Home Dossiers Middeleeuwen
Seks in de Middeleeuwen
Seks in de Middeleeuwen
Interview

Herman Pleij over seks in de Middeleeuwen

Voor lust, genot en plezier werd in de Middeleeuwen ernstig gewaarschuwd. Op het gebied van seks golden veel voorschriften en regels.

Lees meer
Kerk corrupt door aflaten
Kerk corrupt door aflaten
Artikel

Was de katholieke kerk zo corrupt?

De laatmiddeleeuwse kerk was door en door corrupt, zo leren populaire films, boeken en tv-series ons. Dat zou de protestantse Reformatie verklaren. Maar de morele maatstaven van de kerk waren in de late Middeleeuwen waarschijnlijk hoger dan ooit tevoren.  21 februari 1513. Paus Julius II arriveert bij de hemelpoort. Maar zijn sleutels passen niet. Of...

Lees meer
Christelijke missionarissen trekken in de Middeleeuwen door Nederland.
Christelijke missionarissen trekken in de Middeleeuwen door Nederland.
Artikel

Christelijke missionarissen in Nederland

In de zevende en achtste eeuw trokken christelijke missionarissen door de nog heidense streken van de Lage Landen.

Lees meer
Flagellanten tegen de pest
Flagellanten tegen de pest
Artikel

De pest besmette en doodde miljoenen mensen

In de veertiende eeuw verloor Europa eenderde van zijn bevolking aan de pest. De ziekte begon in Italië en klom vanuit de teen van de laars omhoog naar de dichtbevolkte gebieden in het noorden. Miljoenen mensen raakten besmet in de Middeleeuwen. De Europeanen reageerden op de doodsdreiging door te bidden, zich af te zonderen of...

Lees meer
Portret Filips de Goede
Portret Filips de Goede
Artikel

Filips de Goede: de echte vader des vaderlands

De Bourgondische hertog Filips de Goede (1396-1467) was een flamboyante verschijning op het internationale toneel.

Lees meer
Portret van Karel V, naar Bernaerd van Orly (na 1515)
Portret van Karel V, naar Bernaerd van Orly (na 1515)
Artikel

Karel V: maffiabaas van christelijk Europa

Het bewind van Karel V is altijd veronachtzaamd in de Nederlandse geschiedschrijving – de vorst verdween in de schaduw van zijn ‘fundamentalistische’ zoon Filips. Maar ook keizer Karel was meedogenloos, katholiek én corrupt: zijn voortdurende hang naar oorlogvoering leidde tot grote verwoestingen, veel persoonlijk leed en overspannen staatsfinanciën. In het najaar van 1556 trekt een...

Lees meer
Jacoba van Beieren, allegorie op het huwelijk.
Jacoba van Beieren, allegorie op het huwelijk.
Artikel

De machteloze Jacoba van Beieren

Het leven van Jacoba van Beieren was tragisch, zowel privé als politiek. Hoewel ze in het middelpunt stond van de Europese machtscentra, bleken haar mogelijkheden uiterst beperkt.

Lees meer
Schilderij van de Slag bij Poitiers
Schilderij van de Slag bij Poitiers
Artikel

De Slag bij Poitiers

De Slag bij Poitiers in 733 heeft een symbolische betekenis gekregen: Karel Martel zou Europa hebben gered van complete islamisering. Maar Karel streed niet voor het behoud van het christendom. Zijn intenties lagen op een ander vlak.

Lees meer
Verbanning in de Middeleeuwen
Verbanning in de Middeleeuwen
Artikel

Verbanning in de Middeleeuwen

Verbanning was een van de zwaarste straffen die in de Middeleeuwen opgelegd konden worden. Door de vele gevaren die de balling na zijn verdrijving op zijn pad vond, stond verbanning zo goed als gelijk aan de doodstraf. Wie voorgoed verdreven werd van huis en haard, had grote kans te eindigen als struikrover of lijf en leden te verliezen.

Lees meer
Portret van Jeanne d'Arc
Portret van Jeanne d'Arc
Artikel

Jeanne d’Arc hielp de Franse kroonprins

Op haar dertiende hoort een arm herdersmeisje voor het eerst stemmen in haar hoofd. Ze moet haar diensten aanbieden aan de Franse kroonprins, zeggen ze, en strijden tegen de Engelsen. Met de hulp van Jeanne d’Arc wordt de prins gekroond tot koning Karel VII van Frankrijk. Maar als zij uiteindelijk gearresteerd wordt, is hij daar niet zo ongelukkig mee.

Lees meer
Beeld van de kruistochten
Beeld van de kruistochten
Artikel

De kruistochten naar het Heilige Land

Twee eeuwen lang trokken Europese ridders naar het Heilige Land om het te bevrijden van de heidenen. Er vielen tienduizenden doden en bijna honderd jaar regeerden de kruisvaarders het koninkrijk Jeruzalem. Nog steeds roepen de kruistochten emoties op, maar afgezien van wat muren en kastelen hebben ze weinig sporen achtergelaten. Op 15 juli 1099 wist...

Lees meer
Bonifatius in de twaalfde eeuw.
Bonifatius in de twaalfde eeuw.
Artikel

Bonifatius en de kerstening van Nederland

Rond het jaar 700 staken Willibrord (658-739) en Bonifatius (672-754) vanuit Engeland over naar het huidige Nederland om de heidenen hier te kerstenen. Willibrord bekeerde iedereen tot het christendom en Bonifatius verdiepte hun geloof door zijn prediking. Alleen de Friezen hielden vast aan hun eigen religie, en dat leidde tot de beroemde moord op Bonifatius bij Dokkum.

Lees meer