Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Onderzoek, wetenschap en daaraan verbonden uitvindingen hebben de loop van de geschiedenis sterk beïnvloed. Van de oude Grieken tot de Koude Oorlog en van de Nederlandse Gouden Eeuw tot de negentiende-eeuwse exotische reizen: altijd zijn er mensen geweest die zelf wilden ontdekken hoe de wereld in elkaar stak. Soms ging dit tegen de Kerk in, andere keren vormden het geloof juist een belangrijke inspiratiebron.

Op deze themapagina vindt u artikelen over belangrijke wetenschappers, onderzoekers en uitvinders. Lees bijvoorbeeld een stuk over Charles Darwin, of een artikel over Anthony Fokker. Ook vindt u filmpjes, links en boeken over de wetenschapsgeschiedenis.

Vader van de evolutietheorie Charles Darwin (1809-1882)

De evolutietheorie van Charles Darwin veranderde het denken over het leven op aarde voorgoed. Maar er waren meer wetenschappers die een evolutieleer hadden ontwikkeld. Wat nog ontbrak was een theorie die de verandering van soorten verklaarde. Zeker voor...

Simon Stevin (1548-1620)

Alleskunner Simon Stevin benaderde de oorlog als een reeks meetkundige problemen. Zijn kennis van de wiskunde droeg hij over op prins Maurits, die er grote militaire successen mee haalde.

Jan Huygen van Linschoten (1563-1611)

De jonge avonturier Jan Huygen van Linschoten reisde eind zestiende eeuw met de Portugezen mee naar India. Hij noteerde alle kennis die hij opdeed in een boek, dat een sensatie werd. Nederlandse kooplui wisten voortaan waar het grote geld te verdienen...

De industriële revolutie

Gedreven door de stoommachine onderging Europa in de negentiende eeuw een industriële revolutie. Engeland liep daarbij voorop, maar uiteindelijk zou de hele wereld worden betrokken in een informeel wereldrijk, waarin economieën en landen steeds...

Medisch orakel Boerhaave

Herman Boerhaave was de beroemdste arts van Europa. Maar waarop was die faam gebaseerd? Boerhaave schreef immers maar één – nogal zeldzaam – syndroom op zijn naam. Waarschijnlijk zat het ’m in zijn vermogen op een nieuwe, empirische manier naar...

Johannes Gutenberg en de boekdrukkunst

Eeuwenlang zochten uitvinders naar manieren om snel teksten te drukken. De geniale Johannes Gutenberg vond de oplossing. Hij combineerde als eerste al bestaande technieken tot een nieuw drukproces. Daarmee stond hij aan de basis van een enorme...

Anthony Fokker (1890-1939)

De legendarische Nederlandse vliegtuigbouwer Anthony Fokker (1890-1939) was vooral succesvol in het buitenland. Nederland was te klein en te benauwd voor deze eigengereide workaholic. Uiteindelijk vond hij in de Verenigde Staten zijn beloofde land. Voor...

De geestelijke worsteling van Christiaan Huygens (1629-1695)

Geïnspireerd door René Descartes koos Christiaan Huygens voor het verstand. Toen hij ten prooi viel aan een existentiële crisis, kon dat hem echter niet redden. Maar Huygens kon ook niet geloven, zonder een overtuigend bewijs van het bestaan van God,...

Stille getuigen: De preparaten van Frederick Ruysch

De geschiedenis laat haar sporen na. Monumenten, voorwerpen en graven herinneren aan bijna vergeten personen. Hun verhaal wordt hier verteld. Deze keer de preparaten van Frederick Ruysch (1638-1731) in het Anatomisch Museum te Leiden.

Wubbo Ockels

Vijftien jaar geleden maakte de eerste en enige Nederlandse astronaut zijn reis door de ruimte. Sinds de Koude Oorlog voorbij is, stelt de ruimtevaart niet zoveel meer voor, vindt Wubbo Ockels. Hij werkt nu aan een project waarmee op tien kilometer...