Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Op deze pagina vindt u filmpjes, artikelen en boeken over de slavernij, en interviews met de sprekers van een collegedag die Historisch Nieuwsblad organiseerde over dit thema. Ook staan hier hier foto's van de dag, samenvattingen van de lezingen en een geluidsfragment van een van de colleges.

Slavenhandel: een marginale business

De bewoners van de Amsterdamse grachtengordel werden rijk over de rug van de slaven die zij verhandelden in de zeventiende en achttiende eeuw. Dat is het gangbare beeld. Maar met aftrek van kosten resteerde er van de handel een bescheiden plus van 2 tot...

'Elmina was centrum Nederlandse slavenhandel'

Vanuit kasteel Elmina, het centrum van de Nederlandse slavenhandel, is de rest van de wereld verkleurd. Dit schrijft Marcel van Engelen –  journalist en schrijver – in zijn nieuwe boek Het Kasteel van Elmina. Tijdens een reis naar...

Lezing Alex van Stipriaan

Het college van Alex van Stipriaan ging over verzet tegen de slavernij: opstanden, marronage, creolisering en de uiteindelijke afschaffing ervan. Hieronder kunt u het eerste gedeelte teruglezen.

‘Licht getinte slaven hadden meer kans om hun vrijheid terug te krijgen’

Slaven die een goede relatie hadden met de plantage-eigenaren en de licht getinte slaven – nakomelingen van plantage-eigenaren en hun slavinnen – maakten de meeste kans om hun vrijheid terug te krijgen. Daarover vertelt Aspha Bijnaar, onderzoeker en...

Redder van de slaven

Na jaren van strijd komt in 1863 eindelijk een einde aan de slavernij in Suriname en op de Antillen. De voormalige slaven geloven dat ze hun bevrijding danken aan koning Willem III. Het is een mythe, maar die helpt om de rust in de koloniën te bewaren.

Het succes van de plantage

Wie denkt aan de Surinaamse plantages denkt al snel aan de gruwelijkheden van de slavernij. Er is een genuanceerder verhaal te vertellen. Het systeem was gebaseerd op macht en racisme, maar opgezet om zo veel mogelijk geld te verdienen. Dat bracht ook...

De slavenopstand van Tula op Curaçao

Vrijheid, gelijkheid en broederschap veroverden de wereld. Waarom zou dat niet ook voor ons gelden, dacht een groep slaven op Curaçao. In de zomer van 1795 kwamen ze in opstand.

Misleide migranten

Tegenwoordig behoren Hindoestanen tot de grootste en rijkste bevolkingsgroep van Suriname. Maar hun voorouders waren straatarme Indiërs, die zonder goed te begrijpen waar ze aan begonnen duizenden kilometers verhuisden om slavenarbeid te verrichten.

De wreedheid van de transatlantische slavenhandel

Een welgestelde Romein kon beschikken over een klein leger slaven. In Afrika ging men vrijwillig in slavernij als schulden te hoog werden of de honger toesloeg. Slavernij is van alle tijden en alle windstreken. Waarom roept juist de Europese slavenhandel...