland

Antheun Janse
39,00

Hoewel Holland al in de late Middeleeuwen meer en meer een land van burgers werd, speelde de ridderschap er nog een leidende rol. Hoge edelen als de heren van Arkel,

Lees meerBESTEL NU

Het gilde van de Blauwe Schuit

Herman Pleij
41,99

Het blijkt dat de carnavalstekst een centrale rol speelde in het dagelijkse leven van alle lagen van de bevolking van de laatmiddeleeuwse stad. Deze teksten zijn het repertoire van de

Lees meerBESTEL NU

Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger

Ludo Jongen (bewerker)
19,00

Een van de weinige heiligen van Nederlandse afkomst is Ludger. Volgens de overlevering is hij geboren in Zuilen (vlak bij Utrecht), in de tijd dat de missionarissen Willibrordus en Bonifatius

Lees meerBESTEL NU

Gelre

Aart Noordzij
39,00

De Geldersen stonden in de vijftiende en zestiende eeuw te boek als boers, barbaars, oorlogszuchtig en rebels. Dit imago hadden zij te danken aan de vele oorlogen met de Bourgondische

Lees meerBESTEL NU

De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners

P.N. Noomen
29,00

Het middeleeuwse Friesland telde meer dan vijfhonderd ‘stinzen’, verdedigbare stenen huizen. Ze waren zowel op het platteland als in de steden te vinden. Friesland kende geen centraal gezag en de

Lees meerBESTEL NU

Pompeii

Mary Beard
21,99

We hebben hier te maken met een historica van de buitencategorie, die in een week meer doet dan een Nederlandse geschiedkundige in zijn gehele loopbaan. Het belang van Pompeii ligt

Lees meerBESTEL NU

De wereld van Odysseus

Moses Finley
21,50

De wereld van Odysseus is een baanbrekend werk in de sociale geschiedenis van de klassieke wereld en een van de bekendste werken van historicus Moses Finley. Het boek geeft een

Lees meerBESTEL NU

Caesar

Adrian Goldsworthy
26,99

Gaius Julius Caesar is duizenden jaren na zijn dood nog steeds een bekendheid. Hij kende meer succes dan welke andere Romein dan ook, korte tijd voor zijn dood was hij

Lees meerUitverkocht

Voor handel en maatschappij

Ton de Graaf
49,90

De belangrijkste en oudste voorganger van ABN AMRO was de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), die een cruciale rol heeft gespeeld in de Nederlandse economie. Dit boek is na 88 jaar het

Lees meerBESTEL NU

Calmeyer, dader of mensenredder? Visies op Calmeyers rol in de jodenvervolging

Ruth van Galen-Herrmann
20,95

Na zestig jaar laait de discussie rond Hans Georg Calmeyer weer op. Deze Duitse ambtenaar in het bestuur van de bezetter had tot taak in twijfelgevallen te beslissen over joodse

Lees meerBESTEL NU

Een kleine geschiedenis van de wereld

E.H. Gombrich
9,99

In 1935 werd Ernst Gombrich, een toen 26-jarige doctor in de kunstgeschiedenis zonder uitzicht op een vaste aanstelling, door een kennis uit de uitgeverijwereld gevraagd of hij een wereldgeschiedenis voor

Lees meerUitverkocht
Toegevoegd!