Home In beeld: de Contrareformatie

In beeld: de Contrareformatie

  • Gepubliceerd op: 14 december 2011
  • Laatste update 29 mrt 2023
  • Auteur:
    Annemarie Lavèn
  • 5 minuten leestijd
In beeld: de Contrareformatie

Terwijl het protestantisme zich in de zestiende eeuw als een olievlek verspreidde, verkeerde de katholieke kerk in een diepe identiteitscrisis. Hervorming was noodzakelijk, want het kerkelijk systeem was door en door corrupt. Tijdens het Concilie van Trente werd de nieuwe koers vastgelegd. De katholieke kerk herrees als een feniks uit zijn as.

Zelden duurde een concilie zo lang. Zelden werden theologische discussies zo hevig gevoerd en zelden stond er zo veel op het spel. Het Concilie van Trente (1545-1563) vormt een mijlpaal in het hervormingsproces van de katholieke kerk. Delegaties van bisschoppen, kardinalen en abten kwamen van heinde en verre om in het Italiaanse Trente te debatteren over de koers van het ware geloof.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit artikel op Historischnieuwsblad.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste historische verhalen door toonaangevende historici. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99 per maand, de eerste maand €1,99. Log in om als abonnee direct verder te kunnen lezen of sluit een abonnement af.

Trente Gedeeltelijk allegorische verbeelding van het Concilie. Fresco van Pasquale Cati uit 1589. Afbeelding Bridgeman Art Library

Het waren zorgelijke tijden. Wereldlijke heersers bemoeiden zich met geloofszaken en van kerkelijk gezag was weinig over. De corruptie en het morele verval van de geestelijkheid waren alom zichtbaar. Vooral de levendige handel in klerikale ambten was een doorn in het oog. Tegelijkertijd greep het protestantisme met een schrikbarende snelheid om zich heen. De katholieke kerk kon niet langer lijdzaam toekijken, een sterke ingreep was nodig.

Sint-Borromeo Stichter van het seminarie. Afbeelding BAL/Giraudon

Trente was niet het begin van de contrareformatie, of, zoals de katholieken prefereren, de katholieke reformatie. De zoektocht naar een zuivere invulling van het geloof was al lang begonnen voordat Luther zijn stellingen poneerde. Maar Trente betekende wel de katalysator. Na al die lange jaren van onderhandelen was er eindelijk een mandaat om de touwen strak aan trekken en de autoriteit van de kerk te herstellen.

Barmhartigheid Kunst moest het geloof versterken en goede werken stimuleren. Schilderij van Philippe de Champaigne. Afbeelding Bridgeman Art Library/Giraudon

In de tweede helft van de zestiende eeuw groeide de pauselijke zetel uit tot een geavanceerd bureaucratisch regime, vanwaar het kerkelijke bestuursapparaat werd bestierd. Opstandige kardinaals werden getemd en de vrijheid van bisschoppen aan banden gelegd. Het klerikale huwelijk was definitief van de baan, de morele waarden werden hersteld. De pastorale zorg voor de gelovigen moest weer op de eerste plaats komen te staan.

Macht Paus Clemens VII (links) en keizer Karel V. De zwakke kerkvorst was niet bij machte de Reformatie het hoofd te bieden. Schilderij van Giorgio Vasari. Afbeelding Scala Archives

Debat Het Concilie van Trente gaf de kerk het mandaat haar gezag te herstellen. Zestiende-eeuws schilderij uit Italië. Afbeelding Bridgeman Art Library/Giraudon

Het vernieuwde katholieke elan was al snel zichtbaar. Missionarissen van nieuw opgerichte ordes als de Jezuïeten en de Kapucijnen trokken de wereld in om het ware geloof te verkondigen.

Filips II Fel bestrijder van de Reformatie. Schilderij van Titiaan uit ca. 1550. Afbeelding BAL/ Mary M. Emery

Maar het duidelijkst bleek de katholieke herleving in de kunst. De verheerlijking van het menselijk lichaam van de Renaissance maakte plaats voor gecensureerde christelijke taferelen. Discrete verflaagjes bedekten de blote borsten van Maria en de edele delen van de kleine Christus. Kunstenaars leefden zich, vaak onder de patronage van de kerk, uit op de talrijke traditionele thema’s uit de christelijke iconografie. Het katholieke equivalent van bezinning bleek de extase van de Barok.

Inquisitie Sint-Dominicus veroordeelt ketterse Albigenzen ter dood. Schilderij van Pedro Berruguete uit ca. 1495. Afbeelding ANP/AKG

Triomf Verbeelding van de overwinning van de katholieke kerk. Schets voor wandtapijt door Peter Paul Rubens uit 1627/1628. Afbeelding ANP/AKG

Jezuïet Sint-Francis Xavier, medeoprichter van de jezuïetenorde, zegent de zieken. Schilderij van Peter Paul Rubens. Afbeelding Bridgeman Art Library

Autoriteit Een bisschop gaat de hoogmis opdragen. Schilderij door Antoine le Nain. Afbeelding Bridgeman Art Library