Historisch Nieuwsblad

Oud Nieuwsch

Plein van de Vrijheid - revisited

Door Willem Melching - 24-10-2011 - 4 reactiesklik om een oordeel te geven!

Afgelopen februari schreef ik hier een blog over de Arabische Lente. Anders dan velen was ik niet erg optimistisch gestemd over het verdere verloop van de 'revoluties'. Zo was Bertus Hendriks - naar mijn stellige overtuiging nauwelijks gehinderd door enige kennis van het Arabisch - vol goede moed over de democratische gezindheid van de verschillende partijen, en zeker over de Moslim Broederschap.

Mijn conclusie - evenmin gehinderd door kennis van het Arabisch - was een totaal andere. Ik schreef toen: 'Vrijheid betekent in de Arabisch context toch weer iets anders dan het "in alle redelijkheid uitbrengen van een stem op D66".' En ik veronderstelde daarom de waarschijnlijkheid van een machtsgreep van het leger óf een massale overwinning van de radicale islamisten.

Uit allerlei berichten die tot ons komen blijkt inmiddels dat beide opties nog open zijn, maar dat de vestiging van een democratische ordening in min of meer westerse betekenis al lang niet meer op de agenda staat. In Egypte klampt het leger zich nog steeds vast aan de macht en is bereid daartoe de fragiele godsdienstvrede tussen moslims en kopten in gevaar te brengen. De lokale islamisten in Egypte en ook in Tunesië roeren zich inmiddels danig.

De verkiezingen in Tunesië zijn zo te zien geëindigd in een overwinning van de islamisten, door de altijd optimistische Volkskrant hardnekkig 'gematigde islamisten' genoemd. Dat belooft niet veel goeds voor de verkiezingen in november in Egypte. Wanneer deze groepen namelijk een doorslaggevende invloed krijgen op het proces van het formuleren van een nieuwe grondwet zal het weer snel afgelopen zijn met de 'vrijheid' in westerse zin.

Gebleken is namelijk dat onder 'vrijheid' en 'democratie' in het Midden-Oosten inderdaad iets anders wordt verstaan dan in Buitenveldert. 'Vrijheid' en 'democratie' betekenen namelijk voor veel politieke activisten de gelegenheid om zo snel mogelijk de laatste barrières tussen staat en religie neer te halen. Het zou me niets verbazen dat in beide landen de islamisten een op de sharia gebaseerd systeem zullen vestigen. Dat gaat goed zolang ze het leger met rust laten of het leger onder eigen controle weten te brengen.

Probleem bij dit soort regimes is namelijk dat ze zich aan de stembus nooit meer zullen laten wegsturen. Zodra ze aan de macht zijn, treedt namelijk wat ik maar de 'Oost-Europese' logica noem in werking. Dat houdt in dat de regering het eigen systeem zo voortreffelijk vindt, dat iedereen die zich daar tegen verzet een misdadiger is. En dus in de gevangenis dan wel een gekkenhuis thuishoort. Of het systeem nu van Marx dan wel Mohammed afkomstig is, doet niet zo veel ter zake, het blijft even voortreffelijk. Met de democratie in de klassieke zin - dat je een regering via de stembus kunt wegsturen - is het dan al weer afgelopen. Laten we hopen dat ik ongelijk heb, maar ik vrees het ergste.

4 Reacties op Plein van de Vrijheid - revisited

Evert Kruwen
op 04-11-2011 om 00:37

Overigens maak ik mij over het democratische gehalte van westerse democratieën ook niet al te veel illusies.
"Oost-Europese" en ook nazistische "logica" maken iedereen die zich tegen het systeem verzet tot een misdadiger, zo parafraseer ik Willem Melching. En dit soort "dissidenten" verdienen de gevangenis, het gekkenhuis, of -zo vul ik aan- de dood. Dit naar de mening van onderdelen de gevestigde machten in ons stelsel.
Zo werden dissidenten als Fortuyn en van Gogh, die te kritisch waren over de zegeningen van de multiculturele samenleving, vermoord. Janmaat wachtte de gevangenis.
Wilders is tot nu toe aan alledrie nét ontsnapt: bedreigd met de dood wordt hij al zes jaar, maar veel linkse goedmensen vinden inmiddels dat hij zijn eigen beveiliging (beveiliging die Fortuyn, ondanks meerdere verzoeken daartoe, niet kreeg), maar zelf moet betalen, iets wat niet alleen in strijd is met onze rechtsstaat, maar ook, als dat werkelijkheid zou worden, onvermijdelijk de dood van Wilders zou betekenen.

Vervolgens wilde linkse- en moslimgroeperingen
de dissident Wilders maar in de gevangenis zetten, iets wat na een slepend en karikaturaal proces net niet lukte.
Net toen Wilders was vrijgesproken, kwam de nerveuze forensisch psychiater Corine de Ruiter op de proppen, die Wilders de eigenschappen van een TBS-patiënt toedichtte, kortom hem dus eigenlijk geschikt vond voor verplichte opname in een kliniek. Dankzij de alertheid van Andries Knevel en Van den Brink moest zij in hun TV-programma aan het einde stamelend gas terug nemen over o.a. hoe zij Wilders geciteerd had.

Natuurlijk provoceer ik in deze reactie, en verder ben ik geen onverbloemde Wilders, c.q. Janmaat-fan, al heeft de laatste postuum op veel punten gelijk gekregen. Maar de scheidslijnen tussen democratie en dictatuur worden echter ook in ons land steeds dunner, het is niets voor niets dat protestpartijen tegen ons verouderde democratische stelsel, tot aan de recente occupy-beweging toe, steeds meer opgang maken.
Anders gezegd: steeds meer burgers voelen zich niet meer vertegenwoordigd in ons democratisch systeem.

Met overigens complimenten voor het artikel van Willem Melching, die tegen de heersende NRC- opvattingen ingaat, en zeker tegen die van zijn collega-schrijvers van het Historisch Nieuwsblad, dat ik helaas wegens een inmiddels te hoog gepolitiseerd karakter moest opzeggen.

Evert Kruwen
op 03-11-2011 om 00:37

Het onderscheid tussen islamisten en islamieten is net zo kunstmatig als Wilders´ onderscheid tussen "de religie/ideologie" en "de mensen/de moslims".
Als men over "gematigde" of "radicale" moslims spreekt geeft men Wilders impliciet gelijk (nl. dat de islam een politieke ideologie is/zou zijn), want "gematigd" en "radicaal" zijn bijvoeglijke naamwoorden die aan politieke bewegingen gekoppeld worden, "radicaal-rechts", "gematigd-links" etc.
Het is beter te spreken over "orthodoxe" of "fundamentalistische" moslims enerzijds en "vrijzinnige" moslims anderzijds. De eersten zijn degenen die de islam niet alleen tot hun privé-terrein beperken, maar ook graag de maatschappij om zich heen (hoeft niet perse de hele wereld te zijn) zien ingericht volgens de sharia (van hen is overigens 0,00001% gewelddadig); de "vrijzinnigen" (zoals bijvoorbeeld de Alevieten, die we veel onder Turken vinden) houden de strenge regels van koran, hadith en sharia op afstand, leven meer "westers" (drinken alcohol, erkennen gelijkwaardigheid man-vrouw), en hebben weinig behoefte de islam te verbreiden.

In Tunesië hebben de verkiezingen een forse zege voor de orthodoxe moslims opgeleverd, de Overgangsraad in Libië heeft al aangegeven dat de Grondwet van het nieuwe Libië op de sharia gebaseerd zal zijn, en in Egypte zal de orthodoxe Moslimbroederschap waarschijnlijk fors winnen bij de komende verkiezingen. Kortom: de bevolking kiest er nu zelf voor, inderdaad in hun opvatting van "democratie" en "vrijheid", maar er zullen wetten geïmplementeerd worden, met een ongelijkwaardige rol van de vrouw naar westerse maatstaven, verwerping van homoseksualiteit etc. in deze drie landen. In onze ogen geen Arabische "lente" maar een "winter".
Zolang dit allemaal via democratische weg tot stand komt, lijkt er in eerste instantie niets aan de hand; het volk wil het kennelijk zo.
Echter: minderheidsgroepen (vrijzinnige jongeren en vrouwen, homo´s, christenen zoals de Kopten) zullen in eigen land onder druk komen te staan, resp. onder vuur komen te liggen.
Ten tweede: voor "het westen" is echter vooral van belang dat de regio verder zal destabiliseren: er is al veel spanning tussen Israël en Turkije, er zijn de mogelijke nucleaire aspiraties van Iran, de V.S. houden nog steeds Irak en Afghanistan (deels) bezet, de Taliban vechten nog steeds door. Het Israëlisch-Palestijns conflict lijkt onoplosbaar.
Met drie orthodox-islamitische landen aan de zuidgrens van deze regio: Tunesië, Lybië en Egypte, zullen de spanningen er daar eerder oplopen dan afnemen, o.a. de broze vrede tussen Egypte en Israël kan op de tocht komen te staan.

Daarom deel ik de vrees van de heer Melching geheel.

WH Jansen
op 02-11-2011 om 00:37

'Hij beheerst de Arabische taal.' (personalia Bertus Hendriks op website van On File, organisatie van/voor vluchtelingenjournalisten.

Niels
op 24-10-2011 om 00:37

Wellicht begrijp ik uw opmerking over Bertus Hendriks verkeerd, maar bij mijn weten en dat van wikipedia is hij voormalig docent midden oosten studies, dus met dat arabisch zit het wel ged denk ik: http://nl.wikipedia.org/wiki/Bertus_Hendriks
En waarom toch lijkt het voor sommigen dat de westerse interpretatie van vrijheid de enige juiste is? Met die westerse interpretatie heeft men ook Irak 'bevrijd', en daar zijn ze in Irak niet veel beter van geworden.
Gun de Tunesiers en Egypternaren in ieder geval de kans om hun eigen regering te kiezen, hoe slecht die in uw ogen ook is omdat sommige van die politici de islam aanhangen. Maar het is in ieder geval altijd beter dan een dictator of een westerse interpretatie van democratie (lees : uitverkoop van het kleine beetje bezit dat zo'n land nog heeft aan westerse investeerders) die door de strot geduwd wordt.

Reageren

Inloggen


Inloggen
Registreren
Wachtwoord vergeten
Wachwoord vergeten
Inloggen
Willem Melching
Woonplaats: amsterdam
Beroep: inderdaad
Blogs: 17

Vorige posts

De euro is dood, leve de drachme

Lang geleden, in 1996 om precies te zijn, was ik aanwezig bij een lezing van de heer Duisenberg op het toen net opgerichte Duitsland-instituut. De heer Duisenberg - destijds president van de Nederlandsche Bank - zong zijn loflied over de mooie tijden die...

De Joodsche Wereldregering en GroenLinks

Zoals iedereen weet wordt de regering feitelijk geregeerd door een onzichtbare en uiterst geheime Joodse wereldregering. Deze anonieme wereldregering heeft maar één doel en dat is het heil van de Joden. Dit soort wartaal kennen we al sinds...

Plein van de Bevrijding en 1989

Politieke commentaren in de Nederlandse couranten zijn in de regel gespeend van enig historisch besef en politiek realisme. Vrijwel alle commentatoren putten zich uit in romantische bespiegelingen over de ontluikende democratie in Arabische landen. Dat...

De PVV een nazi-partij?

Zou Hitler op de PVV stemmen? Fatima Elatik, Jack Biskop en andere vooraanstaande politieke denkers zijn deze mening toegedaan. De PVV is in deze optiek vergelijkbaar met de NSDAP. Maar helaas worden voor deze veronderstelling nooit argumenten gegeven....

Die deutsche Lösung

Inmiddels zijn we al ruim 100 dagen aan het formeren. Volgens sommigen is dat de schuld van de kiezer die verzuimd heeft een duidelijke stem uit te brengen. NRC-Handelsblad spreekt zelfs van de kiezers die de politici hebben "opgescheept" met...
» Bekijk alle posts van Willem Melching (17)

Laatste reacties
Oud Nieuwsch
Plein van de Vrijheid - revisited
Wellicht begrijp ik uw opmerking over Bertus Hendriks... door Niels
Oud Nieuwsch
De euro is dood, leve de drachme
De ene gerespecteerde deskundige zegt met Melching; eruit... door M. Geertsma
Oud Nieuwsch
De Joodsche Wereldregering en GroenLinks
Sh..........ssssssssssssssst! Niet zo hoog. Waarom geef... door Maharal
Oud Nieuwsch
Plein van de Bevrijding en 1989
Goed geschreven! door Rob
Oud Nieuwsch
De PVV een nazi-partij?
Prima stellingname, Willem. Complimenten. Ik na het niet... door Herman Hiemstra
Archief
2011 (4)
2010 (13)
t/m van 4