Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Vrede en wereldvrede vormen van oudsher een belangrijk thema in de geschiedenis. Van denkers als Erasmus en Kant tot de Volkerenbond en de Verenigde Naties: evenals oorlog is het verlangen naar vrede van alle tijden.

Op deze pagina vindt u alles over dit thema: artikelen uit ons archief, documentaires, links en boeken. 

De uitvinding van de Verenigde Naties

Op 26 juni 1945 worden in San Francisco, op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog, de Verenigde Naties opgericht. Zeventig jaar later klinkt de roep om een hervorming van de 'vredesorganisatie' steeds luider. Maar het lijkt weinig reëel dat de huidige...

Het Verdrag van Versailles

In 1919 sloten de voormalige vijanden uit de Eerste Wereldoorlog vrede in Versailles. Het vredesverdrag is bekritiseerd omdat het niet kon voorkomen dat twintig jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbrak. De onderhandelaars hadden grootse idealen, maar...

Aletta Jacobs op vredesmissie

Aletta Jacobs was niet alleen Nederlands eerste vrouwelijke dokter en activiste voor vrouwenrechten, maar ook een onverschrokken pacifiste. Tijdens de Eerste Wereldoorlog organiseerde ze een vredescongres en reisde ze door oorlogsgebied met een oproep...

Tobias Asser (1838-1913)

Het voert te ver om de positie van Den Haag als juridisch centrum terug te voeren op het werk van één man. Maar de verdiensten van Nobelprijswinnaar Tobias Asser zijn groot. In een tijd dat Nederland vooral bezig was met zichzelf streed hij...

De Derde Weg

Wie zich niet achter het Westen schaarde, was een communistenvriend. De Koude Oorlog-retoriek en het zwart-witdenken van de jaren vijftig lieten weinig ruimte voor een vredelievender geluid. Toch probeerden aanhangers van de Derde Weg dat te laten horen.

Erasmus versus Luther

De altijd redelijke en gematigde Erasmus hoopte de kerk van binnenuit te hervormen en de eenheid van het instituut te bewaren. De veel fellere Luther was niet bang voor een scheuring. Erasmus' boodschap van tolerantie en redelijkheid verloor het...

Het poldermodel ontstond niet door vreedzaam overleg

Heuse militaire helden zijn schaars in de Nederlandse geschiedenis. Het volk herdenkt liever onderdrukte slaven en inboorlingen. De vernederende meidagen van '40 en Srebrenica brachten daar geen verandering in. Maar Nederland heeft wel degelijk een...