Home Signalementen boeken

Signalementen boeken

  • Gepubliceerd op: 16 maart 2010
  • Laatste update 07 apr 2020
  • Auteur:
    Frans Smits

Hadrianus. De rusteloze keizer
Anthony Everitt
398 p. Ambo, € 29,95
Dit boek verschijnt ter gelegenheid van de Week van de Klassieken, die plaatsvindt van 14 tot en met 25 april. Everitt schreef eerder succesvolle biografieën van keizer Augustus en Cicero. Hadrianus (76-138) heerste over het Romeinse Rijk toen het op zijn hoogtepunt was. Everitt schetst de chaotische tijd van Hadrianus, maar schrijft ook over diens woelige privéleven: over het ongelukkige en kinderloze huwelijk met Sabina en zijn gedoemde relatie met de jonge Griek Antinoüs, de liefde van zijn leven.

Ook verschijnt van Vincent Hunink een nieuwe vertaling van Historiën (307 p. Athenaeum-Polak & Van Gennep, € 29,95) van Tacitus. Rome, het jaar 69. De gehate keizer Nero is dood. Vermoord. Maar daarmee komt geen eind aan alle ellende. Burgeroorlogen en bloedige opstanden zaaien alom paniek. Tacitus analyseert de algehele malaise tot op het bot.

Catharina de Grote
Simon Dixon
594 p. Spectrum, € 39,99
Dixon is als professor Russische geschiedenis verbonden aan het University College London. Hij portretteert Catharina als een intelligente, hardwerkende vrouw met een charismatische persoonlijkheid. Toen zij in 1796 in Sint-Petersburg overleed, verloor de wereld de meest bewonderde vorstin van Europa. En dat terwijl ze – 67 jaar eerder – was geboren als de totaal onbekende prinses Sophie van het onbeduidende Duitse vorstendom Anhalt-Zerbst.

Haar leven kreeg een onvermoede wending door haar huwelijk met de erfgenaam van de Russische troon. Aanvankelijk werd ze gebrandmerkt als usurpator en moordenaar toen ze in 1762 de macht overnam van haar schlemielige echtgenoot. Maar Catharina overleefde de opvolgingscrisis en werd geleidelijk aan beschouwd als rechtmatige keizerin van het reusachtige tsarenrijk. Ze regeerde 34 jaar lang. In die tijd veranderde Rusland van paria van Europa in een van de grote mogendheden.

Afscheid van de wereld. De autobiografie van Boudewijn Donker Curtius 1746-1832
Bezorgd door Maarten W. van Boven
160 p. Verloren, € 17,00
Boudewijn Donker Curtius was een bekend jurist en politicus in de Bataafs-Franse tijd. Hij begon zijn loopbaan als advocaat te Den Bosch, maar zou uiteindelijk in de landelijke politiek en de rechtspraak terechtkomen. De autobiografie handelt over de patriottentijd in Den Bosch, de verovering van die stad in 1794, de landspolitiek en zijn ervaring als hoogste rechter met Lodewijk Napoleon, Lebrun en de regering in Parijs tijdens de Franse inlijving.

Meer Bataafse tijd in: Breken met het verleden. Herinneren en vergeten op het Valkhof in de Bataafse revolutiejaren (196 p. Vantilt, € 17,50) door Sandra Langereis. Over de sloop van de Nijmeegse Valkhofburcht in 1795, resultaat van democratische hervormingsdrift in een revolutionaire tijd.

Alles voor de vrede. De brieven van Boston Band tussen 1757 en 1763
Frank Dragtenstein
235 p. Amrit, € 14,95
Dragtenstein is onderzoeker bij het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). In dit boek verdiept hij zich in Boston Band. Boston arriveerde na het jaar 1749 in Suriname en stierf in 1766. In het midden van de achttiende eeuw werd hij een van de leiders van rebellerende slaven in Oost-Suriname. Hij kon lezen en schrijven, en werd kapitein bij de marrons (gevluchte slaven).

Boston heeft door zijn correspondentie met het koloniaal bestuur de vrede tussen dat bestuur en de marrons bewerkstelligd en vormgegeven. De brieven van Boston zijn uniek – in die tijd konden weinig slaven schrijven. Sterker nog: het was hun verboden te leren lezen en schrijven. Schriftelijke getuigenissen van slaven zijn daarom zeldzaam.

Congo Belge en images
Carl de Keyzer en Johan Lagae
192 p. Lannoo, € 45,00
Fantastisch fotoboek samengesteld door Carl de Keyzer, fotograaf van fotoagentschap Magnum en architectuurhistoricus Johan Lagae. Ze kozen tachtig nooit eerder gepubliceerde foto’s van Belgisch Congo uit het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. De foto’s stammen uit de periode 1885-1908, toen de Belgische koning Leopold II het gebied als een privékolonie regeerde. Hij werd schatrijk, vooral door de winning van rubber voor de automobielindustrie. Leopold II voerde een waar schrikbewind met dwangarbeid en repressie. Miljoenen mensen kwamen om het leven.

Tegelijkertijd met dit boek verscheen Congo (Belge) (352 p. Lannoo, € 49,95) van Carl de Keyzer. Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo trok hij tussen 2007 en 2009 door het ‘moderne’ Congo, op zoek naar restanten van de koloniale periode.

Het beroerde Rome. Spotprenten op de paus in een pleidooi voor een ‘Nederlandse’ katholieke kerk, 1705-1724
Joke Spaans en Trudelien van ’t Hof
94 p. Verloren, € 14,00
In 1723 ontstond in Nederland een kerkgenootschap dat zich katholiek noemde, maar afgescheiden was van Rome. De nieuwe kerk noemde zich Kerk van Utrecht, maar staat ook bekend als de Oud-bisschoppelijke Clerezij. Dit boek behandelt spotprenten en satirische bord- en kaartspellen over de rivaliteit tussen voor- en tegenstanders van het Utrechts schisma.

Meer katholieke geschiedenis: vijftig jaar lang streefden de jezuïeten naar de zaligverklaring van hun generaal-overste, de Amsterdammer Jan Philip Roothaan (1785-1853). De Amsterdamse Krijtberg was het centrum van de vereniging, met kapelaan Cor Ligthart als drijvende kracht. Pater Ligthart en de zaak-Roothaan (660 p. Verloren, € 37,00) door Marc Lindeijer beschrijft deze geschiedenis tegen de achtergrond van de veranderingen in de katholieke kerk.

Rembrandt in nieuw licht
Ernst van de Wetering
224 p. Local World, € 29,50
Van de Wetering is dé specialist van leven en werk van Rembrandt. Hij was jarenlang de leider van het Rembrandt Research Project, dat zich ten doel had gesteld het gehele geschilderde oeuvre van Rembrandt te onderzoeken. Dit boek is een nieuwe biografie van Rembrandt, waarbij zijn ontwikkeling als kunstenaar centraal staat. Aan de hand van kleurenafbeeldingen van meer dan 180 schilderijen laat Van de Wetering zien hoe Rembrandt zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en hoe zijn werk geïnterpreteerd kan worden. In 58 korte tekstjes belicht hij specifieke thema’s die het werk van Rembrandt verduidelijken: Rembrandt als filmregisseur, Licht en kleur, Rembrandts hond.

Alexine
Pauline Vijverberg
307 p. Prometheus, € 18,95
Historische roman gebaseerd op het leven van Alexine Tinne, de Nederlandse avonturierster uit de negentiende eeuw die als een van de eerste vrouwen Noord-Afrika verkende.

Meer fictie: Pauline Slot gaat in En het vergeten lang (371 p. De Arbeiderspers, € 19,95) op zoek naar Maria Hagenaar, de eerste vrouw van de beroemde Chileense dichter Pablo Neruda, die haar overigens nooit in een gedicht bezong.

Bert Hiddema poogt de jaren vijftig tot leven te brengen in Een klein ploegje (304 p. L.J. Veen, € 19,90). Hij groeit op in de Dapperbuurt, waar iedereen domweg gelukkig is. Ondanks de armoede heerst er optimisme, want het kan alleen maar beter gaan.

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit artikel op Historischnieuwsblad.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste historische verhalen door toonaangevende historici. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99 per maand, de eerste maand €1,99. Log in om als abonnee direct verder te kunnen lezen of sluit een abonnement af.