Contact | Adverteren | Vacatures | Login | Klantenservice

Wederopbouw

1945-1963

Na de bevrijding in 1945 begon Nederland voortvarend aan de wederopbouw. Ook werd een begin gemaakt van de ontwikkeling van een moderne verzorgingsstaat. Het idee dat Nederland de voorspoedige wederopbouw te danken zou hebben aan de calvinistische waarden van hard werken en sober leven, is een mythe. Nederland profiteerde van de groei van de wereldeconomie.

Op deze pagina vindt u alles over de naoorlogse jaren, zoals een artikel over Johannes Aleides Ringers, de 'vader van de wederopbouw'. Ook vindt u een uitzending van Andere Tijden over over Nederlandse pogingen om na de oorlog Duits grondgebied te annexeren.

De moord op Frits Schallenberg

De avond voor hij een belangrijke slag probeerde te slaan in zijn speurtocht naar duistere zaken uit oorlogstijd, kwam Frits Schallenberg om het leven. Werd de Haagse sjacheraar vermoord om een groot complot af te dekken?

Hoe de Amerikanen de Europese Unie pushten

De eenwording van Europa is deels van Amerikaanse makelij. In de jaren vijftig streefde Washington naar een federatie van West-Europese staten, die sterk genoeg zou zijn om een Sovjetaanval te weerstaan – zonder Amerikaanse hulp. Het kind Europa...

Bevrijding en wederopbouw

In 'Bevrijding en wederopbouw. Naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland' zijn vier ...lezingen gebundeld die werden gehouden tijdens een symposium van de Vereniging Gelre, ter gelegenheid van het eeuwjubileum van haar historisch jaarboek. Het eerste...

€ 13,50 | Koop nu

Mannetjesmaker Ben Korsten

Hij was de eerste spindoctor in politiek Den Haag: Ben Korsten. Nadat hij als ‘foute’ journalist in 1947 een publicatieverbod had gekregen, werd hij pr-man. Binnen enkele jaren was Korsten kind aan huis bij ministers, ambtenaren en redacteuren....

De noodwet van Drees

Toen Willem Drees in 1946 de basis legde voor de AOW, moest hij veel politieke weerstand overwinnen. Zijn partijgenoot en minister van Financiën Lieftinck vreesde een onherstelbare aanslag op de schatkist. De katholieke coalitiegenoten verzetten zich...

Johannes Aleidis Ringers (1885-1965)

Hij legde de Afsluitdijk en de Noordersluis bij IJmuiden aan, en was verantwoordelijk voor de wederopbouw van Rotterdam en Middelburg. Toch weten nog maar weinig mensen wie Johannes Aleidis Ringers was. Tessel Pollmann ontrukt de ingenieur aan de...

De oprichting van het Centraal Planbureau

Om de naoorlogse wederopbouw te coördineren werd in 1945 het Centraal Planbureau opgericht. Nooit mocht Nederland terugvallen in de economische chaos van de jaren dertig, die het gevolg was van de vrije markt. Maar het kostte het CPB de grootste moeite...

Eisch Duitschen grond

Eisch Duitschen grond
Andere Tijden maakte een uitzending over de Nederlandse pogingen om na de oorlog Duits grondgebied te annexeren.

De naoorlogse wederopbouw

De naoorlogse wederopbouw
OVT maakte een serie over de wederopbouw. Aflevering 1 gaat over de kater na de bevrijdingsfeesten en begint rond 1u14m.

James Bond in Den Haag - De Poet van Mucke

James Bond in Den Haag - De Poet van Mucke
Omroep West reconstrueert de dood van Frits Schallenberg.