• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Welke archieven worden in 2015 openbaar bij Nationaal Archief

  Bronnen door Eric Hennekam

  De eerste dinsdag van 2015 is het Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Aan het begin van ieder nieuw kalenderjaar vervalt de beperking van de openbaarheid van archieven. De informatie in deze archieven is dan voor iedereen toegankelijk.
  Iedereen die geïnteresseerd is in het handelen van de overheid kan vanaf 6 januari 2015 de historische bronnen uit de jaren 1989, 1964 en 1939 in de studiezaal van het Nationaal Archief raadplegen.

  Bekijk de lijst met archiefstukken die openbaar worden op gahetna.nl  (PDF)

   


  Via Twitter @erichennekam zal ik, zoals elk jaar,  wat dossiers die openbaar worden toelichten en enkele tips aan onderzoekers geven. Niet alleen bij het Nationaal Archief worden documenten openbaar gemaakt. Dit is ook het geval bij de vele andere Nederlandse archiefinstellingen. Als daar lijsten van op webistes verschijnen zal ik die ook op Twitter zetten bijvoorbeel de lijst archieven die per 1 januari 2015  die bij het Brabants Historisch Informatie Centrum openbaar worden http://www.bhic.nl/media/openbaarheid_2015.pdf . 
  Verder is het goed te weten dat je vanuit elke locatie in de wereld de nu openbaar geworden documenten tegen betaling kunt aanvragen via GaHetNa. Op mijn weblog heb ik daarvoor een korte handleiding  gemaakt.
   

  1989

  1989 was het jaar van de val van de muur in Berlijn, maar ook van het kabinet-Lubbers. De ‘Twee van Breda’ werden na jarenlange discussie vrijgelaten. Ook de nieuwe Mediawet en de ov-jaarkaart voor studenten werden in ’89 in gevoerd. Een ander boeiend onderwerp uit die tijd is de paspoortaffaire. Met het openbaar worden van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de Europese gemeenschappen te Brussel over 1989 is deze grote affaire nu geheel te reconstrueren. Het begon in 1984 met het voornemen een nieuw, fraudebestendig Europees paspoort te ontwikkelen. Het bedrijf dat in opdracht van de staat het paspoort zou ontwikkelen, bleek in 1988 niet in staat om aan de verplichtingen te voldoen. Dit leidde tot een parlementaire enquête onder leiding van Loek Hermans. De conclusies van de commissie leidden tot het aftreden van minister van Defensie Wim van Eekelen en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken René van der Linden.

  1939 en de naderende oorlog

  De internationale spanning is voelbaar in het Europa van 1939. Koningin Wilhelmina laat zich niet onbetuigd en geeft waarschuwingen over de herbewapening, zo leert het geheim verbaal in het archief van het Kabinet van de Koningin. Daarin bevindt zich ook correspondentie tussen Koning Leopold van België en Koningin Wilhelmina met als onderwerp de dreigende oorlog. Leopold noemt haar chère cousine. Ook de kabinetsformatie van 1939 is er terug te vinden. Dit kabinet is een centrumlinks noodkabinet, waarvan voor het eerst twee sociaaldemocraten deel uitmaken.

  Persoonlijke verhalen in de overheidsarchieven

  Overheidsarchieven zijn vaak rijkelijk gevuld met persoonlijke verhalen. Het gezantschap in Parijs kreeg te maken met Aart Akkersdijk (geboren in 1892). In december 1938 werd hij door een Frans militair tribunaal in Lille tot twintig jaar veroordeeld wegens spionage. In het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging komt hij voor als vermoedelijke Duitse spion. Hij overleed in 1947.
  Een ander verhaal, dat uit het archief van de ambassade in de Sovjet-Unie naar boven komt, is dat over Alfred Adolf Hoeve (geboren in 1914), die in de oorlog vanuit een Duits concentratiekamp met Russische krijgsgevangenen meeging naar de Sovjet-Unie. Zijn verblijf in de Sovjet-Unie viel hem tegen, daarom probeerde hij vanaf 1947 terug te keren naar Nederland, wat uiteindelijk pas in 1960 lukte.

  Openbaar tenzij

  De Archiefwet 1995 bepaalt dat archiefbestanden van departementen en andere overheidsinstellingen na twintig jaar worden overgedragen aan het archief. Ruim 95 procent van de overgedragen stukken is direct in te zien. Voor de overige paar procent geldt dat de archieven nog een tijd gesloten blijven, of slechts beperkt openbaar worden. Dat is dan omwille van de privacy van nog levende personen, het landsbelang of onevenredige benadeling. De eventuele beperkingen gelden altijd voor een van tevoren vastgestelde periode, meestal vijftig of vijfenzeventig jaar. En dus vallen jaarlijks archiefdelen vrij.

  (Bron; Nationaal Archief)

  [ 1 januari 2015/update 6 januari 2015]