• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Oude Grieken

  De Griekse oudheid wordt vaak beschouwd als de bakermat van de Westerse samenleving. Democratie, kunst, theater, filosofie, wetenschap: allemaal vinden ze hun oorsprong bij of boekten ze een belangrijke...

  Romeinen en Bataven

  Onze kennis over de geschiedenis van het begin van onze jaartelling hebben we voor een belangrijk deel te danken aan Romeinse bronnen. De geschreven bronnen dienen echter met zorg...

  Cleopatra

  Ze heeft het imago van een mannenverslinnende schoonheid, die er affaires op nahield met Julius Caesar en Marcus Antonius. In werkelijkheid was Cleopatra geen Miss World, maar een intellectueel...

  Middeleeuwen

  De Middeleeuwen werden traditioneel gezien als een periode van verval en tegenspoed. Na de val van het West-Romeinse Rijk rond 500 raakte Europa versplinterd totdat Karel de Grote zich...

  De Hanze

  De Lage Landen kenden in de late Middeleeuwen een periode van welvaart en bloeiende handel. Van de twaalfde tot de zestiende eeuw maakten onder andere Zutphen, Deventer, Groningen, Kampen en...

  Bourgondische Tijd

  De Franse prins Filips de Stoute (1342-1404), van het huis van Valois, luidde met zijn komst in de Nederlanden de Bourgondische Tijd in. Langzaam maakte hij een begin aan...

  Jeanne d'Arc

  Bij Historisch Nieuwsblad is een nieuwe biografie van Jeanne d’Arc verschenen. Larissa Juliet Taylor schetst hierin aan de hand van veel bronnenmateriaal het portret van een charismatische boerendochter met een...

  Renaissance

  De Renaissance – het Franse woord voor ‘wedergeboorte’ – kreeg zijn naam van diegenen die de Middeleeuwen zagen als een ‘duistere tijd’, een slaap waaruit de menselijke geest moest ontwaken. Na...

  Brazilië

  In april 1500 zette de Portugese ontdekkingsreiziger Pedro Álvares Cabral voet aan land in het huidige Brazilië. Dit zou uitgroeien tot een enorm land en een belangrijke kolonie voor...

  Tachtigjarige Oorlog

  De Tachtigjarige Oorlog betekende een belangrijke omwenteling in de Nederlandse geschiedenis. De strijd stond aan de basis van een zelfstandig Nederland. Voordat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak viel het gebied...

  Opstand

  De Opstand wordt vaak gezien als een bepalend moment in de Nederlandse geschiedenis, waarbij burgers en edelen uit de verschillende Nederlandse gebieden hun krachten bundelden om een buitenlandse heerser...

  Gouden Eeuw

  De Gouden Eeuw, de zeventiende eeuw, staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als een periode van ongekende voorspoed, welvaart, tolerantie en groei. Lees hier een aantal van onze artikelen...

  Indië

  Op deze themapagina vindt u artikelen, filmpjes, links en boeken over Nederlands-Indië. Lees bijvoorbeeld een portret van Jo van Heutsz, of kijk een uitzending van Andere Tijden over een...

  VOC

  Op 20 maart 1602 werd het ‘Octroy opte vereeninge der Compagniën’ vastgelegd; het officiële startschot van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Twee eeuwen lang zou ’s werelds eerste besloten vennootschap...

  Slavernij

  Op deze pagina vindt u filmpjes, artikelen en boeken over de slavernij, en interviews met de sprekers van een collegedag die Historisch Nieuwsblad organiseerde over dit thema. Ook staan hier...

  Antillen

  Wilt u het Caraïbische deel van het koninkrijk met eigen ogen zien? Klik dan hier voor informatie over de reis naar de Antillen die Historisch Nieuwsblad organiseert in samenwerking...

  Lodewijk XIV

  Over de Zonnekoning is bij Historisch Nieuwsblad een nieuwe biografie verschenen van de Britse historicus Richard Wilkinson. Het boek is hier te bestellen… De Franse zonnekoning spreekt nog...

  Verlichting

  In de achttiende eeuw, de tijd van de Verlichting, hadden wetenschappers en filosofen het gevoel dat Europa een periode van schemering achter zich liet. De idealen van de Verlichting – geloof in...

  Suriname

  Historisch Nieuwsblad organiseert dit najaar een 14-daagse reis naar Suriname waarin u de geschiedenis en cultuur van dit veelzijdige land ontdekt. Klik hier voor het programma, praktische informatie en aanmelden… ...

  Zuid-Afrika

  In 1652 stichtte Jan van Riebeeck in opdracht van de VOC Fort de Goede Hoop. Deze eerste Europese handelspost in Afrika zou uitgroeien tot Kaapstad, tegenwoordig de tweede stad...

  Amerika

  De Verenigde Staten van Amerika, ‘the land of hope and dreams‘. Vaak wordt grappend beweerd dat dit jonge land (nog) geen geschiedenis heeft, maar niets is minder waar. Amerika...

  Franse Revolutie

  De Franse Revolutie staat, al dan niet terecht, symbool voor democratie en gelijkheid: het boze, hongerige volk zette de ongewenste koning af en ontketende een revolutie. In de laatste...

  Franse Tijd

  De Franse Tijd begon in 1795 met de Franse inval en de vlucht van Willem V naar Engeland. Patriotten namen de macht over en riepen op 19 januari van...

  Napoleon

  Op deze pagina vindt u alles over de Corsicaanse advocatenzoon die door veel Fransen nog altijd wordt gezien als de grootste veldheer aller tijden. Achtergrondartikelen uit het archief van...

  Abraham Lincoln

  Tegenwoordig geldt Abraham Lincoln als een van de grootste politici die Amerika heeft gehad. Maar de zestiende president stuitte in zijn eigen tijd ook op veel verzet. Zoals vaker...

  Koning Willem I en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

  Wilt u alles weten over de Oranjemonarchie? Historisch Nieuwsblad heeft een speciale pagina hierover samengesteld, met artikelen, boeken, film- en geluidfragmenten die tweehonderd jaar koninkrijk belichten. Kijk op www.historischnieuwsblad.nl/denederlandsemonarchie ...

  De Nederlandse monarchie

  Vorig jaar verscheen het boek De Nederlandse monarchie. 200 jaar Koninkrijk in acht affaires van Jaco Alberts. Journalist en historicus Alberts portretteert hierin iedere Oranjevorst aan de hand van een...

  Congres van Wenen

  In 1814 en 1815 was Wenen even het centrum van de wereld. De Europese grootmachten kwamen hier samen om te eten, te dansen, te drinken en te praten over...

  Slag bij Waterloo

  Tweehonderd jaar geleden, in juni 1815, werd Napoleon definitief verslagen in de Slag bij Waterloo. Van 1799 tot 1814 had hij eerst als consul en later als keizer grote...

  Nederlandse politiek

  Op deze pagina leest u meer over bepalende momenten uit de Nederlandse politieke geschiedenis: de Grondwet van 1848, de Pacificatie van 1917 en de invoering van het vrouwenkiesrecht. Ook...

  Wilde Westen

  Historisch Nieuwsblad publiceerde in mei 2013 een artikel van Jaap Verheul over Buffalo Bill. William Cody, zoals de echte naam luidt van de negentiende-eeuwse cavalerieverkenner, creëerde een mythe rond...

  Winston Churchill

  Op 24 januari 1965 overleed een van de belangrijkste politici van de twintigste eeuw: Winston Churchill. De redactie stelde een online dossier over de staatsman samen. Op deze pagina vindt...

  Benito Mussolini

  Een dictator met grootheidswaanzin. Dat was Mussolini ten voeten uit. Euforisch, prikkelbaar, onverdraagzaam en achterdochtig. Een man die met zijn mateloze ego militaire avonturen aanging die desastreus uitpakten. Maar...

  Adolf Hitler

  Adolf Hitler had in de geschiedenis kunnen verdwijnen als een mislukt, Oostenrijks kunstenaar. Het liep anders: de WOI-veteraan ontketende een tweede wereldoorlog met catastrofale gevolgen. Op deze pagina...

  Eerste Wereldoorlog

  Honderd jaar na het eindigen van de Eerste Wereldoorlog verschijnen de artikelen uit de originele kranten van toen in verrassende heruitgaven: Eerste Wereldoorlogskranten.  Lees in acht edities het laatste nieuws...

  Russische Revolutie

  Historica Sheila Fitzpatrick schreef een boek over de Russische Revolutie, waarin zij beschrijft hoe de revolutie voortraasde en zeker twintig jaar duurde. Historisch Nieuwsblad heeft een Nederlandse vertaling van...

  Gerard Reve

  In het Stadsarchief van Amsterdam zijn tot nu toe onbekende archiefstukken over schrijver Gerard Reve en zijn familie ontdekt. De documenten zijn gevonden door journalist Eric Slot. Uit de...

  Hendrik Colijn

  Hendrikus Colijn (1869-1944) staat centraal in een artikel van Rob Hartmans, dat gepubliceerd is in het novembernummer (2014) van Historisch Nieuwsblad. Over deze staatsman, de tijd waarin hij leefde...

  Totalitarisme

  De twintigste eeuw wordt gekenmerkt door grote ideologische tegenstellingen. Totalitaire regimes kwamen aan de macht in een deel van Europa en storten het continent voor de tweede keer in...

  Martin Luther King

  Tijdens de jaren zestig waren de Verenigde Staten in de ban van de burgerrechtenbeweging. Enerzijds ontstond er steeds meer verzet tegen de segregatie tussen zwart en wit, anderzijds was...

  Tweede Wereldoorlog

  De Tweede Wereldoorlog begon in Europa met de Duitse inval in Polen op 1 september 1939. Twintig jaar na de Eerste Wereldoorlog kwam het wederom tot een strijd op...

  Fout in de oorlog

  Op deze pagina vindt u alles over collaborateurs, NSB’ers en andere ‘foute’ Nederlanders: artikelen uit ons archief, filmpjes en boeken.   

  Het verzet

  Op deze pagina vindt u alles over het verzet: bijvoorbeeld een artikel over Walraven van Hall, maar ook een stuk waarin de vraag wordt gesteld hoe zinvol het verzet...

  De bezetting

  Met de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 begon voor ons land de Tweede Wereldoorlog. Na een vijfdaagse oorlog werd Nederland bezet door Duitsland. De regering en de...

  Koude Oorlog

  Op vrijdag 10 april organiseert Historisch Nieuwsblad een collegedag met als thema de Koude Oorlog te Amsterdam. Vier historici belichten verschillende aspecten van de spanningen tussen Oost en West die...

  Wederopbouw

  Na de bevrijding in 1945 begon Nederland voortvarend aan de wederopbouw. Ook werd een begin gemaakt van de ontwikkeling van een moderne verzorgingsstaat. Het idee dat Nederland de voorspoedige...

  Nederland na 1945

  Historisch Nieuwsblad organiseert op vrijdag 9 oktober een collegedag over Nederland na 1945. Klik hier meer informatie over deze en andere collegedagen.  

  NIOD

  Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie werd na de bevrijding opgericht om de Tweede Wereldoorlog in Nederland te onderzoeken. Wat begon als een speurtocht naar een ‘heroïsche vrijheidsstrijd’ mondde uit in...

  Hippies

  In juli 1967 publiceerde het Amerikaanse tijdschrift Time een artikel over ‘het freudiaanse proletariaat’, ‘een rood waarschuwingslicht voor de Amerikaanse manier van leven’: hippies. Deze jongeren, geboren vlak na...

  Welkomstdossier

  Maak kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. Wij hebben in dit dossier de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld. Wilt u elke week artikelen, nieuws en...

  Culinaire geschiedenis

  Manon Henzen van eet!verleden en Mariëlla Beukers van Wijnkronieken schrijven regelmatig een artikel over culinaire geschiedenis voor Historisch Nieuwsblad. Manon Henzen is historica en richtte in 2012 historisch kookatelier eet!verleden...

  De Grote Museumtest

  Dit jaar voert Historisch Nieuwsblad voor het eerst in zes jaar weer De Grote Museumtest uit. Waar moet u als liefhebber van geschiedenis dit jaar zeker naar toe, en...

  Grote Geschiedenis Quiz

  Klik hier om naar de vragen en antwoorden van de Grote Geschiedenis Quiz 2014 te gaan… Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, was het weer tijd voor de jaarlijkse Grote...

  Vorst en volk

  Op deze pagina vindt u artikelen die eerder in Historisch Nieuwsblad zijn verschenen over koningen, sultans, graven en hertogen: niet over onze eigen Oranjes, maar over buitenlandse monarchen die al...

  Historici

  Deze pagina biedt artikelen uit ons archief over binnen- en buitenlandse historici. Behalve interviews vindt u ook necrologieën en andere stukken over de historicus en zijn werk. Daarnaast staan...

  Vrede

  Vrede en wereldvrede vormen van oudsher een belangrijk thema in de geschiedenis. Van denkers als Erasmus en Kant tot de Volkerenbond en de Verenigde Naties: evenals oorlog is het...

  Christendom

  Het christendom speelt een hoofdrol in de westerse geschiedenis. Sinds het begin van onze jaartelling gebruiken mensen het christelijk geloof als argument voor het verrichten van goede en kwade...

  Familiegeschiedenis

  Op deze themapagina vindt u artikelen over bijzondere familiegeschiedenissen. Ook kunt u programma’s kijken waarin de Nederlands-Marokkaanse acteur Nasrdin Dchar en de Engelse komiek en schrijver Stephen Fry op...

  Wetenschap

  Onderzoek, wetenschap en daaraan verbonden uitvindingen hebben de loop van de geschiedenis sterk beïnvloed. Van de oude Grieken tot de Koude Oorlog en van de Nederlandse Gouden Eeuw tot...

  Jodendom

  Op deze pagina vindt u artikelen uit het archief van Historisch Nieuwsblad over de geschiedenis van het Joodse geloof en volk, zoals een stuk over Golda Meir en een...

  Grootkapitalisten

  Grootkapitalisten, oligarchen, robber barons: de Dagobert Ducks van de wereld hebben altijd veel weerstand opgeroepen. Niet zelden wisten ze die door filantropie tot sympathie te kneden. Een modern voorbeeld...

  Dictators

  Ze komen in alle vormen, maten, typen en kleuren: dictators. De meeste landen hebben vroeg of laat wel te maken gehad met een generaal die een coup pleegt of...

  Oudheid door Anton van Hooff

  Classicus Anton van Hooff (1943) was tot zijn pensionering in 2008 hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen. Nog altijd schrijft hij voor diverse kranten en tijdschriften, waaronder Historisch...

  Communisme

  ‘Een spook waart door Europa, het spook van het communisme’. In het Communistisch Manifest, verschenen in revolutiejaar 1848, beschrijven Karl Marx en Friedrich Engels hoe de geschiedenis van de klassenstrijd...

  Vrouwen

  De rol van vrouwen in de geschiedenis is een thema dat historici al decennialang bezighoudt. Waar eerder werd gedacht dat vrouwen – uitzonderingen daargelaten – geen of nauwelijks invloed...

  Biografieën

  De levens van Churchill, Lodewijk XIV, Martin Luther King, Lincoln, Jeanne d’Arc, Filips II en Napoleon worden beschreven in de biografieënreeks  van Historisch Nieuwsblad. Op deze pagina...

  Recensies

  Elke maand publiceert Historisch Nieuwsblad diverse boekrecensies, geschreven door onder meer historicus Rob Hartmans, directeur van het Biografie Instituut Hans Renders en Duitslandkenner Willem Melching.          ...