Home Recent Verschenen

Recent Verschenen

  • Gepubliceerd op: 23 mei 2005
  • Laatste update 07 apr 2020
  • Auteur:
    Frans Smits

Tweede Wereldoorlog
In het vorige nummer trof u een uitgebreid overzicht aan van boeken die waren verschenen ter gelegenheid van 60 jaar bevrijding. Hier nog een aantal boeken dat toen niet kon worden meegenomen. Dagboek uit Kamp Amersfoort, 1942 (Walburg Pers, euro 19,95) is gebaseerd op de aantekeningen die Dirk Willem Folmer maakte in de 69 dagen dat hij in het kamp verbleef. Folmer weet te ontsnappen, maar overleeft de oorlog waarschijnlijk niet (sinds Dolle Dinsdag 1944 wordt hij vermist).Vriend en vijand. De oorlogsdagboeken van Koos van Schaïk (De Banier, euro 27,50) bevat de aantekeningen van een Rode Kruis-verpleegster die werkte in Frankrijk, België en Nederland. Storm in juni (De Geus, euro 24,90) was een bestseller in Frankrijk. Irène Némirovsky doet rechtstreeks verslag van de uittocht in juni 1940, toen stromen vluchtelingen Parijs verlieten. Heldhaftig waren de Fransen zeker niet. De auteur stierf in Auschwitz.

Een zondagskind in Buchenwald
(Walburg Pers, euro 16,95) bevat het verhaal van Nico Pols die in 1944-1945 gevangene nummer 20376 in Buchenwald was. In De laatste jood van Rotterdam (Moria, euro 12,50) beschrijft Ernest Cassutto zijn oorlogsherinneringen. Hij overleefde de oorlog en vertrok naar de Verenigde Staten. Stenen wereld (Contact, euro 19,90) door Tadeusz Borowski bevat vertellingen over Auschwitz, vanuit het perspectief van een kampbewaarder. Gustav Herling werd in 1939 in Polen door de Russen gevangen genomen en in een kamp gestopt. Hij schreef er Een wereld apart (De Bezige Bij, euro 22,50) over.

Tweede Wereldoorlog 2
De verzetsvrouw en de SS’ er. Een Hollands familiedrama (Balans, euro 18,50) door Peter Gerritse gaat over broer en zus Folmer. Zus kiest voor het verzet, broer voor de Waffen-SS. In De dagen van Wim (Walburg Pers, euro 14,95) onderzoekt Ab Kalshoven wat er nou precies gebeurde met zijn broer Wim, die in 1945 per abuis door een Canadese scherpschutter werd gedood. Jacqueline Quarles van Ufford beschrijft in ‘Liefste, wij zijn op reis’ (Walburg Pers, euro 24,50) de ervaringen van haar opa Sam van Voerst van Lynden in oorlogstijd. De burgemeester en verzetsman wordt gearresteerd en belandt in Neuengamme.

Ellen Feldman schreef In de schaduw van het Achterhuis (Sijthoff, euro 17,50), een roman rond het dagboek van Anne Frank. Victoria (Contact, euro 21,90) is een roman waarin dochter Victoria worstelt met het oorlogsverleden van haar vermoorde vader. Was hij fout of niet? Concert voor de Führer (De Geus, euro 14,90) door Ton van Reen gaat over een Duitse soldaat die tijdens de operatie Market Garden terugblikt op zijn leven.

In Van Engelandvaarders tot Oorlogswinter (Walburg Pers, euro 14,50) geeft F.F.L. Abbink een schets van het van het veranderende beeld van de Tweede Wereldoorlog in de Nederlandse jeugdliteratuur. De verbannen taal (De Bezige Bij, euro 24,90) bevat essays van Imre Kertész over de holocaust, ballingschap, de val van de Berlijnse muur en het nieuwe Europa. In De emigrés (De Bezige Bij, euro 24,90) beschrijft W.G. Sebald (zelf een balling) de levens van vier joden die Duitsland verlieten.

Krijgsgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vindt u in De oorlog van de eeuw (Van Wijnen, euro 29,50) door Guido Knopp. Bij uitgeverij Verbum verscheen een vertaling van Richard Breitmans biografie van Heinrich Himmler: De architect van de holocaust (euro 29,50).

Tot slot: wie zelf onderzoek wil doen naar de Tweede Wereldoorlog in Nederland heeft veel aan De Oorlogsgids. Met antwoorden op de 25 meest gestelde vragen over de oorlogsarchieven van het Nationaal Archief (Nationaal Archief, euro 15,00).

Beatrix
Op 30 april was Beatrix 25 jaar koningin. Ter gelegenheid daarvan verscheen de zeer fraaie en uiterst nuttige Encyclopedie van het Koninklijk Huis (Het Spectrum, euro 49,75). Van ‘AA’ (de kentekens van het Koninklijk Huis) tot ‘Zweeds model’ (een uitsluitend ceremoniële rol voor het Koninklijk Huis). Ook verscheen: Beatrix. De kroon op de republiek (Balans, euro 15,00) door historicus Coos Huijsen. Hij sprak met Beatrix zelf, met diverse intimi van de koningin en met belangrijke politici.

Wat is er bijzonder aan de wijze waarop Beatrix haar taak heeft opgevat en wat betekent dat voor Nederland? De bekende Oranje-historicus C.A. Tamse stelde de bundel De stijl van Beatrix. De vrouw en het ambt (Balans, euro 19,95) samen. Bijdragen van: Henk te Velde (Continuïteit en karakter. Het ‘moderne’ en ‘elitaire’ koningschap van Beatrix), Huub Wijfjes (De sloop van ‘het laatste bastion’. Journalistiek en Koninklijk Huis tijdens Beatrix) en N.C.F. van Sas (Koningin op krediet. Over nieuwe republikeinen en oude orangisten).

De paus
Een paar dagen voor het overlijden van Paus Johannes Paulus II verscheen van de hand van Maarten van Aalderen, correspondent van De Telegraaf in Rome, Paus Johannes Paulus II. Een revolutionair conservatief (BZZTôH, euro 13,50). De paus was conservatief omdat hij geen duimbreed toegaf op het gebied van de seksuele moraal, en tegelijkertijd revolutionair omdat hij een belangrijke rol speelde bij de val van het communisme en opkwam voor de Derde Wereld.

Meteen na de dood van Johannes Paulus II bracht De Bezige Bij De geheimen van het conclaaf (euro 7,90) uit. Het is een tekst uit 1700 van Atto Melani, een spion van de Zonnekoning, over de pausverkiezingen. De tekst is ontdekt door het succesvolle schrijversduo Monaldi & Sorti (van Imprimatur en Secretum). Meer over Johannes Paulus II en zijn directe voorgangers in Kardinale kwesties in katholiek Nederland (Damon, euro 16,90) door de kritische katholiek Walter Goddijn.

Actueel
Een slimme student van Simon Schama en Fritz Stern verdiepte zich in een hoogst actueel onderwerp. Kunnen de inlichtingendiensten al onze telefoontjes afluisteren en al onze email lezen? Ja, zegt Patrick Radden Keefe in Chatter. Hoe iedereen wereldwijd wordt afgeluisterd (Balans, euro 19,50). Dat kunnen ze. Maar al die informatie snel verwerken dat kunnen ze niet.

De historici Piet Emmer en Hans Wansink proberen klaarheid te brengen in de discussie over immigranten in Wegsturen of binnenlaten? Nederland en het immigratietrauma (De Arbeiderspers, euro 14,95). Nederland moet migranten binnenlaten die hier willen werken, stellen Emmer en Wansink. De kracht van de rede (Bert Bakker, euro 19,95) is een pamflet van de beroemde Italiaanse journaliste Oriana Fallaci over de islam. Europa is inmiddels veranderd in Eurabia, een kolonie van de islam. Veel genuanceerder is Cees Nootenboom in Het geluid van zijn naam. Reizen door de islamitische wereld (Atlas, euro 19,90).

Clemens van Herwaarden schreef een doctoraalscriptie geschiedenis over Pim Fortuyn, nu in een herziene vorm uitgegeven onder de titel Fortuyn. Chaos en charisma (Bert Bakker, euro 12,50).We hebben over het hoofd gezien, meent Van Herwaarden, dat Fortuyn een charismatisch leider was.

Oost-Europa-deskundige Martin van den Heuvel behandelt de geschiedenis van de relatie tussen Polen en zijn buren Duitsland en Rusland in Tussen hamer en aambeeld (Becht, euro 15,95). Pas na de val van het communisme kreeg Polen de kans zich te ontwikkelen tot een normaal land, stelt Van den Heuvel. Cees Zoon, hispanist en correspondent in Spanje schreef een kritische studie over het Baskisch nationalisme in Zonen van Noach. Basken op zoek naar een verzonnen land (Nijgh & Van Ditmar, euro 15,95).

Biografie
Chef redactie wetenschappen van NRC Handelsblad Dirk van Delft promoveerde op de biografie Heike Kamerlingh Onnes (Balans, euro 39,95). Kamerlingh Onnes slaagde er in 1908 in om helium vloeibaar te maken en bereikte daarmee een temperatuur vlak boven het absolute nulpunt (-273 graden Celsius). In 1913 won hij de Nobelprijs voor de Natuurkunde.

G.W.B.Borrie, voormalig burgemeester van Eindhoven en biograaf van Wibaut, Tak en Rodrigues de Miranda, publiceerde M.A. Reinalda (1888-1965). Een geboren bestuurder (Aksant, euro 30,00). Reinalda was namens de SDAP gemeenteraadslid en wethouder in Haarlem. Later was hij burgemeester van Haarlem en de eerste sociaal-democratische Commissaris van de Koningin (van Utrecht).

In 1900 trouwde Elisabeth, hertogin in Beieren, met de Belgische kroonprins Albert. Negen jaar later werd ze koningin van België. Over deze ‘gekke koningin’, pacifiste en sympathiserend met het communisme, schreef Evrard Raskin Elisabeth van België. Een ongewone koningin (Houtekiet, euro 24,95).

Hoeveel studies zijn er inmiddels niet verschenen over de Kennedy’s? Sally Bedell Smith voegde er Stijl en macht. De Kennedy’s en een tijdperk (Het Spectrum, euro 34,95) aan toe. Een portret van John F. en Jackie Kennedy en hun entourage. Guus Bekooy stelde een fotobiografie samen van Frits Philips, omdat deze in april 100 jaar werd (Aprilis, euro 19,50).

Verder…
Verscheen het prachtige Brieven 1956-1996 (De Bezige Bij, euro 49,90) door Jan Cremer. Helaas matig geannoteerd door Hans Sleutelaar.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit artikel op Historischnieuwsblad.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste historische verhalen door toonaangevende historici. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99 per maand, de eerste maand €1,99. Log in om als abonnee direct verder te kunnen lezen of sluit een abonnement af.