Nog

dagen
Tot
volgend jaar!

terugSprekers 2018

zondag 30 juni 2019

Ruurd Halbertsma

Lezing

De archeologische geheimen van Cyprus

Het eiland Cyprus was duizenden jaren een van de belangrijkste kruispunten van oude culturen in de Middellandse Zee. Ruurd Halbertsma, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden geeft een reconstructie van de rijke geschiedenis van dit eiland, aan de hand van markante historische figuren en archeologische topstukken. Zijn lezing is een vooruitblik op de tentoonstelling Cyprus – eiland in beweging die vanaf 11 oktober opent in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.

Halbertsma is tevens een van de sprekers in het panelgesprek over roofkunst. Ook in het panel neemt Jan de Hond plaats, conservator geschiedenis bij het Rijksmuseum Amsterdam, met als specialismen oriëntalisme en koloniale geschiedenis.

Cyprus ligt te midden van grote culturen uit de oudheid, zoals Anatolië, Assyrië, de Levant, Griekenland en Egypte. Invloeden daarvan zijn ook in de materiële cultuur terug te zien. Zo is het heel ongebruikelijk om buiten Egypte beelden van de godin Hathor en de god Bes terug te vinden, terwijl dat soort vondsten op Cyprus wel zijn gedaan. Een ander opmerkelijk voorbeeld is Aphrodite, die uit het schuim van de zee aan de westkust van Cyprus geboren zou zijn. Oorspronkelijk was Aphrodite een oergodin. Door de invloed van buitenlandse religies werd zij vereenzelvigd met de oergodinnen uit andere windstreken, zoals de Fenicische Astarte. Feniciërs konden offers aan Aphrodite brengen, omdat zij in haar Astarte herkenden. Dat zie je ook terug in de godenbeeldjes.

Halbertsma wijdt een deel van zijn lezing aan de geschiedenis van de archeologie op Cyprus, die tot de twintigste de eeuw wordt gekenmerkt door mazen in de wetgeving en een ongebreidelde plundering van oudheden. Zo heeft het Metropolitan Museum in New York een enorme hoeveelheid Cypriotisch materiaal op illegale wijze verworven.

Afbeelding: Standbeeld van Aphrodite, uit Salamis (Cyprus), 2e eeuw na Chr., Cyprus Museum Nicosia.


 

Geert Mak

In Europa

Lezing

Geert Mak maakt dit jaar voor de tweede keer zijn opwachting op het Geschiedenis Festival....

Maarten van Rossem

21e eeuw

College

's Lands bekendste historicus, Maarten van Rossem, is ook dit jaar natuurlijk van de partij....

Daniël Knegt

Nationalisme in de jaren 30

Panelgesprek

Drie historici gaan in discussie over hedendaags nationalisme en de jaren dertig. De...

Manon Henzen

Lezing met hapjes

Eten en drinken in WO2

Denken we aan eten in de Tweede Wereldoorlog, dan is de eerste associatie de Hongerwinter....