• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  De Griekse oudheid wordt vaak beschouwd als de bakermat van de Westerse samenleving. Democratie, kunst, theater, filosofie, wetenschap: allemaal vinden ze hun oorsprong bij of boekten ze een belangrijke vooruitgang dankzij de klassieke Grieken. Verspreid over honderden poleis leefden de verschillende gemeenschappen in het gebied rond de Middellandse en Zwarte Zee, en verspreidden van daaruit het hellenisme.  Op deze themapagina vindt u alles over de oude Grieken: artikelen uit ons archief, documentaires, een sketch, een aflevering van radioprogamma OVT over de dood van Socrates en de beste boeken over dit thema.

  Zes rasvertellers

  Hoe kun je achterhalen wat er vroeger is gebeurd? Waar loopt de grens tussen feit en fictie? En wat kun je leren van het verleden? De eerste geschiedschrijvers worstelden...

  Hoe de Atheners hun bondgenoten kaalplukten

  In 454 voor onze jaartelling werd de Griekse wereld opgeschrikt door een schatroof met verstrekkende gevolgen. De Atheners stalen de goedgevulde kas van de Delische bond. Dankzij de buit...

  Spartaans leven

  De oude Spartanen waren befaamd om hun strenge soberheid. Zelfs hun geld was met opzet van waardeloos ijzer. Gestaag bouwden ze aan een stelsel van regels dat niet alleen...

  De overheid, dat zijn wij

  Over de huidige gelijkstelling van democratie met het parlement zouden de oude Atheners verbijsterd zijn geweest. Zij waren veel directer bij het bestuur betrokken: op een gewone Atheense werkdag...

  Had Bush maar van koning Jugurtha geleerd

  De Verenigde Staten lijken op Athene en de Spartaanse samenleving had wel iets weg van de Sovjetmaatschappij. Volgens historicus Fik Meijer is de klassieke oudheid geen ver-van-ons-bedshow. ...

  Demagogen, het zout van de democratie

  In verkiezingstijd zijn de beschuldigingen van demagogie niet van de lucht. Oorspronkelijk waren demagogen de volksleiders in het antieke Griekenland. Met knappe redevoeringen mobiliseerden zij de massa en haalden...

  Etnische tegenstellingen in de antieke wereld

  Met de Perzische oorlogen en de bloei van de Griekse taal en cultuur ontstond het Griekse superioriteitsgevoel ten opzichte van vreemdelingen. ‘Barbaren’ waren niet meer dan slaven. En met...

  De oude Grieken wisten al dat het volk ongelijk kon hebben

  Het Nederlandse volk, dat per referendum over de Europese grondwet besliste, maakte een grote vergissing, meent classicus Anton van Hooff. Dat het volk ook ongelijk kan hebben, beseften de...

  Euthanasie in de Oudheid

  Griekse helden sneuvelden eervol in de strijd, rechtschapen Romeinse keizers mochten sterven in bed. Stoïsche filosofen zagen de dood als bevrijding van het domme gewone volk. Euthanasie – wel-sterven...