Home Noviomagus

Noviomagus

  • Gepubliceerd op: 11 september 2010
  • Laatste update 07 apr 2020
  • Auteur:
    G.B.M. Delahaye

De traditonele historische wetenschap heeft gefaald. Ondanks dat aangetoond is dat de uitgangspunten van de historische wetenschap fout zijn, blijft men tegen beter weten in vasthouden aan de traditionele opvattingen. De archeologie toont glashelder aan dat: -Julius Caesar nooit in België is geweest en al helemaal niet in Nederland; -de limes langs de Rijn geen verdedigingsgrens was tegen Germaanse invallen, maar een bewaakte transportroute; -er in de tijd van St.Willibrord geen bewoning was in Utrecht en verre omgeving; -Dokkum in de tijd van Bonifatius niet eens bestond; -Karel de Grote nooit een paleis heeft gehad in Nijmegen; -het graf van Karel de Grote niet in Aken was; -er in Wijk bij Duurstede niets gebleken is van omvangrijke plunderingen door de Noormannen; -de Noormannen nooit in Nederland zijn geweest; -het grote volk der Friezen nooit in Friesland kan hebben gewoond op die paar terpen, dan is duidelijk dat de aangenomen geschiedenis van ons land in het eerste millennium volkomen fout is. Zeker omdat deze geschiedenis steeds gebaseerd is geweest op bovengenoemde uitgangspunten! Ofwel: Als Julius Caesar nooit in Nederland is geweest, dan dienen alle daarvan afgeleide aannames herzien te worden. Dan was de Renus niet de Nederlandse Rijn en het eiland der Bataven niet de Betuwe. Dan heeft de Peutingerkaart met alle daarin genoemde plaatsen in de Patavia geen betrekking op Nederland. Als het nieuwe paleis van Karel de Grote NIET in Nijmegen stond, maar in Noyon, dan dienen alle daarvan afgeleide foutieve opvattingen herzien te worden. Dan was Nijmegen dus niet het Karolingisch Noviomagus, maar ook niet het Romeins Noviomagus. Want Romeins en Karolingisch Noviomagus waren dezelfde plaats. Daarover bestaat geen enkele onzekerheid. Als dit nieuwe paleis in Noyon stond, dan woonden de Bataven in Noord-Frankrijk, dan moeten ook daar de Friezen, Franken en Saksen geplaatst worden en met hen de vele predikers uit het eerste millennium die men abusievelijk in Nederland of Noord-Duitsland heeft gedacht. Dan was Utrecht niet het Trajectum van St.Willibrord en Wijk bij Duurstede niet Dorestad. Dan was Dokkum niet de plaats waar Bonifatius vermoord werd en waren de Noormannen nooit in Nederland. Dan heeft de oorkonde uit het jaar 777, waar veel plaatsen in Nederland hun geschiedenis mee laten beginnen, geen betrekking op Nederland. Nog enkele feiten: De Romeinse “Limes Germanicus” lag op de taalgrens! Het paleis van Karel de Grote met de naam Noviomagus lag aan de rivier de Oise! St.Willibrord was bisschop in Frisia dat aan zee lag waar men de overkant (Engeland) kan zien! St.Bonifatius werd vermoord in de pagus Dockinchirica in Francia! De Renus is een rivier in Gallia waar men op Brittannia uitziet (zie bij Renus). [u][i]”Stond het nieuwe paleis van Karel de Grote in Nijmegen of in Noyon?”[/i][/u] Met deze allesomvattende vraag zitten we in de kern van de hele problematiek van de geschiedenis in het eerste millennium. Als dit paleis NIET in Nijmegen stond, maar in Noyon, dan dienen alle daarvan afgeleide onjuiste opvattingen -en dat is de hele geschiedenis in het eerste millennium vanaf de Romeinse tijd- losgelaten te worden. Immers: -dan was Nijmegen dus niet het Noviomagus van karel de Grote, maar ook niet het Romeinse Noviomagus; -dan gaat de Peutingerkaart ook niet over Nederland en hebben alle daarop voorkomende namen geen betrekking op ons land; -dan woonden de Bataven ook niet in de Betuwe; -dan was Utrecht ook niet het Trajectum van St.Willibrord en werd Bonifatius ook niet bij Dokkum vermoord; -dan plunderden de Noormanen ook niet in ons land en was Wijk bij Duurstede niet het vermaarde Dorestad dat immers in Gallië lag; -dan had de oorkonde uit 777 geen betrekking op Nederland; -dan was de Rijn ook niet de Romeinse Renus en -dan woonden de Germanen en nadien de Saksen ook niet in Duitsland en woonden de Friezen niet in Friesland. [u][i]De feiten omtrent het paleis te Noviomagus van Karel de Grote. [/i][/u] Feit 1: In 768 worden Karel de Grote en zijn broer Karloman beiden tot koning van de Franken gekroond. Karloman in Soissons, Karel de Grote in Noviomagus, op dezelfde dag (9 oktober) en hetzelfde uur. Dit vanwege de onderlinge rivaliteit tussen beide broers. Dit Noviomagus was Noyon, daarover bestaat geen enkele onzekerheid. Feit 2: Karloman betrekt de residentie Noviomagus (en dit is onbetwistbaar Noyon), Karel de Grote die van Quierzy, zijn geboorteplaats. Feit 3: In 771 overlijdt Karloman en wordt Karel alleenheerser. Feit 4: Kort nadien begint Karel de Grote met de bouw van een nieuw paleis te Noviomagus, dat hij in 777 betrekt. Om van dit Noviomagus, waar het nieuwe paleis stond, plots Nijmegen te maken, moet men met ijzersterke bewijzen komen. En die bewijzen ontbreken volledig. Alles wat in het verleden als “bewijs” werd aangevoerd, is op eenvoudige wijze weerlegd. Feit 5: In de bodem van Nijmegen is nooit iets gevonden van dat paleis van Karel de Grote, geen steen, nog geen scherf. De archeologie toont onweerlegbaar aan dat het paleis NIET in Nijmegen stond. Van de zogenoemde Karolingische Kapel is inmiddels aangetoond dat deze uit de 11e eeuw stamt. Feit 6: In de bodem van Nijmegen is ook nooit iets gevonden van enige bewoning in de Karolingische tijd. En dat paleis van Karel de Grote zal er heus niet alleen hebben gestaan. Feit 7: In en rond Nijmegen ontbreken een kerk of parochie en domeinen, essentiële onderdelen van een Karolingische palts. Zonder kerk en zonder domeinen kan een Karolingische palts niet bestaan hebben. Rondom Noyon zijn er vele. De kathedraal van Noyon (1145-1200) is, op die van Sens (1135) na, de oudste gotische kathedraal van Frankrijk, met een Christelijke voorgeschiedenis tot in de 5e eeuw. Feit 8: In Nijmegen en verre omgeving is ook nooit iets gebleken van bestuurlijke handelingen, van relaties en handel met andere steden. Nijmegen was -volgens het eigen ‘Bronnenboek van Nijmegen’- de enige stad in de verre omgeving en lag er dus maar een beetje verlaten bij. Feit 9: Van alle bestuurlijke en kerkelijke handelingen -die er dus niet waren- is ook geen enkele oorkonde of acte teruggevonden. Geen enkel verslag. Het archief in Nijmegen vertoont een angstavllige leegte en begint pas in 1192. Feit 10: Het Noviomagus waar het nieuwe paleis werd gebouwd, was de “Urbs Regalis” waar de Frankische koningen sinds de Merovingen verblijf hielden. Het is de plaats Noyon, die een continuïteit heeft vanaf 100 v.Chr. Zou het Nijmegen zijn geweest dan betekende het dat Karel de Grote, die sinds 798 veel in Aken verbleef, nooit meer in het centrum van zijn rijk geweest zou zijn. Voor een Karolingisch vorst onbestaanbaar. Feit 11: Het paleis van Karel de Grote te Noviomagus werd in 1047 door de Vlamingen verwoest op hun veldtocht naar Verdun, de stad die ook verwoest werd. Dit Noviomagus was onmiskenbaar de stad Noyon. En als het paleis in Noyon werd verwoest, moet het daar dan ook niet eerst gebouwd zijn? Het paleis werd niet door de Noormannen verwoest, wat men er in Nijmegen zo graag van maakt. Daarvoor ontbreekt elk bewijs. Feit 12: In 1155 herstelt Frederik Barbarossa het “bouwwerk van de Romeinen, dat tot niets was vervallen”, zoals hij dat zelf laat optekenen. Op de gedenksteen die hieraan herinnert noemt hij Karel de Grote niet, wat onbestaanbaar is voor zo’n fanatiek navolger als Frederik Barbarossa was. Daarmee is duidelijk dat hij wist dat Karel de Grote nooit een paleis in Nijmegen heeft gehad. Hij zou beslist vermeld hebben dat hij de opvolger van zijn grote voorbeeld en voorganger was, zoals hij dat in Aken wel deed. De grote verwarring! Elk kind leert ze op de basisschool, die feitjes die elke Nederlander kent: “De Romeinen in ons land die rond 400 werden verdreven door invallen van de Germanen: de grote Volksverhuizing”; “St.Willibrord kwam in 690 in Katwijk in ons land aan en werd bisschop van Utrecht”; “St.Bonifatius werd in 754 bij Dokkum vermoord”; “Karel de Grote bouwt een nieuw paleis in Nijmegen”; “De Noormannen vallen ons land aan”. Ook al staat het in de schoolboekjes, is het wel zo? In schoolboekjes staat wel meer dat onjuist is. De werkelijkheid is anders! In de geschiedenis van ons land in het eerste millennium zoals die hierboven heel summier wordt samengevat, staan veel onjuistheden. Die zijn er in gekomen door niet zake kundige goedwillende amateurs, die meenden de latijnse teksten van klassieke Griekse en Romeinse schrijvers te begrijpen. Zij schreven daarmee een geschiedenis voor ons land die, bij nadere beschouwing, onjuist bleek te zijn. Ondanks aantoonbare onjuistheden bleven latere historici , maar ook hedendaagse, de fabels en mythen van de vroegere amateurs als de enige waarheid beschouwen, zonder in te gaan op de feiten die deze geschiedenis tegenspreken. Meer informatie vindt U op www.noviomagus.info.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit artikel op Historischnieuwsblad.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste historische verhalen door toonaangevende historici. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99 per maand, de eerste maand €1,99. Log in om als abonnee direct verder te kunnen lezen of sluit een abonnement af.