Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten

Oude Grieken

De Griekse oudheid wordt vaak beschouwd als de bakermat van de Westerse samenleving. Democratie, kunst, theater, filosofie, wetenschap: allemaal vinden ze hun oorsprong bij of boekten ze een belangrijke vooruitgang dankzij de klassieke Grieken....

Romeinen en Bataven

Onze kennis over de geschiedenis van het begin van onze jaartelling hebben we voor een belangrijk deel te danken aan Romeinse bronnen. De geschreven bronnen dienen echter met zorg bestudeerd te worden. Uit archeologisch onderzoek is namelijk gebleken...

Cleopatra

Ze heeft het imago van een mannenverslinnende schoonheid, die er affaires op nahield met Julius Caesar en Marcus Antonius. In werkelijkheid was Cleopatra geen Miss World, maar een intellectueel die zeven talen sprak, boeken schreef over geneeskunde en...

Middeleeuwen

De Middeleeuwen werden traditioneel gezien als een periode van verval en tegenspoed. Na de val van het West-Romeinse Rijk rond 500 raakte Europa versplinterd totdat Karel de Grote zich driehonderd jaar later opwierp als opvolger van de laatste Romeinse...

De Hanze

De Lage Landen kenden in de late Middeleeuwen een periode van welvaart en bloeiende handel. Van de twaalfde tot de zestiende eeuw maakten onder andere Zutphen, Deventer, Groningen, Kampen en Zwolle deel uit van een lucratieve stedenbond: de...

Bourgondische Tijd

De Franse prins Filips de Stoute (1342-1404), van het huis van Valois, luidde met zijn komst in de Nederlanden de Bourgondische Tijd in. Langzaam maakte hij een begin aan de samenvoeging van het gebied, dat voorheen bestond uit een lappendeken van...

Jeanne d'Arc

Bij Historisch Nieuwsblad is een nieuwe biografie van Jeanne d'Arc verschenen. Larissa Juliet Taylor schetst hierin aan de hand van veel bronnenmateriaal het portret van een charismatische boerendochter met een uitzonderlijk militair talent, die...

Renaissance

De Renaissance - het Franse woord voor 'wedergeboorte' - kreeg zijn naam van diegenen die de Middeleeuwen zagen als een 'duistere tijd', een slaap waaruit de menselijke geest moest ontwaken. Na een periode van verval was volgens de humanisten...

Brazilië

In april 1500 zette de Portugese ontdekkingsreiziger Pedro Álvares Cabral voet aan land in het huidige Brazilië. Dit zou uitgroeien tot een enorm land en een belangrijke kolonie voor Portugal dat in 1807 zelfs zijn hoofdstad naar Rio de Janeiro...

Tachtigjarige Oorlog

De Tachtigjarige Oorlog betekende een belangrijke omwenteling in de Nederlandse geschiedenis. De strijd stond aan de basis van een zelfstandig Nederland. Voordat de Tachtigjarige Oorlog uitbrak viel het gebied dat nu Nederland heet altijd onder het...

Opstand

De Opstand wordt vaak gezien als een bepalend moment in de Nederlandse geschiedenis, waarbij burgers en edelen uit de verschillende Nederlandse gebieden hun krachten bundelden om een buitenlandse heerser te verjagen en onafhankelijkheid te vergaren....

Gouden Eeuw

De Gouden Eeuw, de zeventiende eeuw, staat in de Nederlandse geschiedenis bekend als een periode van ongekende voorspoed, welvaart, tolerantie en groei. Lees hier een aantal van onze artikelen over deze tot de verbeelding sprekende tijd.

Indië

Op deze themapagina vindt u artikelen, filmpjes, links en boeken over Nederlands-Indië. Lees bijvoorbeeld een portret van Jo van Heutsz, of kijk een uitzending van Andere Tijden over een familie die in 1937 naar Indië verhuist. Afbeelding:...

VOC

Op 20 maart 1602 werd het 'Octroy opte vereeninge der Compagniën' vastgelegd; het officiële startschot van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Twee eeuwen lang zou 's werelds eerste besloten vennootschap handel drijven op Azië. Grote successen...

Slavernij

Op deze pagina vindt u filmpjes, artikelen en boeken over de slavernij, en interviews met de sprekers van een collegedag die Historisch Nieuwsblad organiseerde over dit thema. Ook staan hier hier foto's van de dag, samenvattingen van de lezingen...

Antillen

Wilt u het Caraïbische deel van het koninkrijk met eigen ogen zien? Klik dan hier voor informatie over de reis naar de Antillen die Historisch Nieuwsblad organiseert in samenwerking met Historizon. De Caraïbische eilandengroep Antillen kwam eind...

Lodewijk XIV

Over de Zonnekoning is bij Historisch Nieuwsblad een nieuwe biografie verschenen van de Britse historicus Richard Wilkinson. Het boek is hier te bestellen... De Franse zonnekoning spreekt nog altijd tot de verbeelding door zijn levenswerk...

Verlichting

In de achttiende eeuw, de tijd van de Verlichting, hadden wetenschappers en filosofen het gevoel dat Europa een periode van schemering achter zich liet. De idealen van de Verlichting - geloof in de rede en vooruitgang op het gebied van...

Suriname

Historisch Nieuwsblad organiseert dit najaar een 14-daagse reis naar Suriname waarin u de geschiedenis en cultuur van dit veelzijdige land ontdekt. Klik hier voor het programma, praktische informatie en aanmelden... Op deze themapagina komt u...

Zuid-Afrika

In 1652 stichtte Jan van Riebeeck in opdracht van de VOC Fort de Goede Hoop. Deze eerste Europese handelspost in Afrika zou uitgroeien tot Kaapstad, tegenwoordig de tweede stad van Zuid-Afrika. Op deze pagina vindt u verschillende artikelen over de...

Amerika

De Verenigde Staten van Amerika, 'the land of hope and dreams'. Vaak wordt grappend beweerd dat dit jonge land (nog) geen geschiedenis heeft, maar niets is minder waar. Amerika heeft een fascinerend verleden en groeide begin twintigste eeuw bovendien...

Franse Revolutie

De Franse Revolutie staat, al dan niet terecht, symbool voor democratie en gelijkheid: het boze, hongerige volk zette de ongewenste koning af en ontketende een revolutie. In de laatste decennia is het beeld van de revolutie in de geschiedschrijving...

Franse Tijd

De Franse Tijd begon in 1795 met de Franse inval en de vlucht van Willem V naar Engeland. Patriotten namen de macht over en riepen op 19 januari van dat jaar de Bataafse Republiek uit. Nadat in 1798 de eerste Nederlandse grondwet tot stand kwam, vormde...

Napoleon

Op deze pagina vindt u alles over de Corsicaanse advocatenzoon die door veel Fransen nog altijd wordt gezien als de grootste veldheer aller tijden. Achtergrondartikelen uit het archief van Historisch Nieuwsblad, documentaires, boeken en kaarten die...

Abraham Lincoln

Tegenwoordig geldt Abraham Lincoln als een van de grootste politici die Amerika heeft gehad. Maar de zestiende president stuitte in zijn eigen tijd ook op veel verzet. Zoals vaker het geval bij figuren die grote, historische beslissingen hebben genomen...

Koning Willem I en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Wilt u alles weten over de Oranjemonarchie? Historisch Nieuwsblad heeft een speciale pagina hierover samengesteld, met artikelen, boeken, film- en geluidfragmenten die tweehonderd jaar koninkrijk belichten. Kijk op...

De Nederlandse monarchie

Vorig jaar verscheen het boek De Nederlandse monarchie. 200 jaar Koninkrijk in acht affaires van Jaco Alberts. Journalist en historicus Alberts portretteert hierin iedere Oranjevorst aan de hand van een minder bekende gebeurtenis uit zijn of haar...

Congres van Wenen

In 1814 en 1815 was Wenen even het centrum van de wereld. De Europese grootmachten kwamen hier samen om te eten, te dansen, te drinken en te praten over waar het na de val van Napoleon heen moest met Europa. De belangrijkste diplomaten waren Talleyrand...

Slag bij Waterloo

Tweehonderd jaar geleden, in juni 1815, werd Napoleon definitief verslagen in de Slag bij Waterloo. Van 1799 tot 1814 had hij eerst als consul en later als keizer grote delen van Europa omver gelopen en onderworpen. De ommekeer begon in 1812, toen...

Nederlandse politiek

Op deze pagina leest u meer over bepalende momenten uit de Nederlandse politieke geschiedenis: de Grondwet van 1848, de Pacificatie van 1917 en de invoering van het vrouwenkiesrecht. Ook vindt u onder meer portretten van Thorbecke, Domela...

Wilde Westen

Historisch Nieuwsblad publiceerde in mei 2013 een artikel van Jaap Verheul over Buffalo Bill. William Cody, zoals de echte naam luidt van de negentiende-eeuwse cavalerieverkenner, creëerde een mythe rond het wilde westen waarin hij zelf de...

Winston Churchill

Op 24 januari 1965 overleed een van de belangrijkste politici van de twintigste eeuw: Winston Churchill. De redactie stelde een online dossier over de staatsman samen. Op deze pagina vindt u brieven van de Britse premier, video en...

Benito Mussolini

Een dictator met grootheidswaanzin. Dat was Mussolini ten voeten uit. Euforisch, prikkelbaar, onverdraagzaam en achterdochtig. Een man die met zijn mateloze ego militaire avonturen aanging die desastreus uitpakten. Maar hij was ook de man die orde en...

Adolf Hitler

Adolf Hitler had in de geschiedenis kunnen verdwijnen als een mislukt, Oostenrijks kunstenaar. Het liep anders: de WOI-veteraan ontketende een tweede wereldoorlog met catastrofale gevolgen. Op deze pagina vindt u diverse artikelen Hitler. U leest...

Eerste Wereldoorlog

Honderd jaar na het eindigen van de Eerste Wereldoorlog verschijnen de artikelen uit de originele kranten van toen in verrassende heruitgaven: Eerste Wereldoorlogskranten.  Lees in acht edities het laatste nieuws uit de Eerste Wereldoorlog....

Bronnen WOI

Zoekspecialist Eric Hennekam verzamelde hier de beste bronnen en archiefdiensten over de Eerste Wereldoorlog. Op de verschillende websites kunt u grasduinen door een enorm aanbod van foto's, films, dagboeken, aantekeningen en ander materiaal. Voor...

Russische Revolutie

Historica Sheila Fitzpatrick schreef een boek over de Russische Revolutie, waarin zij beschrijft hoe de revolutie voortraasde en zeker twintig jaar duurde. Historisch Nieuwsblad heeft een Nederlandse vertaling van dit standaardwerk uitgegeven, dat u...

Gerard Reve

In het Stadsarchief van Amsterdam zijn tot nu toe onbekende archiefstukken over schrijver Gerard Reve en zijn familie ontdekt. De documenten zijn gevonden door journalist Eric Slot. Uit de stukken blijkt onder meer dat de vader van Gerard Reve tijdens...

Hendrik Colijn

Hendrikus Colijn (1869-1944) staat centraal in een artikel van Rob Hartmans, dat gepubliceerd is in het novembernummer (2014) van Historisch Nieuwsblad. Over deze staatsman, de tijd waarin hij leefde en al wat hij teweeg heeft gebracht leest u op deze...

Totalitarisme

De twintigste eeuw wordt gekenmerkt door grote ideologische tegenstellingen. Totalitaire regimes kwamen aan de macht in een deel van Europa en storten het continent voor de tweede keer in een alles verwoestende oorlog. Op 6 februari...

Martin Luther King

Tijdens de jaren zestig waren de Verenigde Staten in de ban van de burgerrechtenbeweging. Enerzijds ontstond er steeds meer verzet tegen de segregatie tussen zwart en wit, anderzijds was voor sommige groepen de drang om alles bij het oude te laten...

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog begon in Europa met de Duitse inval in Polen op 1 september 1939. Twintig jaar na de Eerste Wereldoorlog kwam het wederom tot een strijd op het Europese continent. En de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog waren nog verwoestender.

Fout in de oorlog

Op deze pagina vindt u alles over collaborateurs, NSB'ers en andere 'foute' Nederlanders: artikelen uit ons archief, filmpjes en boeken.   

Het verzet

Op deze pagina vindt u alles over het verzet: bijvoorbeeld een artikel over Walraven van Hall, maar ook een stuk waarin de vraag wordt gesteld hoe zinvol het verzet eigenlijk was. Daarnaast biedt ons dossier filmpjes, links naar interessante websites...

De bezetting

Met de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940 begon voor ons land de Tweede Wereldoorlog. Na een vijfdaagse oorlog werd Nederland bezet door Duitsland. De regering en de Koninklijke familie zochten een veilig heenkomen in Engeland en Nederland...

Koude Oorlog

Op vrijdag 10 april organiseert Historisch Nieuwsblad een collegedag met als thema de Koude Oorlog te Amsterdam. Vier historici belichten verschillende aspecten van de spanningen tussen Oost en West die decennialang de wereldpolitiek...

Wederopbouw

Na de bevrijding in 1945 begon Nederland voortvarend aan de wederopbouw. Ook werd een begin gemaakt van de ontwikkeling van een moderne verzorgingsstaat. Het idee dat Nederland de voorspoedige wederopbouw te danken zou hebben aan de calvinistische...

Nederland na 1945

Historisch Nieuwsblad organiseert op vrijdag 9 oktober een collegedag over Nederland na 1945. Klik hier meer informatie over deze en andere collegedagen.  

NIOD

Het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie werd na de bevrijding opgericht om de Tweede Wereldoorlog in Nederland te onderzoeken. Wat begon als een speurtocht naar een 'heroïsche vrijheidsstrijd' mondde uit in het besef dat de werkelijkheid een stuk...

Hippies

In juli 1967 publiceerde het Amerikaanse tijdschrift Time een artikel over 'het freudiaanse proletariaat', 'een rood waarschuwingslicht voor de Amerikaanse manier van leven': hippies. Deze jongeren, geboren vlak na de oorlog en opgegroeid in ongekende...

Welkomstdossier

Maak kennis met de journalistiek van Historisch Nieuwsblad. Wij hebben in dit dossier de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld. Wilt u elke week artikelen, nieuws en aanbiedingen ontvangen in uw mailbox? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief....

Culinaire geschiedenis

Manon Henzen van eet!verleden en Mariëlla Beukers van Wijnkronieken schrijven regelmatig een artikel over culinaire geschiedenis voor Historisch Nieuwsblad. Manon Henzen is historica en richtte in 2012 historisch kookatelier eet!verleden...

De Grote Museumtest

Dit jaar voert Historisch Nieuwsblad voor het eerst in zes jaar weer De Grote Museumtest uit. Waar moet u als liefhebber van geschiedenis dit jaar zeker naar toe, en waar kunt u beter wegblijven? Hieronder vindt u antwoord op deze vragen. In...

Grote Geschiedenis Quiz

Klik hier om naar de vragen en antwoorden van de Grote Geschiedenis Quiz 2014 te gaan... Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, was het weer tijd voor de jaarlijkse Grote Geschiedenis Quiz, georganiseerd door Historisch Nieuwsblad, NRC Handelsblad...

Vorst en volk

Op deze pagina vindt u artikelen die eerder in Historisch Nieuwsblad zijn verschenen over koningen, sultans, graven en hertogen: niet over onze eigen Oranjes, maar over buitenlandse monarchen die al over de wereld heersten toen het Koninkrijk der...

Historici

Deze pagina biedt artikelen uit ons archief over binnen- en buitenlandse historici. Behalve interviews vindt u ook necrologieën en andere stukken over de historicus en zijn werk. Daarnaast staan onderaan de pagina beeld- en geluidfragmenten waarin...

Vrede

Vrede en wereldvrede vormen van oudsher een belangrijk thema in de geschiedenis. Van denkers als Erasmus en Kant tot de Volkerenbond en de Verenigde Naties: evenals oorlog is het verlangen naar vrede van alle tijden. Op deze pagina vindt u alles...

Christendom

Het christendom speelt een hoofdrol in de westerse geschiedenis. Sinds het begin van onze jaartelling gebruiken mensen het christelijk geloof als argument voor het verrichten van goede en kwade zaken: van het voeren van oorlog tot het steunen van wezen...

Familiegeschiedenis

Op deze themapagina vindt u artikelen over bijzondere familiegeschiedenissen. Ook kunt u programma's kijken waarin de Nederlands-Marokkaanse acteur Nasrdin Dchar en de Engelse komiek en schrijver Stephen Fry op zoek gaan naar hun wortels.

Wetenschap

Onderzoek, wetenschap en daaraan verbonden uitvindingen hebben de loop van de geschiedenis sterk beïnvloed. Van de oude Grieken tot de Koude Oorlog en van de Nederlandse Gouden Eeuw tot de negentiende-eeuwse exotische reizen: altijd zijn er mensen...

Jodendom

Op deze pagina vindt u artikelen uit het archief van Historisch Nieuwsblad over de geschiedenis van het Joodse geloof en volk, zoals een stuk over Golda Meir en een artikel over het ontstaan van de staat Israël.

Grootkapitalisten

Grootkapitalisten, oligarchen, robber barons: de Dagobert Ducks van de wereld hebben altijd veel weerstand opgeroepen. Niet zelden wisten ze die door filantropie tot sympathie te kneden. Een modern voorbeeld is Bill Gates, die met zijn Foundation...

Dictators

Ze komen in alle vormen, maten, typen en kleuren: dictators. De meeste landen hebben vroeg of laat wel te maken gehad met een generaal die een coup pleegt of een democratisch gekozen president die na zijn termijnen weigert op te stappen. De dictatuur...

Oudheid door Anton van Hooff

Classicus Anton van Hooff (1943) was tot zijn pensionering in 2008 hoofddocent klassieke geschiedenis aan de Universiteit Nijmegen. Nog altijd schrijft hij voor diverse kranten en tijdschriften, waaronder Historisch Nieuwsblad, over de klassieke...

Communisme

'Een spook waart door Europa, het spook van het communisme'. In het Communistisch Manifest, verschenen in revolutiejaar 1848, beschrijven Karl Marx en Friedrich Engels hoe de geschiedenis van de klassenstrijd onvermijdelijk zal leiden tot een...

Vrouwen

De rol van vrouwen in de geschiedenis is een thema dat historici al decennialang bezighoudt. Waar eerder werd gedacht dat vrouwen - uitzonderingen daargelaten - geen of nauwelijks invloed hebben uitgeoefend, tonen recente publicaties, zoals 1001...

Biografieën

De levens van Churchill, Lodewijk XIV, Martin Luther King, Lincoln, Jeanne d'Arc, Filips II en Napoleon worden beschreven in de biografieënreeks  van Historisch Nieuwsblad. Op deze pagina leest u interviews met onder meer Geoffrey Best,...

Recensies

Elke maand publiceert Historisch Nieuwsblad diverse boekrecensies, geschreven door onder meer historicus Rob Hartmans, directeur van het Biografie Instituut Hans Renders en Duitslandkenner Willem Melching.          ...