Home Dossiers Oudheid Amazones vechten als een vent

Amazones vechten als een vent

  • Gepubliceerd op: 2 januari 2024
  • Laatste update 19 jan 2024
  • Auteur:
    Afke van der Toolen
  • 11 minuten leestijd
Amazones vechten als een vent
Cover van
Dossier Oudheid Bekijk dossier

Waarom nu?

Het ministerie van Defensie wil dat in 2030 30 procent van alle medewerkers vrouw is om een goede afspiegeling van de samenleving te vormen. Tot nu toe is dat 10 procent. Alleen bij de Medische Dienst is het streefcijfer al gehaald.

Ze streden als mannen, ze waren ongekend dapper en ze hadden maar één borst. Over de Amazones werden de wildste verhalen verteld. Lang werd dan ook aangenomen dat het mythes waren. Maar dat klopt niet helemaal.

Ze heeft geen hoofd en geen armen meer, en ook haar benen zijn grotendeels weg. Dat zijn beschadigingen, zo heeft de beeldhouwer het nooit bedoeld. Maar het afgezakte bovenstukje en de naakte borsten, die zijn wel expres zo gebeiteld. Dit beeld is een Romeinse kopie naar een Grieks origineel van ruim vijf eeuwen voor onze jaartelling, en bevindt zich nu in het Amsterdamse Allard Pierson. Het stelt een Amazone voor, een van die vreeswekkende krijgsvrouwen uit de Griekse mythologie.

Meer lezen over de Oudheid? Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

Ontvang historische artikelen, nieuws, boekrecensies en aanbiedingen wekelijks gratis in uw inbox.

Tegenwoordig moet je even zoeken naar het ene detail waaruit dat blijkt. Maar in oude tijden, toen de verf nog niet was afgesleten, was het niet te missen: iets onder de rechteroksel, vlak naast de borst, zijn een steekwond en een paar dikke druppels gebeeldhouwd. Nu marmerwit, net als de rest, maar destijds bloedrood.

De oorsprong van de mythische Amazones gaat terug tot de Ilias van Homeros (achtste eeuw voor Christus). Twee keer worden ze daarin genoemd, en beide keren krijgen ze de kwalificatie ‘gelijk aan mannen’ mee. De context maakt duidelijk dat daarmee niet hun uiterlijk wordt bedoeld, maar hun krijgshaftigheid. De Amazones voeren oorlog, net als mannen.

Amazone bereidt zich voor. Beeld door Pierre-Eugène-Emile Hébert, 1882.
Amazone bereidt zich voor. Beeld door Pierre-Eugène-Emile Hébert, 1882.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit artikel op Historischnieuwsblad.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste historische verhalen door toonaangevende historici. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99 per maand, de eerste maand €1,99. Log in om als abonnee direct verder te kunnen lezen of sluit een abonnement af.

Het was het begin van een lange, kleurrijke verteltraditie, waarbij elkaar tegensprekende verbeeldingen moeiteloos naast elkaar konden bestaan. Het ging om een volk van alleen vrouwen – nee, het was een volk waarin de vrouwen de mannen overheersten. Ze hadden maar één borst, om beter te kunnen boogschieten – welnee, ze hadden er gewoon twee. Tot in de vorige eeuw dachten historici dan ook dat de Amazones niet meer waren dan de zoveelste mythe, een fantastisch verzinsel zonder enige grond in de werkelijkheid. Ze hadden het mis.

Niet ver van Cherson, aan de oostkant van de Dnjepr, in het Oekraïense gebied dat bijna twee jaar geleden door Rusland is bezet, ligt een meisje begraven. Ze heeft een gouden halsketting met glazen kralen om, en op haar hoofd draagt ze een soort muts bezaaid met gouden blokjes. Ze was nog niet eens 20 jaar toen ze stierf. Degenen die haar begroeven hebben een bronzen handspiegel bij haar neergelegd, maar ook andersoortige spullen. Een leren, met ijzeren plaatwerk versterkt harnas bijvoorbeeld. En een helm, een speer en een verzameling pijlpunten.

Vechtende Amazones, geschilderd door Peter Paul Rubens, circa 1617.
Vechtende Amazones, geschilderd door Peter Paul Rubens, circa 1617. Bron: Getty Images.

Drie andere vrouwen zijn onder dezelfde kurgan (grafheuvel) aangetroffen, stuk voor stuk met eigen wapentuig. Dit waren krijgsvrouwen, zoveel is duidelijk, maar dan niet in de huidige oorlog. Hun graf is ruwweg tweeënhalfduizend jaar oud. Zijzelf zijn nog slechts skeletten, en veel van de spullen die ze meekregen naar hun laatste rustplaats zijn grotendeels vergaan.

Er zijn nog veel meer van deze vrouwengraven. In Oekraïne, in Rusland, en verder naar het oosten: op allerlei plaatsen in de Euraziatische steppegrond zijn vrouwen en meisjes aangetroffen met wapentuig in hun graf. Al deze graven stammen ruwweg uit de periode tussen de achtste en derde eeuw voor onze jaartelling. Precies de tijd waarin de Grieken hun mythische verhalen over de Amazones vertelden. Al gaven die er wel een heel eigen draai aan.

‘Een vrouwenleger bestaat niet’

‘Over de Amazonen beweer ik het volgende. Het waren geen vrouwen die ten strijde trokken, maar barbaarse mannen die kleren droegen tot aan hun voeten en hun wangen gladschoren.’ Aldus de Griekse auteur Palaiphatos – die overigens zelf ook niet echt heeft bestaan. Op zijn naam staat een verzameling teksten, geschreven in de vierde tot de tweede eeuw voor Christus, waarin allerlei mythes worden ontkracht. Uit de Palaiphatos-teksten blijkt dat niet alle Grieken geloof hechtten aan hun mythes, en dus ook niet aan die over de Amazones. ‘Het is niet waarschijnlijk dat er ooit een leger van vrouwen is geweest,’ besluit de desbetreffende tekst, ‘nu bestaat zo’n leger immers ook nergens.’

Grimmig

Op de eerste verdieping van het Leidse Rijksmuseum van Oudheden woedt een hevig gevecht. Daar, op een buikige Griekse vaas, zijn drie Amazones slaags met de Griekse held Herakles. De tegenstelling tussen de twee partijen kon niet groter zijn: de drie vrouwen rank en lenig, in mini-jurkjes en blootsvoets; de man een imposante spierbonk, massief en stevig bepantserd. De beweeglijkheid van de Amazones doet speels aan, bijna dansachtig, alsof het geen gevecht op leven en dood is. Misschien omdat deze vaas een zogeheten stamnos is, een mengvat voor water en wijn – op de achterkant ervan viert wijngod Dionysos een vrolijk feestje.

De mythe zelf heeft een grimmiger karakter. Herakles had opdracht gekregen de gouden gordel van Amazone-koningin Hippolyte te stelen, wat na het gebruikelijke gestook van goddelijke zijde uitliep op een bloedige slag tussen de Grieken en de Amazones. De laatsten werden daarbij vernietigend verslagen. Maar in welke sfeer het verhaal ook werd verbeeld of verteld, de kern blijft dezelfde: de Amazones als tegenstanders van de Grieken. En dat niet alleen in deze specifieke vertelling. Altijd moest er gevochten worden tegen deze krijgsvrouwen die ‘gelijk aan mannen’ heetten te zijn.

De Amazones zijn vaste tegenstanders van de Grieken

Als mythische antagonist deden de Amazones het ook goed in propagandistische uitingen. Zo componeerde de Griekse toesprakenschrijver Lysias (vijfde eeuw voor Christus) een grafrede voor de Atheense strijders die waren gesneuveld in de Korinthische Oorlog, tegen Sparta. Om hun moed te onderstrepen, maakte hij een vergelijking met de geduchte beproevingen die hun voorvaderen in het verleden hadden doorstaan, en als eerste voorbeeld voerde hij de Amazones op.

‘In oude tijden woonden de Amazones, dochters van Ares, bij de rivier Thermodon. Van alle volken in hun deel van de wereld hadden alleen zij ijzeren wapens, en zij waren de eersten van iedereen die paarden bestegen. Dankzij die middelen wisten zij hun onervaren vijanden te overrompelen.’ Tot de Amazones overmoedig werden, verder optrokken, en de Grieken tegenkwamen. Oog in oog met déze tegenstanders bleek ‘hun moed overeen te komen met hun geslacht, en werden ze jammerlijk verslagen’.

De mythe wordt hier opgediend als historisch feit. De grens tussen die twee lag in die tijden sowieso niet zo scherp. Toch zitten er twee details in zijn grafrede die overeenkomen met de huidige archeologische werkelijkheid: ijzeren wapens en bereden paarden.

Damesspulletjes

In 2019, zo’n tweeënhalfduizend jaar nadat Lysias zijn grafrede schreef, presenteerden archeologen een prachtvondst. Niet ver van de noordoostgrens van Oekraïne, in het Russische Ostrogozjky-district, hadden zij een grafheuvel met vier vrouwelijke skeletten onderzocht. De jongste was pas 12 of 13 jaar toen ze stierf, de oudste liep al tegen de 50. In hun graven lagen, behalve damessnuisterijen, meer dan dertig ijzeren pijlpunten, én de grotendeels vergane resten van paardentuig. Een van de vrouwen was zelfs in ruiterpositie begraven.

Veel eerder al werden bij het Oekraïense Certomlyk, ditmaal ten westen van de Dnjepr, zeven graven gevonden met vrouwen, ook weer voorzien van vrouwenspullen én wapens. Maar er was meer. Bij een van hen vertoonde de middelvinger van de rechterhand de sporen van het soort slijtage dat intensief boogschieten met zich meebrengt. En in de schedel van een tweede zat een drievleugelige pijlpunt van brons. De schietrichting volgend, zal zij te paard hebben gezeten toen ze van onderaf in haar wang werd getroffen.

Grafzuilen in het oosten van Oekraïne. Bron: Shutterstock.

Oekraïners willen grafheuvels beschermen

Veel Scythische graven zijn in de loop der tijden leeggeplunderd. En ook veel van de grafheuvels zelf zijn inmiddels verdwenen. Niet alleen in de Sovjettijd werden ze platgewalst om het land te ontginnen, nu gebeurt dat nog steeds. Ook door plaatselijke overheden, om plaats te maken voor woningen. In Oekraïne heeft dat geleid tot de oprichting van de ngo ‘Wachters van de grafheuvels’. Deze organisatie wil dat de heuvels in ere worden gehouden, als een culturele erfenis die iets leert over de oorlogsvoering en territoriumverdediging van weleer. Ze zouden een afschrikkende werking hebben gehad op indringers: de grootte ervan was een getuigenis van hun kracht.

De graven zijn geïdentificeerd als Scythisch. De Scythen waren destijds dan ook de hoofdbewoners van het gebied ten noorden van de Zwarte Zee. Hun voorvaderen waren hier vanuit veel oostelijker gelegen streken naartoe getrokken, en hadden zich vermengd met de plaatselijke bevolking. Ze waren nomaden, en een echt ruitervolk.Grafzuilen in het oosten van Oekraïne.

Alleen al rond de beneden- en middenloop van de Dnjepr ligt het bezaaid met Scythische grafheuvels. En een klein percentage daarvan bevat vrouwelijke strijders. In totaal, de oostelijker gelegen streken meegerekend, zijn er zeker honderd vrouwengraven gevonden, maar hoogstwaarschijnlijk zijn het er meer: vroeger ging men er voetstoots vanuit dat krijgerskeletten mannelijk waren.

Dit waren ze dan, de echte ‘Amazones’. Niet een volk dat louter uit vrouwen bestond, zoals een van de versies van de mythe wilde. Wel maakten ze deel uit van een samenleving waarin ook zij onder de wapenen konden gaan. En hoe weinig we ook van deze krijgsvrouwen weten, hun graven geven toch het een en ander prijs.

De Scythische krijgsvrouwen zijn bijvoorbeeld met dezelfde egards begraven als hun collega’s van mannelijke kunne, en gaan vergezeld van hetzelfde soort serieuze wapentuig. Alleen de damesspulletjes die ze meekregen – spiegels, sieraden, make-up – wijken af. Uit de kwaliteit van die accessoires is af te leiden dat de krijgsvrouwen uit de toplagen van de bevolking stamden.

In de graven lagen wapens en make-up

Maar ook de skeletten zelf vertellen een verhaal. Zo leert de vondst in het Russische Ostrogozjky ons dat vrouwen van uiteenlopende leeftijden een krijgersbestaan leidden, en dat meisjes van rond de 12 jaar al werden getraind in paardrijden en vechttechnieken.

En dan de staat van de skeletten zelf. Enkele jaren geleden werden in Armenië beenderen aangetroffen die van een vrouw bleken te zijn met aan één kant buitengewoon sterke borst- en schouderspieren, zoals je krijgt door intensief en veelvuldig boogschieten. En de dijbenen en bilspieren van deze krijgerin waren buitengewoon sterk, juist zoals is te verwachten van iemand die veel tijd op een paard doorbrengt.

Vertrek van de Amazones, geschilderd door Claude Deruet, circa 1620.
Vertrek van de Amazones, geschilderd door Claude Deruet, circa 1620. Bron: Metropolitan Museum of Art.

Behalve dat zijn er ook veelzeggende beschadigingen aan de skeletten gevonden. Zoals die ‘Oekraïense’ vrouw die een pijlpunt in de schedel had. En de zojuist genoemde ‘Armeense’ vrouw had een pijlpunt in de knie. Deze verwondingen maken zonneklaar dat deze vrouwen ook echt ten strijde trokken. Misschien, zoals sommigen opperen, om huis en haard te verdedigen als de mannen elders op oorlogspad waren. Maar er is niets dat tegenspreekt dat ze gewoonweg meegingen. Harnas aan, helm op en in galop de vijand tegemoet.

Een eigen schepping

Maar van een gewapend treffen met de Grieken geen enkel spoor. Hoe kwamen die dan bij hun verhalen? Het antwoord ligt eigenlijk voor de hand. Tussen de achtste en vijfde eeuw voor onze jaartelling bouwden de Grieken nogal wat kolonies langs de kusten van de Zwarte Zee, steeds noordelijker naarmate de tijd vorderde. En daar leerden de Griekse kolonisten de Scythen kennen. Ze wisselden spullen en kennis met ze uit, en zo zullen ze ook gehoord hebben over die krijgsvrouwen te paard. Berichten daarover moeten naar hun thuisland zijn gesijpeld, en daar maakten ze er een eigen schepping van, vol fantastische elementen die uiteindelijk meer over de Grieken zelf vertelden dan over de werkelijkheid.

De Griekse geschiedschrijver Diodoros (eerste eeuw voor Christus) heeft opgetekend hoe de Amazone-samenleving er volgens hem uitzag: ‘De vrouwen waren het krijgsvoerende deel van de bevolking, terwijl de mannen nederigheid en een dienende rol was toebedacht.’ Meer specifiek bedienden de mannen het spinnewiel en deden het huishoudelijke werk.

‘Vrouwen vochten, mannen dienden’

Bij de patriarchale Grieken was dat precies omgekeerd. Vrouwen speelden juist geen enkele rol in het openbare leven en de oorlogsvoering, dat waren mannenzaken. Net als spinnewielen en het huishouden vrouwenzaken waren. Het idee dat er vrouwen bestonden die onder de wapenen gingen, was een ontkenning van die diepgewortelde maatschappelijke ordening.

Tegelijkertijd was het een bron van intense fascinatie. De mythische Amazones waren niet alleen tegenstanders die telkens weer moesten worden verslagen; ze oefenden ook een grote aantrekkingskracht uit. En een van de mooiste Amazone-verhalen brengt die twee aspecten op de meest intieme en tragische manier samen. Dat verhaal, in een verloren gegaan vervolg op de Ilias, beschrijft een gevecht tussen de held Achilles en de Amazone-koningin Penthesileia. Hij brengt haar een fatale slag toe, en zij valt ter aarde: een gewonde Amazone. Terwijl zij ligt te sterven, buigt Achilles zich over haar heen om haar gouden helm te verwijderen. En oog in oog met haar schoonheid wordt hij reddeloos verliefd.

Meer weten:

  • The Scythians. Nomad Warriors of the Steppe (2021) door Barry Cunliffe beschrijft dit volk dat ook vrouwelijke krijgers kende.
  • Amazonen. Geheimnisvolle Kriegerinnen (2010) door Sabrina Busse is een inzichtelijke uitgave van het Historisches Pfalz Speyer Museum.
  • Mythen moet je niet geloven! (2016) door Hugo Koning bevat een compilatie van antieke teksten die een rationele verklaring voor mythes bieden.

Openingsbeeld: Een gewonde Amazone. Geschilderd door Franz von Stuck, 1905. Bron: Bridgeman Images.

Dit artikel is gepubliceerd in Historisch Nieuwsblad 1 - 2024