Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
De Griekse oudheid wordt vaak beschouwd als de bakermat van de Westerse samenleving. Democratie, kunst, theater, filosofie, wetenschap: allemaal vinden ze hun oorsprong bij of boekten ze een belangrijke vooruitgang dankzij de klassieke Grieken. Verspreid over honderden poleis leefden de verschillende gemeenschappen in het gebied rond de Middellandse en Zwarte Zee, en verspreidden van daaruit het hellenisme.

Op deze themapagina vindt u alles over de oude Grieken: artikelen uit ons archief, documentaires, een sketch, een aflevering van radioprogamma OVT over de dood van Socrates en de beste boeken over dit thema.

Hoe de Atheners hun bondgenoten kaalplukten

In 454 voor onze jaartelling werd de Griekse wereld opgeschrikt door een schatroof met verstrekkende gevolgen. De Atheners stalen de goedgevulde kas van de Delische bond. Dankzij de buit groeide het toch al invloedrijke Athene uit tot een echte...

Spartaans leven

De oude Spartanen waren befaamd om hun strenge soberheid. Zelfs hun geld was met opzet van waardeloos ijzer. Gestaag bouwden ze aan een stelsel van regels dat niet alleen de staatsinstellingen vormgaf, maar ook de opvoeding en de sobere leefstijl van...

De overheid, dat zijn wij

Over de huidige gelijkstelling van democratie met het parlement zouden de oude Atheners verbijsterd zijn geweest. Zij waren veel directer bij het bestuur betrokken: op een gewone Atheense werkdag was één op de zes burgers in politieke functie. Toch kan...

Had Bush maar van koning Jugurtha geleerd

De Verenigde Staten lijken op Athene en de Spartaanse samenleving had wel iets weg van de Sovjetmaatschappij. Volgens historicus Fik Meijer is de klassieke oudheid geen ver-van-ons-bedshow.

Demagogen, het zout van de democratie

In verkiezingstijd zijn de beschuldigingen van demagogie niet van de lucht. Oorspronkelijk waren demagogen de volksleiders in het antieke Griekenland. Met knappe redevoeringen mobiliseerden zij de massa en haalden de politiek uit handen van de oude...

Etnische tegenstellingen in de antieke wereld

Met de Perzische oorlogen en de bloei van de Griekse taal en cultuur ontstond het Griekse superioriteitsgevoel ten opzichte van vreemdelingen. 'Barbaren' waren niet meer dan slaven. En met de groei van de steden namen etnische spanningen in de antieke...

De oude Grieken wisten al dat het volk ongelijk kon hebben

Het Nederlandse volk, dat per referendum over de Europese grondwet besliste, maakte een grote vergissing, meent classicus Anton van Hooff. Dat het volk ook ongelijk kan hebben, beseften de Atheners al in de zomer van 427 v.Chr.

Euthanasie in de Oudheid

Griekse helden sneuvelden eervol in de strijd, rechtschapen Romeinse keizers mochten sterven in bed. Stoïsche filosofen zagen de dood als bevrijding van het domme gewone volk. Euthanasie – wel-sterven – was voor hen geen uitweg uit het lijden, maar...