Home Brieven oktober 2003

Brieven oktober 2003

  • Gepubliceerd op: 23 september 2003
  • Laatste update 07 apr 2020

In deze rubriek kunnen lezers hun mening geven over artikelen die in het Historisch Nieuwsblad verschenen zijn. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Reacties: Postbus 256, 1110 AG Diemen of redactie@vug.nlMuseumtest

Ik heb het artikel `Een hakkebord of hekbord is de versiering van een hektjalk’ (Historisch Nieuwsblad 2003/5-6) van Bas Kromhout gelezen, met speciale aandacht voor de passages over het Haags Historisch Museum.
Al jaren bezoek ik diverse musea. In het Haags Historisch Museum kom ik met enige regelmaat. Ik vind de passages over dit museum niet getuigen van goede smaak. Juist door de grote zorg die men in dit museum aan de vaste opstelling en de wisselende tentoonstellingen besteedt, heeft het museum bij mij interesse voor de historie van Den Haag opgewekt.
Degenen die namens u genoemd museum hebben bezocht, komen in dit stuk over als ongeïnteresseerde museumbezoekers, die zich niet de rust hebben gegund om wat er wordt gepresenteerd op hun gemak en met echte interesse te bekijken.
Ik adviseer u in de toekomst – alvorens dergelijke stukken in uw blad op te nemen – een gesprek te voeren met bijvoorbeeld een conservator van het museum, om juiste informatie te verkrijgen over hoe een museum reilt en zeilt. Ook lijkt het mij eleganter om, voordat een dergelijk stuk geplaatst wordt, contact op te nemen met het museum. Daarbij kunt u het gemoderniseerde museum te Leiden – dat volop subsidies en giften ontvangt – niet vergelijken met het museum te Den Haag.
U hebt mijns inziens ten onrechte het Haags Historisch Museum zowel in dit blad alsook via de televisie schade toegebracht.
P. Weynschenk, Rijswijk 

Bevrijding
Dat de verovering van Constantinopel (Historisch Nieuwsblad 2003/7) geen wereldschokkend evenement was, ben ik niet met de schrijver van het artikel eens. Nog maar enkele maanden geleden gaf ik met mijn Turkse vriend een lezing over Klein-Azië aan een groep docenten. Op een gegeven moment had ik het over `de val van Constantinopel’, waarop mijn Turkse vriend uitriep: `AAAAAAH, de bevrijding van Istanbul!’
Toine Huijsmans, Graauw (Zeeland) 

Macmillan
In het stukje van Bas de Vries over Profumo (Historisch Nieuwsblad 2003-5/6) stond de naam van de Britse premier Harold Macmillan (1957-1963) verkeerd gespeld. Ik stuurde een correctie naar de rubriek `Brieven’, maar een betweter meende deze correctie op zijn beurt weer te moeten corrigeren. In de brievenrubriek van nummer 7 stond nu: MacMillan. Het is toch heus Macmillan! Het is niet wereldschokkend, maar als de redactie niet eens de moeite neemt om achter de juiste spelling van eigennamen te komen, wat moeten we dan denken van de betrouwbaarheid van andere feitelijke mededelingen in dit blad?
J.L. Heldring, Den Haag 

Gefrustreerde katholiek
Wat heb ik – katholiek én lid van de 8 mei-beweging – me gestoord aan de bijdrage van die gefrustreerde seminarist Lambert Giebels in zijn artikel `De ontbinding van de rooms-katholieke Kerk’ (Historisch Nieuwsblad 2003/7). En wat is een dergelijk artikel Historisch Nieuwsblad onwaardig. Is dit echt bedoeld als een analyse van het katholieke leven in Nederland? Hoogstens fulmineert het tegen het instituut van de rooms-katholieke Kerk. Daar kan ook ik een eind in meegaan.
Maar het artikel maakt absoluut geen onderscheid tussen de Kerk als instituut enerzijds en de mensen die zich nog steeds katholiek voelen anderzijds. Een `orthodoxe sekte’ gaat het worden, schrijft u. Het instituut dan misschien, maar niet de nog steeds grote groep gelovigen die dit proces met pijn in het hart gadeslaan. Maar daarover: geen woord!
Alles – maar dan ook echt alles – wat negatief is, wordt van stal gehaald om de teloorgang te boekstaven. En tegelijkertijd wordt consequent verzwegen wat nog bij zoveel gelovige mensen leeft, bijvoorbeeld de steun die het geloof hun nog altijd biedt. En wat betreft dat gedoe over aflaten: Luther heeft al op de ridiculiteit daarvan gewezen. Anno 2003 hoeft dat toch niet nog eens herhaald te worden?
Wat u over de huidige paus zegt is ook niet `evenwichtig’. Ik kan zelf weinig waardering opbrengen over zijn uitspraken over de moraaltheologie, maar u had ook kunnen schrijven over zijn uitspraken over de gevaren van het kapitalisme, over het materialisme en over de ontwikkelingslanden.
Kees Leemreis, Eindhoven 

Gemmeker
In de rubriek `Mensen’ (Historisch Nieuwsblad 2003/7) is te lezen dat binnenkort een boek verschijnt van de historica Nanda van der Zee over kamp Westerbork, `met veel aandacht voor kampcommandant Genneker’. Of Van der Zee heeft zéér slechte ogen, of de redactie heeft een steekje laten vallen. De ware naam van de kampcommandant is namelijk Albert Konrad Gemmeker. Begin jaren zeventig ging het kaarsje uit. Heel jammer dat hij nog zo lang vrij heeft kunnen rondlopen.
J.K. Hofmeester, Loosduinen 

Fluor
Het antwoord op de vraag van `De Kleine Geschiedenis Quiz’ (Historisch Nieuwsblad 2003/7) is Ampère. In de opgave heb ik wel een foutje ontdekt. De ontdekker van fluor is niet Ampère, maar Ferdinand Frédéric Henri Moissan. Zijn ontdekking deed hij in het jaar 1886.
Henri de Schuyter, Oostende, België

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Dit artikel op Historischnieuwsblad.nl is alleen toegankelijk voor abonnees. Met liefde en zorg werken wij iedere dag weer aan de beste historische verhalen door toonaangevende historici. Steun ons door lid te worden voor maar €4,99 per maand, de eerste maand €1,99. Log in om als abonnee direct verder te kunnen lezen of sluit een abonnement af.