• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Hendrikus Colijn (1869-1944) staat centraal in een artikel van Rob Hartmans, dat gepubliceerd is in het novembernummer (2014) van Historisch Nieuwsblad. Over deze staatsman, de tijd waarin hij leefde en al wat hij teweeg heeft gebracht leest u op deze themapagina.

  De eerste bankencrisis

  In het voorjaar van 1924 dreigde de Rotterdamsche Bankvereeniging aan wanbeleid ten onder te gaan. Met tegenzin schoten de regering en de Nederlandsche Bank te hulp. Zij konden niet...

  Het onwankelbare dogma van de gouden standaard

  Hoewel de crisis van de jaren dertig in Nederland hevig toesloeg, lieten politici het economische tij passief over zich heen komen. De regering koos voor bezuinigingen en devaluatie van...

  Hoe de SDAP afscheid nam van het marxisme

  Eind jaren dertig, terwijl de dreiging van het nazisme steeds groter werd, herzag de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij haar beginselen radicaal. De voorloper van de PvdA wist zich snel te...

  1935: Mussert of Moskou?

  In 1935 kozen de Nederlanders nieuwe volksvertegenwoordigers voor de provincies en gemeenten. Daarbij stemden velen op extreme partijen, die het politieke bestel omver wilden blazen. Was de democratie in...

  De Grote Depressie had ook positieve gevolgen

  De crisis van de jaren dertig begon in Nederland later, maar duurde ook langer dan in andere landen, vooral als gevolg van de conservatieve economische en monetaire politiek. Toch...

  De troosteloze jaren dertig

  Wat moeten we weten van onze vaderlandse geschiedenis? Historici Piet de Rooy en Jan Bank maakten een canon van het Nederlandse verleden. Tien hoogtepunten uit dit overzicht treft u...

  Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-1944. Deel twee 1933-1944

  Zelden deed een biografie zoveel stof opwaaien als het eerste deel dat Herman Langeveld in 1998 publiceerde over het leven van vijfvoudig premier Hendrikus Colijn. In het bijzonder...