Home Dossiers Nederlandse politiek
De kracht van Hendrik Koekoek
De kracht van Hendrik Koekoek
Artikel

De kracht van Hendrik Koekoek

BBB is de grote winnaar van de verkiezingen. In de jaren zestig speelde Boer Koekoek met zijn Boerenpartij handig in op de afkeer van de Haagse kaasstolp onder veel gewone kiezers.

Lees meer
Regels en rituelen in de Tweede Kamer
Regels en rituelen in de Tweede Kamer
Artikel

Regels en rituelen in de Tweede Kamer

Onmiskenbaar is er aan het Binnenhof de laatste zeventig jaar veel veranderd. En toch behield de Tweede Kamer al die tijd haar eigen karakter. In Macht der gewoonte ontleedt politiek historica Carla Hoetink de politieke cultuur van de naoorlogse Tweede Kamer. Ze zet uiteen wat en wie het leven en werken aan het Binnenhof bepalen....

Lees meer
De eerste democratische verkiezingen in de Republiek
De eerste democratische verkiezingen in de Republiek
Artikel

De eerste democratische verkiezingen in de Republiek

Politieke partijen halen alles uit de kast om stemmen te winnen bij de Provinciale Statenverkiezingen. In de achttiende eeuw beschouwden veel Nederlanders de komst van de Franse revolutionairen naar de Republiek als een bevrijding. Vol energie discussieerden ze over een nieuwe inrichting van de politiek. Zo vonden op 1 maart 1796 de eerste democratische verkiezingen in de Republiek plaats.

Lees meer
De bezuinigingspolitiek van Willem I
De bezuinigingspolitiek van Willem I
Artikel

De bezuinigingspolitiek van Willem I

Vacaturestop, wachtgeld, bevriezing van salarissen. Deze termen klinken modern, maar ze waren al aan de orde in 1823, toen koning Willem I moest bezuinigen en reorganiseren. En ook toen ging dat niet zonder pijn. De ministers van koning Willem I hadden het niet makkelijk. Bij het minste of geringste kregen ze het chagrijn en sarcasme...

Lees meer
Revolutie in het onderwijs in de jaren 60
Revolutie in het onderwijs in de jaren 60
Artikel

Revolutie in het onderwijs in de jaren 60

Het kabinet gaat 105 miljoen euro investeren om de gelijke kansen in het onderwijs te verbeteren. Vanaf de jaren zestig kregen steeds meer kinderen de kans om door te leren.

Lees meer
1848: Het begin van een modern Nederland
1848: Het begin van een modern Nederland
Artikel

1848: Het begin van een modern Nederland

​1848 was wereldwijd een veelbewogen jaar. Europa stond in het teken van diverse revoluties, onder andere in Parijs, Rome, Pruisen, Wenen en Hongarije. De Nederlandse koning Willem II nam met grote zorg kennis van de ontwikkelingen op het wereldtoneel. Hij probeerde te voorkomen dat in Nederland een revolutie uitbrak, door in te stemmen met de invoering van een...

Lees meer
De andere schoolstrijd
De andere schoolstrijd
Artikel

De andere schoolstrijd

In 1863 introduceerde Johan Rudolph Thorbecke een nieuw schooltype: de hogere burgerschool. De hbs was meteen een succes en vormde een geduchte concurrent voor het gymnasium. Het exactevakkenpakket van de hbs sloot beter aan bij de eisen van de moderne tijd. Alleen door zich aan te passen wist het gymnasium te overleven. Afbeelding: Haags Gemeentearchief...

Lees meer
Om de tere kinderziel
Om de tere kinderziel
Artikel

Om de tere kinderziel

Decennialang streden christelijke politici voor ruimte voor ‘vrije’ scholen. Liberalen hielden vast aan de scheiding van Kerk en Staat. Pas in 1917 werd de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in steen gebeiteld. Het was een ongekende demonstratie van onvrede onder de Nederlandse onderdanen. De volksvertegenwoordiging, gekozen door niet meer dan zo’n 122.000 kiezers, had...

Lees meer
Willem II en de radicalen
Willem II en de radicalen
Artikel

Willem II en de radicalen

Tijdens het koningschap van Willem II werpen radicale journalisten zich op als de kampioenen van het volk. Met de liberalen pleiten ze voor democratische hervormingen. Hoewel minder principieel dan ze zich voordoen – ze accepteren regelmatig zwijggeld van de koning –, boeken de radicalen succes als Willem II een nieuwe grondwet laat ontwerpen. Dat betekent...

Lees meer
Protesten voor de AOW
Protesten voor de AOW
Artikel

Zo kwam de AOW tot stand

De AOW-leeftijd stijgt in 2028 naar 67 jaar en 3 maanden. De uitkering stuitte in 1946 nog op veel politieke weerstand.

Lees meer
Was Domela een populist?
Was Domela een populist?
Artikel

Was Domela een populist?

Het socialisme uit de jaren 1880 van ‘Us Ferlosser’ Domela Nieuwenhuis richtte zich tegen de zakkenvullers op het pluche, maakte gebruik van scherpe tegenstellingen tussen ‘wij’ en ‘zij’, en werd geleid door een charismatische figuur. Is er een parallel te trekken met het moderne populisme, en valt Domela Nieuwenhuis te vergelijken met Fortuyn of Wilders?...

Lees meer
Luns en De Gaulle
Luns en De Gaulle
Artikel

Joseph Luns als secretaris-generaal van de NAVO (1971-1984)

Het ambt van secretaris-generaal van de NAVO bracht de favoriete werelden van Joseph Luns bij elkaar: die van de krijgsmacht en die van de diplomatie. De Koude Oorlog had nog nauwelijks aan ijzigheid verloren en binnen het bondgenootschap sluimerden conflicten. Maar Luns genoot, dertien jaar lang, van het protocol en de gepantserde auto’s. De kleindochter...

Lees meer