Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
maandag 17 mei 2010

Een middag met Mussert en Wilders17 mei 2010 | Esther Ladiges

De discussie werd gevoerd tussen historicus Koen Vossen (Universiteit Leiden), journalist Harm Ede Botje (Vrij Nederland) en politicus Gidi Markuszower (PVV). Ton Zwaan (CHGS) moest verstek laten gaan; Bas Kromhout (Historisch Nieuwsblad) viel voor hem in. Onder leiding van Wichert ten Have (CHGS) bespraken zij de veelgemaakte, maar omstreden vergelijking tussen Wilders’ PVV en de NSB.

‘Vergelijken is niet hetzelfde als gelijk stellen, en vergelijken mag best,’ zei Vossen, die onderzoek heeft gedaan naar kleine partijen in de twintigste eeuw. ‘Het is in het verleden echter te vlug en te vaak gebeurd en dat verpest de discussie.’ Markuszower, tot voor kort nummer 5 op de kandidatenlijst van de PVV, vindt elke vergelijking uit den boze. Volgens Markuszower levert de PVV gezonde kritiek op een ‘misdadige ideologie’, terwijl de NSB haat zaaide tegen mensen.

Kromhout wees behalve op grote verschillen ook op overeenkomsten tussen de twee partijen. De PVV is volgens hem net als de NSB populistisch en biedt onderdak aan mensen die zich niet kunnen vinden in de gevestigde politiek. Ook zou de houding van de PVV ten opzichte van moslims in Nederland overeenkomsten vertonen met de manier waarop NSB-leider Mussert vóór 1935 Joodse Nederlanders indeelde in ‘goede’ geassimileerde Joden en ‘slechte’ onaangepaste Joden. In Musserts ogen werd de groep ‘onaangepaste’ Joden steeds groter, totdat hij vrijwel elke Jood in Nederland als ongewenst beschouwde.

Ook het antigeluid uit de samenleving is een opvallende overeenkomst, aldus Vossen. Zoals het tegenwoordig bon ton is om anti-PVV te zijn, zo was dat destijds ook bij de NSB. Het antigeluid was zondag duidelijk hoorbaar vanuit de zaal, onder andere toen iemand Wilders’ oplossing voor het Midden-Oostenvraagstuk gelijkstelde aan etnische zuivering. Markuszower ontkende: ‘Wilders pleit niet voor etnische zuiveringen maar voor het stimuleren van emigratie.’ Volgens de PVV’er vormt Israël bovendien slechts ‘een subparagraaf in Wilders’ veel bredere programma’.