Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Op deze pagina leest u meer over bepalende momenten uit de Nederlandse politieke geschiedenis: de Grondwet van 1848, de Pacificatie van 1917 en de invoering van het vrouwenkiesrecht. Ook vindt u onder meer portretten van Thorbecke, Domela Nieuwenhuis en Aletta Jacobs.  

Afbeelding: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed


 
 

The making of Aletta Jacobs

Aletta Jacobs doorbrak academische en politieke barrières: ze was de eerste vrouwelijke arts in Nederland en leider in de strijd voor het vrouwenkiesrecht. Dat zij kon uitgroeien tot een icoon van het feminisme werd echter mede mogelijk gemaakt door een...

BOEKEN: Het eigenzinnige leven van Marie Anne Tellegen

Vrouw achter de troon Marie Anne Tellegen 1893-1976 W.H. Weenink 460 p. Boom, € 24,90   De beroemde foto waarop Marie Anne Tellegen (1893-1976) achter koningin Juliana staat terwijl de vorstin in 1954 het Statuut voor het Koninkrijk met de West...

Marie Anne Tellegen: bevlogen en onverzettelijk

Marie Anne Tellegen (1893-1976) is voor velen nu misschien een onbekende, maar in het midden van de vorige eeuw kon niemand om haar heen. Als directeur van het Kabinet der Koningin stond zij Wilhelmina en Juliana jarenlang terzijde. Voormalig redacteur...

1848: Het begin van een modern Nederland

​1848 was wereldwijd een veelbewogen jaar. Europa stond in het teken van diverse revoluties, onder andere in Parijs, Rome, Pruisen, Wenen en Hongarije. De Nederlandse koning Willem II nam met grote zorg kennis van de ontwikkelingen op...

De andere schoolstrijd

In 1863 introduceerde Johan Rudolph Thorbecke een nieuw schooltype: de hogere burgerschool. De hbs was meteen een succes en vormde een geduchte concurrent voor het gymnasium. Het exactevakkenpakket van de hbs sloot beter aan bij de eisen van de moderne...

Tegen het palingtrekken en katknuppelen

Vanaf de negentiende eeuw zetten steeds meer burgers, politici en denkers zich in voor de belangen van dieren. Wie waren die vroege voorvechters voor dierenrechten, en wat bewoog hen?

Om de tere kinderziel

Decennialang streden christelijke politici voor ruimte voor ‘vrije’ scholen. Liberalen hielden vast aan de scheiding van Kerk en Staat. Pas in 1917 werd de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs in steen gebeiteld.

Willem II en de radicalen

Tijdens het koningschap van Willem II werpen radicale journalisten zich op als de kampioenen van het volk. Met de liberalen pleiten ze voor democratische hervormingen. Hoewel minder principieel dan ze zich voordoen – ze accepteren regelmatig zwijggeld...

Friesland rukte aan de kluisters

Friesland was in de negentiende eeuw de armste provincie van Nederland. Het socialisme viel er dan ook op vruchtbare bodem, met Ferdinand Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra als de bekendste voorvechters. Toch slaagden zij er nooit in de grote...

Thorbecke: Romantisch liberaal

Johan Rudolf Thorbecke heeft een haast onuitroeibaar saai imago. Moderne liberalen erkennen zijn belang, maar vinden hem zelden inspirerend. Dat is niet verwonderlijk. Thorbeckes ideeën zijn lichtjaren verwijderd van het nationalistische,...

Was Domela een populist?

Het socialisme uit de jaren 1880 van ‘Us Ferlosser’ Domela Nieuwenhuis richtte zich tegen de zakkenvullers op het pluche, maakte gebruik van scherpe tegenstellingen tussen ‘wij’ en ‘zij’, en werd geleid door een charismatische figuur. Is er...

Liberalen versus confessionelen

Eind negentiende eeuw werden de liberale machthebbers in Nederland uitgedaagd door een monsterverbond van katholieken en gereformeerden. De liberalen aarzelden: de kerk zijn vrijheid gunnen of het 'zwarte gevaar' met harde hand de kop indrukken?

Het verbod op ambtenarenstakingen in Nederland

Met de worgwetten van Abraham Kuyper was het ambtenaren en rijdend spoorwegpersoneel tussen 1903 en 1981 verboden te staken. Nog in 1955 werden 62 'onrustige elementen' na een staking oneervol ontslagen, onder wie enkele helden van de Februaristaking. En...

De Pacificatie van 1917

Wat moeten we weten van onze vaderlandse geschiedenis? Historici Piet de Rooy en Jan Bank maakten een canon van het Nederlandse verleden. Tien hoogtepunten uit dit overzicht treft u aan in Historisch Nieuwsblad. Deze maand: De Pacificatie van 1917.