Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
dinsdag 7 februari 2012

Jonge historici willen schrijven, gedrukt of online


Wendy Dallinga

Historisch tijdschrift Leidschrift (Universiteit Leiden, drie edities per jaar) begon in 1984 als platform voor scripties van geschiedenisstudenten. Maar door professionalisering en de ambitie om een publiek buiten Leiden te trekken, is het blad inmiddes als platform voor studenten verdwenen. In de redactie is een vast docentlid gekomen en alleen beroepshistorici schrijven stukken. Een blad als Groniek (Rijksuniversiteit Groningen, vier edities) kent eenzelfde geschiedenis. Het is nu een blad gemaakt dóór studenten, maar geen platform meer vóór studenten. Al voegt hoofdredacteur Marijn Parmentier daaraan toe: ‘We worden ook niet gestuurd door docenten.’

Communicatiestudies
Het onafhankelijke historische tijdschrift Verleden Tijdschrift (Radboud Universiteit Nijmegen), gemaakt door studenten, is in 1999 gefuseerd met Ex Tempore in de naam ET-VT (verschijnt onder de naam Ex Tempore, drie edities per jaar). In het blad staan wetenschappelijke essays, geschreven door voornamelijk universitaire medewerkers. Het Rotterdamse Roest (Erasmus Universiteit, vier edities) is mede door zijn ambitie om een groter publiek te trekken een interdisciplinair blad geworden. Het tijdschrift is verbasterd van een geschiedenisblad tot een tijdschrift dat gedomineerd wordt door de communicatiestudies van de faculteit History, Culture and Communication.

Er zijn nog wel bladen waar geschiedenisstudenten hun ei kwijt kunnen. In tijdschriften als Aanzet (Universiteit Utrecht, drie edities per jaar) en Skript (vier edities) kunnen studenten artikelen over hun scriptieonderwerpen publiceren. De redacties bepalen per nummer een thema en redigeren de artikelen. Daarnaast schrijven zij wetenschappelijke artikelen en volgen ze de historische discussies. Ook in tijdschriften Déjà Vu (Universiteit Leiden, drie edities) en Galapas (VU, vier edities) staan artikelen van studenten. Financieel zijn deze bladen afhankelijk van de faculteit of de studievereniging, maar volgens de hoofdredacteur van Galapas, Hester Borm, kunnen de studenten hun gang eigen gaan. ‘Wij hebben een onafhankelijke redactie die zelf de inhoud bepaalt.’

Website
De ambitie om een groter publiek te bereiken heeft geleid tot de oprichting van Jonge Historici Schrijven Geschiedenis (JHSG). Op hun onlangs opgerichte website worden wetenschappelijke publicaties van geschiedenisstudenten van over het hele land geplaatst. ‘Wij willen niet concurreren met de gedrukte tijdschriften,' verzekert Geerten Waling van JHSG.  'Zij hebben ook bestaansrecht. Je moet de website van het JHSG zien als een aanvulling. Daarnaast kunnen de tijdschriften ons gebruiken om abonnees te werven.’

Volgens Waling heeft online publiceren voordelen boven gedrukte media. Zo zijn de productiekosten lager. ‘Wij kunnen financieren zonder er financieel aan onderdoor te gaan,' zegt Waling. 'Verder is op internet de drempel veel lager. En iedereen kan je stukken lezen. Hoofdredacteur van Aanzet, Syrinx Fakkeldij, vraagt zich daarentegen af of internet het meest geschikte platform is: ‘Persoonlijk vind ik het niet aantrekkelijk om een veertig pagina’s tellende scriptie van een computerscherm af te lezen. Mensen lezen geen lange lappen tekst op het internet.’ Daarnaast is volgens Fakkeldij de vormgeving belangrijk om bezoekers te trekken. ‘Ik denk dat gedrukte tijdschriften het ook goed blijven doen.’