Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Op 20 maart 1602 werd het 'Octroy opte vereeninge der Compagniën' vastgelegd; het officiële startschot van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Twee eeuwen lang zou 's werelds eerste besloten vennootschap handel drijven op Azië. Grote successen werden opgevolgd door minstens zulke grote verliezen, en eind achttiende eeuw ging de compagnie failliet. In de collectieve herinnering staat de VOC desondanks symbool voor de rijkdom van de Gouden Eeuw en de Hollandse heerschappij op de wereldzeeën.

Op deze themapagina vindt u artikelen, interactieve sites, filmpjes en meer over de VOC. Lees bijvoorbeeld een portret van Jan Pieterszoon Coen, beluister een OVT-fragment over de ontdekking van Kaap Hoorn, of bekijk een Google Maps-site die de VOC-geschiedenis letterlijk in kaart brengt.

7 rijken van de VOC

De VOC was de ideale werkomgeving voor ondernemende types. Ze hadden er carrièrekansen te over. En ze konden naast hun baan makkelijk een eigen handeltje drijven - dat mocht niet, maar verdiende uitstekend.

VOC in Cambodja

In de zeventiende eeuw dreef de VOC een lucratieve handel met Cambodja. De zaken gingen zo goed dat de gouverneur-generaal het gebied al wilde inlijven. Maar de Nederlanders verkeken zich op de verhoudingen en moesten na een geweldige nederlaag...

Opiumhandel VOC in Bengalen

Bengalen was in de zeventiende en achttiende eeuw een van de bloeiendste handelsgebieden op aarde. Aziatische en Europese kooplieden, ook die van de Verenigde Oostindische Compagnie, stroomden naar Bengalen om te profiteren van de handel in suiker,...

Robert Jacob Gordon (1743-1795)

Nederlandse kolonisten in Zuid-Afrika voerden in de achttiende eeuw bloedig oorlog tegen de zwarte bevolkingsgroepen. VOC-commandant Robert Jacob Gordon (1743-1795) bezag het met gemengde gevoelens. Als antropoloog en avonturier koesterde hij sympathie...

‘Ontziet uw vijanden niet, God is met ons’

Jan Pieterszoon Coen, de stichter van Batavia, was de belichaming van de VOC-mentaliteit: ondernemingsgezind, doortastend en meedogenloos. De Heren XVII keken met walging naar Coens bloedbesmeurde handen, maar deden zich wel te goed aan de rijkdommen die...

Bibberend het want in

Georg Naporra (1731-1793) was een opmerkelijk man. Als boerenzoon uit Oost-Pruisen belandde hij na enige wederwaardigheden in Amsterdam, waar hij in 1752 aanmonsterde als matroos bij de VOC. Zijn VOC-dienst bracht hem in Batavia en Surat (India) en ten...

VOC-Herdenking ontloopt iedere controverse

Gesponsord door een bierbrouwer, een bank en de beurs vierde Nederland 400 jaar VOC. De oprichting van de VOC in 1602 `was het begin van de wereldwijde oriëntatie van Nederland'. Maar het ronkende proza van marketeers en organisatoren ging voorbij aan...

Stille getuigen: Het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen

De geschiedenis laat haar sporen na. Monumenten, voorwerpen en graven herinneren aan bijna vergeten personen. Hun verhaal wordt hier verteld. Deze keer het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen (1587-1629) in Hoorn.

Het hoge woord: De VOC is meer dan een juichgeschiedenis

De Verenigde Oost-Indische Compagnie heeft de Nederlanders in het verleden heel wat opgeleverd. Vierhonderd jaar later vieren we dat van Amsterdam tot Meliskerke. Maar wat vieren we eigenlijk?

Het faillissement van 's werelds eerste multinational

In 2002 vierde Nederland dat 400 jaar geleden de Verenigde Oost-Indische Compagnie is opgericht. `De eerste multinational ter wereld' gaat na twee eeuwen van bloeiende handel en machtsuitoefening in Azië in 1800 over de kop. De Britten geven de...