Contact | Adverteren | Login | Lezersservice

Vrouwen

2018

De rol van vrouwen in de geschiedenis is een thema dat historici al decennialang bezighoudt. Waar eerder werd gedacht dat vrouwen - uitzonderingen daargelaten - geen of nauwelijks invloed hebben uitgeoefend, tonen recente publicaties, zoals 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, een ander beeld. Vrouwen zouden in zekere gebeurtenissen wel degelijk een bepalende rol hebben gespeeld, zij het vaak op de achtergrond. Ook over historische vrouwen die een mythische status hebben, zoals Cleopatra (bloedmooie mannenverslinder) komen steeds meer realistische feiten boven tafel (intellectueel die vele talen sprak; niet perse bijster aantrekkelijk).

Op deze pagina vindt u artikelen, filmpjes en sites over beroemde en minder bekende vrouwen uit het verleden. Van koningin Victoria tot Jacoba van Beieren en van Kenau tot de oprichters van feministisch maandblad Opzij.

Koningin Victoria (1819-1901)

Op 18-jarige leeftijd bestijgt de jonge Victoria de Engelse troon. Impulsief en onervaren zal ze de nodige fouten maken. Maar met steun van haar geliefde echtgenoot Albert groeit ze uit tot voorbeeld voor het moderne koningschap, en onder haar regime...

Vrouwen in de jaren vijftig

Een goede huisvrouw bleef thuis en zorgde voor het gezin. Dat hoorde nu eenmaal zo, vonden bijna alle Nederlanders in de jaren vijftig. 'Dat getrouwde vrouwen konden werken, kwam niet bij mensen op.' 

1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis

Ooit gehoord van Trijntje Keever? Van Marie du Moulin? Van Judith Leyster, Maria Gartman, ...Trix Terwindt? In hun tijd stuk voor stuk spraakmakende vrouwen die een opmerkelijke rol hebben gespeeld

€ 39,50 | Koop nu

Cleopatra (69 v.Chr - 30 v.Chr)

Historisch Nieuwsblad organiseert in het najaar van 2017 een spectaculaire reis naar de schatten van het oude Egypte.  Kijk voor informatie en om in te schrijven op de site van onze partner Labrys. Het is het droeve lot van de historische Cleopatra...

Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526-1588)

Met een vendel vrouwen joeg Kenau Simonsdochter Hasselaer de troepen van Filips II de schrik op het lijf – volgens de verhalen althans. Een kordate vrouw was Kenau zeker, maar wat ze precies deed tijdens het beleg van Haarlem is een raadsel.

INTERVIEW: 'Vrouwen verdienen een monument'

‘Laatst werd ik gebeld door de politie van Amsterdam. Ik schrok me rot. Maar het bleek dat ze een van de vrouwen uit mijn boek wilden adopteren: Tetje de Jong. Zij was de eerste vrouwelijke politiecommissaris van Nederland. Op een van de Amsterdamse...

De brandende ambitie van Catharina de Grote

Toen Catharina als buitenlandse, onervaren vrouw de Russische troon besteeg had het land grote problemen en was haar gezag wankel. Maar de tsarina had grote plannen. Door een combinatie van machtspolitiek en voorzichtigheid, verlichte hervormingen en...

De machteloze Jacoba van Beieren

Het leven van Jacoba van Beieren was tragisch, zowel privé als politiek. Ze trouwde vier keer, maar haar huwelijken waren gedoemd te mislukken. Ze werd gedwongen haar graafschappen af te staan aan de hertog van Bourgondië. Hoewel Jacoba in het...

De handel in blanke slavinnen

Aan het eind van de negentiende eeuw ontdekt men dat er in Europa een omvangrijke handel bestaat in blanke vrouwen, met internationale kantoren, vaste routes en agenten. Volgens een patroon dat in 2007 nog steeds actueel is, belanden de meisjes in de...

35 jaar na Dolle Mina

Op 23 januari 1970, 35 jaar geleden, bestormden zo'n tien meisjes en jongens uit Amsterdam het mannenbolwerk Nijenrode, waar vrouwen niet werden toegelaten op de managementopleiding. Het was het begin van Dolle Mina, de organisatie die opkwam voor...

Het achterhuis

Anne Frank hield van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944 een dagboek bij. Zij schreef haar brieven ...alleen voor zichzelf, tot ze in de lente van 1944 op radio Oranje de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in ballingschap, Bolkestein, hoorde...

€ 12,50 | Koop nu

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Opzij

Opzij
OVT-fragment over de presentatie van het feministische maandblad Opzij in 1972.

De anticonceptiepil

De anticonceptiepil
Andere Tijden-uitzending over de intrede van de pil in de jaren vijftig.