Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
maandag 19 januari 2009

Verzetsvrouwen vingen NSB-kinderen opNa de oorlog werden NSB’ers en SS’ers geïnterneerd in kampen. Kinderen waarvan beide ouders waren opgepakt moesten worden opgevangen. Het Militair Gezag, dat na de bevrijding het dagelijkse bestuur op zich nam, stelde daarom commissarissen aan die zich met de opvang van deze kinderen bezighielden. Vooral over Marie Kamphuis, Jo Boer en A. Taselaar kwam Tames veel te weten.

Deze drie vrouwen werden aangesteld vanwege hun ervaring met maatschappelijk werk of de jeugdzorg. In het onderzoek van Tames kwam naar voren dat ze allemaal een vorm van verzet gepleegd hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo weigerde Kamphuis de ariërverklaring te ondertekenen en had Taselaar vanwege verzetsactiviteiten gevangen gezeten in Kamp Vught. Boer, die in het bestuur van Opbouw Drenthe werkzaam was geweest, trad af toen deze organisatie onder NSB’ers werd geplaatst en moest onderduiken.

Ook veel andere vrouwen die hielpen bij de opvang hadden een verzetsverleden. ‘Veel vrouwen uit het verzet waren op een of andere manier betrokken bij de praktische opvang van NSB-kinderen,’ aldus Tames. In de oorlog hadden zij gestreden voor een rechtvaardige samenleving. Nu konden ze dat in de praktijk brengen.

Het opzetten van de opvang voor NSB-kinderen was niet eenvoudig. Zo kort na de bevrijding was het druk met evacués en onderduikers, en er waren grote tekorten. Via de media probeerden Kamphuis, Boer en Taselaar de aandacht te vestigen op het probleem van de kinderen, waarbij vooral werd opgeroepen om de kinderen niet over één kam te scheren met hun ouders. Zij waren tenslotte onschuldig.

‘Overdreven,’ zo meende een lezer van Vrij Nederland. ‘Eerst moet er gerealiseerd worden wat er met de Joodse kinderen is gebeurd. De NSB-kinderen moeten we naar Duitsland sturen, daar zitten hun vrienden.’ Ook scholen wilden niet altijd meewerken, en weigerden soms NSB-kinderen op te nemen.

Toen het normale leven weer werd opgepakt kwam er meer aandacht voor de NSB-kinderen. In Den Haag boog men zich over de opvang, en er kwam een waar persoffensief. De zoektocht naar pleeggezinnen en het plaatsen van de kinderen bij familieleden verliep voorspoedig, en al in 1946 waren veel kinderen ondergebracht. Het succes was toe te schrijven aan de drie vrouwen. ‘Boer, Kamphuis en Taselaar hadden veel aan hun ervaringen en contacten uit maatschappelijk werk en jeugdzorg,’ vertelde Tames. ‘Dankzij hun contacten met het verzet werden ze gevraagd. Deze drie vrouwen hadden daadkracht.’

Evelien Vleeshouwers

19 januari 2009


Lezingen over de Tweede Wereldoorlog

Historisch Nieuwsblad
organiseert in samenwerking met het Verzetsmuseum en het NIOD nog drie lezingen.

Op dinsdag 17 februari spreken Wichert ten Have en Johannes Houwink ten Cate over De globalisering van het Holocaustdebat.

Op dinsdag 17 maart spreekt Ben Wubs over Unilever: internationaal zakendoen in oorlogstijd.

Op dinsdag 21 april spreekt Ad van Liempt over De bezetting op televisie.

Aanvang: 15.30 uur
Plaats: Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61, Amsterdam.

Op vertoon van een nummer van Historisch Nieuwsblad betaalt u slechts 5,- euro (ipv 7,50 euro), inclusief entree tot het museum.
Reserveren is gewenst: 020 62 02 535 of info@verzetsmuseum.org