Home Dossiers Europese Unie
Intellectuelen wilden eeuwen geleden al een verenigd Europa
Intellectuelen wilden eeuwen geleden al een verenigd Europa
Artikel

Intellectuelen wilden eeuwen geleden al een verenigd Europa

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders de meerwaarde van de EU zien, maar zich er nauwelijks mee verbonden voelen. Al in de Middeleeuwen pleitten denkers voor een verenigd Europa.

Lees meer
Hoe de Britten ‘ja’ zeiden tegen Europa
Hoe de Britten ‘ja’ zeiden tegen Europa
Artikel

Hoe de Britten ‘ja’ zeiden tegen Europa

Bij het eerste referendum over het Europese lidmaatschap in 1975 stemden de Britten massaal voor hechtere samenwerking. Juist de Conservatieven waren enthousiast over de ‘gemeenschappelijke supermarkt’, terwijl Labour-politici er vooral een neoliberale samenzwering in zagen. Op 5 juni 1975 was St. James’s Park, gelegen tussen Buckingham Palace en Downing Street, het decor van een ouderwets...

Lees meer
Een Europese droom
Een Europese droom
Artikel

Een Europese droom

Waar moet het naartoe met Europa? In het Interbellum droomden niet zozeer links-liberalen, maar rechts-conservatieven van een verenigd, verheven continent. Europese integratie begon in de jaren vijftig met de Gemeenschap van Kolen en Staal; daarna verschoof de aandacht naar de interne vrije markt, en tegenwoordig associëren we de EU met monetaire crises en de ‘Brussel-bubbel’....

Lees meer
Margaret Thatcher: moeder van de Brexit
Margaret Thatcher: moeder van de Brexit
Artikel

Margaret Thatcher: moeder van de Brexit

Margaret Thatcher moest niets hebben van Brusselse regelzucht en de integratie-idealen van EU-technocraten. Die leefden volgens haar in ‘cloud cuckoo-land’. Met haar felle retorische aanvallen op de EU legde ze een van de fundamenten voor de Brexit. Het Belgische Brugge, september 1988. Het zijn turbulente tijden in Europa. Na jaren van zogenoemde ‘eurosclerosis’, boekt het...

Lees meer
Portret van Karel de Grote uit de Middeleeuwen
Portret van Karel de Grote uit de Middeleeuwen
Artikel

Karel de Grote: vader van Europa

In de halve eeuw dat Karel de Grote de scepter zwaaide, wist hij een groot deel van Europa onder zijn heerschappij te krijgen.

Lees meer
Hoe de Amerikanen de Europese Unie pushten
Hoe de Amerikanen de Europese Unie pushten
Artikel

Hoe de Amerikanen de Europese Unie pushten

De eenwording van Europa is deels van Amerikaanse makelij. In de jaren vijftig streefde Washington naar een federatie van West-Europese staten, die sterk genoeg zou zijn om een Sovjetaanval te weerstaan – zonder Amerikaanse hulp. Het kind Europa moest op eigen benen gaan staan, maar klampte zich vast aan moeder Amerika’s rokken. Nooit meer oorlog...

Lees meer
Beyen in Zürich
Beyen in Zürich
Artikel

Met frisse tegenzin op naar Europa

Hoewel de Nederlandse bevolking en het parlement enthousiast waren over de Europese integratie, moest de regering er lange tijd niets van hebben. Uiteindelijk kwam de opmaat tot de Europese Unie er toch – dankzij een voorstel van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Beyen. Met groot enthousiasme nam de Tweede Kamer op 19 maart 1948...

Lees meer
Vergeten bouwer van Europa
Vergeten bouwer van Europa
Artikel

Vergeten bouwer van Europa

Weinig Nederlanders herinneren zich oud-minister van Buitenlandse Zaken Johan Willem Beyen. En dat is jammer, vindt zijn biograaf Wim Weenink. Beyen is immers een van de grondleggers van de Europese eenwording. Ook speelde hij een prominente rol in de Greet Hofmans-affaire. Het kostte hem zelfs zijn hechte vriendschap met koningin Juliana. De internationale bankier Beyen...

Lees meer
De Europese Unie, een ongekend succes
De Europese Unie, een ongekend succes
Column

De Europese Unie, een ongekend succes

Een halve eeuw geleden, op 25 maart 1957, tekenden de ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, België en Luxemburg het Verdrag van Rome, dat per 1 januari 1958 in werking zou treden. Zo kwam de Europese Economische Gemeenschap tot stand, in eerste instantie een opgetuigde douane-unie. In de afgelopen halve eeuw is...

Lees meer
Luns en De Gaulle
Luns en De Gaulle
Interview

Hoe De Gaulle de Engelse toetreding tot de EEG torpedeerde

In januari 1963 weigerde president De Gaulle de toetreding van Engeland tot de EEG. Frankrijk wilde de leiding nemen van een politieke unie in West-Europa, als derde machtsblok naast Amerika en de Sovjet-Unie. Door protesten van Nederland ging dit plan-Fouchet niet door. Historisch Nieuwsblad interviewde toenmalig secretaris van de Rotterdamse Kamer van Koophandel Udink over...

Lees meer