Home Korendragers stonden samen sterk

Korendragers stonden samen sterk

  • Gepubliceerd op: 4 juli 2023
  • Laatste update 14 jul 2023
  • Auteur:
    Geertje Dekkers
  • 1 minuut leestijd
Korendragers stonden samen sterk

Dit artikel krijgt u van ons cadeau

Wilt u onbeperkt toegang tot de artikelen op Historischnieuwsblad.nl? U bent al lid vanaf €1,99 per maand. Sluit hier een abonnement af en u heeft direct toegang.

Ze stonden bekend als zuiplappen met een losse moraal, maar de korendragers van Amsterdam waren sinds de vroege zestiende eeuw wel strak georganiseerd in een gilde. En toen er zo’n drie eeuwen later een einde kwam aan hun organisatie, gingen veel leden – en hun werkwijze – over op andere beroepsverenigingen in de Amsterdamse havens. Dat laat Ruud Paesie zien in zijn proefschrift Dragend bestaan, waarop hij onlangs promoveerde aan de Vrije Universiteit en dat verschijnt bij Uitgeverij Verloren.

Amsterdam werd in de zestiende eeuw een stapelmarkt voor graan en de korendragers vormden een belangrijke schakel in de handel. Iedereen die beroepsmatig weleens zakken koren sjouwde, moest lid worden van hun gilde. Dat onderhandelde over lonen en regelde ook een sociaal vangnet bij ziekte. Die belangenbehartiging ging door, ook toen het gilde vanwege liberale wetgeving in de negentiende eeuw ophield te bestaan.

Dit artikel is gepubliceerd in Historisch Nieuwsblad 7/8 - 2023