Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
donderdag 27 januari 2011

1813 zegt veel Nederlanders niets27 januari 2011 |

In 1813 verlieten de troepen van de Franse keizer Napoleon ons land en maakte de prins van Oranje vanuit zijn ballingoord Engeland de overtocht naar Scheveningen. De prins werd uitgeroepen tot soeverein vorst van Nederland, de latere koning Willem I.

Deze feiten zijn bij veel Nederlanders onbekend. Op de vraag ‘Welke belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1813?’ kan slechts 33 procent van de Nederlanders een correct antwoord geven.

Twintig procent associeert het jaartal 1813 met het einde van de napoleontische overheersing of de aankomst van prins Willem van Oranje in Scheveningen. Slechts 10 procent van de Nederlanders denkt aan de invoering van de monarchie in Nederland, terwijl juist dat de reden is voor de grootschalige herdenkingen in 2013.

Onder de mannelijke respondenten worden relatief meer (35 procent) goede antwoorden gegeven dan bij de vrouwen (23 procent). Jongeren scoren even goed als ouderen. Het best op de hoogte zijn mensen die hun laatste opleiding hebben genoten op het HBO (46,8 procent goed) of VWO (64,7 procent goed). De historische kennis is echter deels weggezakt bij mensen die een wetenschappelijke vervolgopleiding hebben gedaan (36,8 procent).

De herdenkingen rond 200 jaar Koninkrijk worden gecoördineerd door een Nationaal Comité onder voorzitterschap van oud-premier Ruud Lubbers. Zoals uit de enquête blijkt, heeft het comité nog heel wat werk te verrichten.