Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
donderdag 20 mei 2010

2010 vraagt om een Multatuli20 mei 2010 | Janna Overbeek Bloem

‘Wie draagt er nu, anno 2010, een Multatuliaans stempel?’, vroeg gespreksleider Gijsbert van Es aan PvdA-politicus Jan Pronk, cultuurhistoricus en publicist Thomas von der Dunk en auteur Dick van der Meulen. Dat het moeilijk bleek iemand te noemen vond zijn weerklank in de debatten waarin er toch vooral om een Multatuli werd gevraagd.

‘Handel en Ontwikkeling’, ‘Levenskunst, Feminisme en Emancipatie’ en tot slot ‘Macht en Politiek’ waren de thema’s waarbinnen driekoppige panels de discussie aangingen over de actuele waarde van Multatuli’s werk en de huidige staat van Nederland.

‘Nederland verkeert in een politieke impasse. Multatuli zette aan tot denken en handelen, dat moet nu ook gebeuren’, aldus Winnie Sorgdrager, voorzitter van het Multatuli Genootschap en oud-minister van Justitie. Ook historicus Cees Fasseur vroeg zich af waarom niemand zich inspireert op Multatuli, de pen ter hand neemt en een manifest schrijft wat iets teweeg brengt. Zoals de Max Havelaar dat 150 jaar geleden deed.

Volgens schrijver, vertaler en essayist Bas Heijne waant met het gebruik van internet juist iedereen zichzelf een Multatuli. Toch kennen we een zo baanbrekende persoon als hij was vandaag de dag niet. Dick van de Meulen, die onder andere een biografie over Multatuli schreef, noemde hem revolutionair. Hij stond voor betere uitvoering van de wetten en er vond ook daadwerkelijk een verbetering van de koloniale politiek plaats naar aanleiding van zijn werk.

Ook met betrekking tot vrouwen was Multatuli vooruitstrevend. Een ‘radicale feminist’, noemde columniste en bijzondere hoogleraar literaire kritiek Elsbeth Etty hem. Etty vroeg zich af: ‘Wordt het 150 jaar na de publicatie van de Max Havelaar niet tijd voor een onderzoek naar de mishandeling van meisjes en vrouwen?’ Nu zijn er namelijk nauwelijks hooggeplaatste personen die het systeem van binnenuit bekritiseren.