• Inloggen
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Account aanmaken
  Historisch Nieuwsblad 6/2001

  Star Wars: een sprookje van Reagan

  De bezwaren van begin jaren tachtig zijn nog even steekhoudend

  Door: Maarten van Rossem
  President George W. Bush en zijn Republikeinen hebben het oude Star Wars-programma weer afgestoft. De Republikeinen claimen dat het programma samen met Reagans defensiepolitiek verantwoordelijk was voor het einde van de Koude Oorlog. Maar dat is te veel eer voor de grote sprookjesverteller. Op 23 maart 1983 kondigde president Reagan aan dat de Verenigde Staten van plan waren op termijn een geavanceerd verdedigingssysteem tegen ballistische raketten te bouwen, het Strategic Defense Initiative (SDI), in het dagelijks gebruik al spoedig Star Wars genoemd.
   

  Nieuwe fase bewapeningswedloop

  Reagans plan kwam voor vriend en vijand als een volkomen verrassing. Zelfs de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, respectievelijk George Shultz en Caspar Weinberger, waren pas vierentwintig uur van tevoren op de hoogte gebracht. Star Wars veroorzaakte direct een enorm politiek rumoer. Met de bouw van zo'n verdedigingssysteem zouden de Amerikanen het fundament van het wederzijdse evenwicht-door-afschrikking opblazen en naar alle waarschijnlijkheid een nieuwe fase in de bewapeningswedloop starten.
          
  In 1972 waren de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie in het zogenoemde SALT-verdrag (SALT staat voor Strategic Arms Limitations Talks) overeengekomen het aantal strategische wapens te beperken. Het SALT-verdrag regelde ook dat de partijen, afgezien van twee mogelijke lokale uitzonderingen, geen verdedigingssystemen tegen ballistische projectielen mochten construeren: het Anti Ballistic Missile Treaty (ABM). Mocht Star Wars realiteit worden, dan zou het hele raamwerk van de onderhandelingen over wapenbeperking door de Amerikanen eenzijdig worden opgezegd.

  Shultz en Weinberger realiseerden zich dat natuurlijk en moesten aanvankelijk niets van het plan hebben. Ze waren vanzelfsprekend ook woedend dat ze pas in zo'n laat stadium over dit belangrijke beleidsinitiatief waren geïnformeerd. De deskundigen op dit terrein reageerden met verbaasd ongeloof: de technologie om een dergelijk verdedigingssysteem te bouwen stond op z'n best in de babyschoentjes, en van realisering op afzienbare termijn kon geen sprake zijn.
    

  Niet bouwen, wel dreigen

  Wat kunnen de motieven zijn geweest om een zo verstrekkend plan zo plotseling uit de presidentiële hoge hoed te toveren? Allereerst moet geconstateerd worden dat het idee voor een strategisch defensiesysteem niet helemaal nieuw was. Een voorstel daartoe was al opgenomen in het Republikeinse partijprogramma voor de verkiezingen van 1980, en Reagan had er in zijn campagne over gesproken. Robert McFarlane, de presidentiële veiligheidsadviseur die Reagan van het nut van Star Wars had overtuigd, heeft later verklaard dat hij het plan vooral zag als een bargaining chip: de Amerikanen zouden het systeem niet daadwerkelijk moeten bouwen, maar daar wel mee dreigen in onderhandelingen met de Russen.

  Ronald Reagan was waarschijnlijk in zijn geruchtmakende voorstel te goeder trouw, zoals alleen hij dat kon zijn. Hij wist niets van buitenlandse of defensiepolitiek, en iedereen kon hem wijsmaken wat hij graag wilde geloven. Als het in principe mogelijk was de Amerikaanse bevolking te beschermen tegen de Russische kernkoppen, moest die mogelijkheid op z'n minst onderzocht en zo mogelijk gerealiseerd worden.
         

  De Mutually Assured Destruction (MAD) was de doctrine van de 'wederzijds verzekerde vernietiging': het idee dat het militaire evenwicht de Koude Oorlog zo stabiel hield

   Als het Strategic Defense Initiative inderdaad een waterdicht verdedigingssysteem was geweest dat op afzienbare termijn gerealiseerd kon worden, had Reagan daarin gelijk gehad. Een politicus heeft ongetwijfeld de morele plicht de bevolking waarvoor hij verantwoordelijk is zo goed mogelijk te beschermen tegen dreigend onheil. Daarbij is er ongetwijfeld ook nooit een moorddadiger militaire doctrine geweest dan de 'wederzijds verzekerde vernietiging', de Mutually Assured Destruction (MAD), het kernidee van het militaire evenwicht dat de Koude Oorlog zo stabiel hield. De MAD-doctrine beschouwde de gruwelijke nucleaire vernietiging van honderden miljoenen mensen tenslotte als een aanvaardbaar risico.
          
  Het probleem met Star Wars was dat dit verdedigingssysteem helemaal niet waterdicht was, en bovendien gemakkelijk zou kunnen leiden tot een nieuwe bewapeningswedloop – en daarmee tot internationale instabiliteit. Het SDI bood geen verdediging tegen laagvliegende bommenwerpers, kruisvluchtwapens, binnengesmokkelde wapens en wapens die vlak onder de Amerikaanse kust werden afgeschoten.

  Voor de Russen zou de bouw van een grote hoeveelheid nieuwe ballistische raketten gecombineerd met de constructie van nepkernkoppen (decoys) aanzienlijk goedkoper zijn dan de bouw van Star Wars voor de Amerikanen. Het is maar de vraag of McFarlane dat allemaal heeft uitgelegd aan de wat onnozele president.
   

  Spierballenpolitiek

  De echte conservatieve Republikeinen, de geharnaste hardliners, waren echter zeer tevreden met het Strategic Defense Initiative. Zij waren al jaren van mening dat alle resultaten van de door Nixon en Kissinger gevoerde detente-politiek, en wel in het bijzonder het SALT- en ABM-verdrag, zo snel mogelijk ongedaan moesten worden gemaakt.

  De hardliners vonden dat de detenteakkoorden door de Russen misbruikt waren om hun positie ten koste van de Verenigde Staten te versterken. Al in 1976 hadden zij het Committee on the Present Danger (CPD) opgericht. Deze kongsi van alarmisten betoogde met veel lawaai dat de Verenigde Staten in dodelijk gevaar waren: de Verenigde Staten zouden in de late jaren zeventig meer risico lopen dan op de dag van het bombardement van Pearl Harbor! De Sovjet-Unie was geruisloos sterker geworden dan de Verenigde Staten en zou een nucleaire oorlog kunnen winnen. Alleen een snelle en omvangrijke herbewapening kon de Amerikaanse veiligheid opnieuw zeker stellen.
          
  Reagan was al jaren bestuurslid van het CPD en had tientallen leden van het comité in zijn regering opgenomen. De omvangrijke militaire uitgaven van de regering-Reagan waren het directe gevolg van de lobby van het CPD. Voor aanhangers van een unilaterale spierballenpolitiek was Star Wars een geweldig idee. Ten behoeve van de werkelijke veiligheid van de Verenigde Staten moesten de detenteakkoorden wel wijken.
          

  De slecht geïnformeerde modale kiezer dacht dat het Strategic Defense Initiative de Verenigde Staten effectief zou beschermen

  Tussen 1983 en 1999 werd meer dan 60 miljard dollar uitgegeven aan onderzoek naar de technologie van het Strategic Defense Initiative. Vrijwel alle proeven met het neerschieten van ballistische raketten zijn mislukt en de ontwikkelde apparatuur is tot op de dag van vandaag niet in staat onderscheid te maken tussen echte kernkoppen en decoys.

  Dat het Congres ondanks grondige twijfel toch veel onderzoeksgeld heeft toegestaan, komt vooral doordat Star Wars in de jaren tachtig zeer populair bleek bij de Amerikaanse bevolking. De slecht geïnformeerde modale kiezer dacht namelijk – en de overheid heeft hem bepaald niet uit die droom geholpen – dat het systeem de Verenigde Staten inderdaad effectief zou beschermen. Zo is Star Wars een virtueel programma gebleven, een typisch reaganesk sprookje.
          

  Onrust bij de Russen

  Hoewel het Star Wars-project nooit verder is gekomen dan mislukte experimenten, speelde het een niet-onaanzienlijke rol in de onderhandelingen tussen de Russen en de Amerikanen in de laatste jaren van de Koude Oorlog. Dat kwam doordat de Russen, zoals McFarlane had verwacht, zich bijzonder ongerust maakten over de eventuele constructie van een antiraketschild.

  Dat was welbeschouwd eigenaardig, aangezien de Russische technici zich even snel als hun Amerikaanse collega's gerealiseerd moeten hebben dat het SDI voorlopig meer fictie dan werkelijkheid was, en ook vrij gemakkelijk geneutraliseerd zou kunnen worden. De Russen hebben misschien toch gedacht dat hier een technologische ontwikkeling van start ging die zij onmogelijk konden volgen. Bovendien wilden ze vasthouden aan het raamwerk van afspraken dat tijdens de Koude Oorlog had gezorgd voor een stabiel militair evenwicht.

  Begin 1987 ontkoppelde Gorbatsjov de Russische afkeer van Star Wars en de onderhandelingen over wapenreductie, wellicht omdat hij zich realiseerde dat het met de Amerikaanse plannen voorlopig niet zo'n vaart liep. Hoewel het Pentagon gestaag doorging met het onderzoek, werd het belang van Reagans Droom natuurlijk minder naarmate duidelijk werd dat de Koude Oorlog was afgelopen. Daarbij zagen Reagans opvolger George Bush en zijn veiligheidsadviseur Brent Scowcroft niet veel heil in het SDI. Zij hadden meer vertrouwen in de traditionele nucleaire afschrikkingspolitiek.
       

  De Sovjet-Unie is niet bezweken aan Reagans defensiebegrotingen, maar aan Gorbatsjovs pogingen om de disfunctionele commando-economie te hervormen

  Wilt u meer geschiedenisverhalen lezen?

  Ontdek de duizenden verhalen die we voor onze abonnees beschikbaar stellen, lees de nieuwste artikelen uit Historisch Nieuwsblad en ontvang iedere week leestips van de redactie in uw mailbox. Met Historisch Nieuwsblad Online krijgt u altijd de juiste historische context om het nieuws van nu te begrijpen.
  Registreer nu en lees de eerste maand voor slechts 1 euro!

  Al abonnee? Log dan in en lees direct alle geschiedenisverhalen online. Heeft u nog geen account of is uw emailadres niet bij ons geregistreerd? Lees dan hier hoe u verder kunt lezen.

  Word lidInloggen