Contact | Adverteren | Vacatures | Login | Klantenservice

Vorst en volk

2018

Op deze pagina vindt u artikelen die eerder in Historisch Nieuwsblad zijn verschenen over koningen, sultans, graven en hertogen: niet over onze eigen Oranjes, maar over buitenlandse monarchen die al over de wereld heersten toen het Koninkrijk der Nederlanden nog niet bestond. Daarnaast vindt u hier filmpjes, boeken en links naar websites over dit thema.

Voor een uitgebreide themapgagina over de Oranjemonarchie, klik hier.

Koningin Victoria (1819-1901)

Op 18-jarige leeftijd bestijgt de jonge Victoria de Engelse troon. Impulsief en onervaren zal ze de nodige fouten maken. Maar met steun van haar geliefde echtgenoot Albert groeit ze uit tot voorbeeld voor het moderne koningschap, en onder haar regime...

Graaf Floris V van Holland (1254-1296)

Graaf Floris V (1254-1296) zag zichzelf als gelijke van de machtigste Europese vorsten. Hij was ambitieus, succesvol en bovendien van goede komaf. Tegelijkertijd moest hij zowel opstandig boerenvolk, pedante burgerij als twistzieke adel onder de duim...

De Grote Turk

De Grote Turk werd hij genoemd. In Turkije ging hij de geschiedenis in als Kanuni sultan ...Süleyman, dat wil zeggen, de Wetgever. Wij kennen hem als de Prachtlievende. Tijdens zijn sultanaat (1520-1566) strekte het Osmaanse Rijk zich uit van de Donau tot...

€ 21,95 | Koop nu

Keizer Hirohito (1901-1989)

De vorige keizer van Japan was uitermate flexibel in zijn opvattingen. Tot ver in 1945 was Hirohito een van de aanjagers van het militarisme en de agressieve politiek van zijn land. Na de capitulatie draaide hij om als een blad aan de boom.

De zaak-Herodes

Herodes de Grote, koning van de Joden vanaf 37 v.Chr., is de geschiedenis in gegaan als de man die opdracht gaf voor de massale kindermoord in Bethlehem. Maar is dat wel terecht? De zaak-Herodes opnieuw bezien.

De brandende ambitie van Catharina de Grote

Toen Catharina als buitenlandse, onervaren vrouw de Russische troon besteeg had het land grote problemen en was haar gezag wankel. Maar de tsarina had grote plannen. Door een combinatie van machtspolitiek en voorzichtigheid, verlichte hervormingen en...

Machtspolitica Elizabeth I

Ze was zeker niet knap, had een gebrekkig gebit en een nog slechter humeur. Toch dongen alle prinsen van Europa naar de hand van de Virgin Queen en deed ze staatshoofden sidderen. Tijdens haar regeerperiode van 44 jaar wist de pragmatische Elizabeth I...

Süleyman, de Grote Turk

Sultan Süleyman (1494-1566) stond aan de wieg van een Turkse Gouden Eeuw. Zijn buitenlandse veroveringen gingen hand in hand met schitterende nieuwe moskeeën en een tolerante wetgeving. Zelfs zijn Europese vijanden moesten erkennen dat...

Karel V (1500-1558): Maffiabaas van christelijk Europa

Het bewind van Karel V is altijd veronachtzaamd in de Nederlandse geschiedschrijving - de vorst verdween in de schaduw van zijn ‘fundamentalistische’ zoon Filips. Maar ook keizer Karel was meedogenloos, katholiek én corrupt: zijn voortdurende hang...

De machteloze Jacoba van Beieren

Het leven van Jacoba van Beieren was tragisch, zowel privé als politiek. Ze trouwde vier keer, maar haar huwelijken waren gedoemd te mislukken. Ze werd gedwongen haar graafschappen af te staan aan de hertog van Bourgondië. Hoewel Jacoba in het...

Despoot Hassan II van Marokko (1929-1999)

De Marokkaanse koning Hassan II erfde een koloniale staat, die hij niet ontmantelde maar in autoritair opzicht perfectioneerde. Volgens de Marokkaanse Grondwet is de vorst ‘onaantastbaar en heilig’. En net als het Opperwezen aan wie Hassan...

Karel de Grote bad en vocht zijn rijk bij elkaar

De volksvertegenwoordigers die in Brussel sleutelen aan een Europese grondwet beseffen het waarschijnlijk niet, maar hun werk is al eens eerder gedaan. In 789 schreven geleerden de Admonitio Generalis, waarmee zij orde trachtten te scheppen in het...

Filips de Goede. De echte vader des vaderlands

De Bourgondische hertog Filips de Goede (1396-1467) was een flamboyante verschijning op het internationale toneel. Geholpen door gunstige spelingen van het lot legde hij de fundamenten voor de latere Nederlanden. Zijn centralisatiepolitiek had ook een...

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius (121-180) geldt, naast zijn voorgangers Augustus en Trajanus, als een modelkeizer. ...Hij zou de laatste 'goede' vorst zijn geweest; met het keizerschap van zijn zoon Commodus trad volgens de traditie het verval in. Dit beeld leeft tot in...

€ 22,95 | Koop nu

Vorst & Volk Soap

Vorst & Volk Soap
Dit korte filmpje toont aan dat de geschiedenis van het koningshuis en de Oranjes zich prima leent voor een soap.

Horrible Histories (BBC)

Horrible Histories (BBC)
Sketch-programma over de Britse geschiedenis. Deze scène toont de bizarre Tudor-wetten die Elizabeth I invoerde.

In Europa - 1906 (2011)

In Europa - 1906 (2011)
Geert Mak gaat op zoek naar de sporen van de oude keizers van Europa in Berlijn en Wenen: de Duitse Wilhelm, de Oostenrijkse Franz-Joseph.