Contact | Adverteren | Login | Lezersservice

LEZERSFORUM: 'Willem de Zwijger was een opportunist'

Door: Bas KromhoutHistorisch Nieuwsblad 10/2012

Met deze knop kunt u artikelen toevoegen aan een leeslijst op uw persoonlijke pagina. Klik hier om in te loggen.

Willem van Oranje wordt de Vader des Vaderlands genoemd, maar is hij ook de grootste Nederlandse held uit de geschiedenis? Ja, zegt 25 procent van de forumdeelnemers. Nee, vind 59 procent.

59 procent vindt Vader des Vaderlands niet grootste held

Willem van Oranje

Een voorvechter van tolerantie, gewetensvrijheid en alles wat Nederlands is, strijdend tegen ...de machtsbeluste Spaanse koning. Dat is het beeld dat we hebben van Willem van Oranje, onze Vader des Vaderlands. Een ideaalbeeld uit de negentiende eeuw, toen...

€ 19,99 | Koop nu


‘Willem was een kundig politicus, een slimme pragmaticus, een intelligente opportunist. Soit. Maar een held? Nee, dank u,’ zo reageert C. Boas op de stelling van deze maand. Verschillende forumdeelnemers stellen zich bij een held iemand voor die bewust zijn leven riskeert, liefst in het gevecht. Dat zou voor Willem van Oranje niet gelden. ‘Hij bleef redelijk uit het strijdgewoel,’ aldus A.L.M. van Dijk. Ook W. van Helden meent dat de Zwijger ‘fysiek niet erg heeft geleden’. Volgens F.H.M. Smit moet je om het predikaat ‘held’ te verdienen minstens een admiraal of ontdekkingsreiziger zijn geweest, en geen staatsman.

Sommige respondenten uitten zich ronduit negatief over Willem van Oranje. G.A. Koeze noemt hem ‘een opportunist die bij toeval bij de Nederlanden betrokken raakte en daar kansen zag’. G. Vastenburg spreekt van een ‘hypocriet’ en Paul Rosekrans zelfs van een ‘oorlogsmisdadiger’. Volgens M. Daru is de Zwijger dan ook ‘geen rolmodel voor antimilitaristisch ingestelde vrouwen’.

Alternatieven worden ook genoemd. ‘Rembrandt en Mondriaan hebben over de hele wereld invloed gehad; dat is heel wat indrukwekkender,’ schrijft H. Moors. Voor T.M. Galama is Michiel de Ruyter de grootste held van Nederland, en Mark Beumer houdt een pleidooi voor koningin Beatrix. J. Kwakman merkt op: ‘De grootste helden zijn al die naamlozen die opkwamen voor medemensen in nood en dat met hun leven moesten bekopen.’

Maar er zijn ook forumdeelnemers die Willem van Oranje wel boven aan hun lijstje hebben staan. ‘Iemand die een opstand start en met inzet van eigen middelen volhoudt, ook wanneer de zaak volstrekt hopeloos lijkt, mag met recht de grootste Nederlandse held aller tijden worden genoemd,’ schrijft J.J. Kloosterman. En H. Guichelaar merkt op: ‘Hij heeft zichzelf, zijn zoon en zijn broers geofferd voor onze vrijheid.’ Ook P.A.M. Gottgens is fan: ‘Willem was geen lieverdje, maar wie wel in die tijd? Ik ben van huis uit katholiek en toch is hij mijn man.’

DE STELLING VAN DEZE MAAND:
‘Willem van Oranje is de grootste Nederlandse held aller tijden’

Oneens 59 %
Eens  25 %
Geen mening 16 %


Opmerkelijk
'Het moet maar eens afgelopen zijn met dat lijstjesgedoe'
- Lex Janssen

 

De vreselijke dood van Willem de Zwijger

‘Je zou, met pijn in het hart, kunnen zeggen dat de moderne geschiedenis begon in ...1584,’ schrijft de Britse Observer naar aanleiding van De vreselijke dood van Willem de Zwijger. De Vader des Vaderlands werd 10 juli dat jaar...

€ 15,00 | Koop nu

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

E-book: Wat een held!

Wie de krant leest, ontkomt niet aan de indruk dat de Nederlandse geschiedenis vooral ...een beschamende geschiedenis is. Jan Pieterszoon Coen was een moordenaar, koningin Wilhelmina had zich veel krachtiger moeten uitspreken tegen de...

€ 3,14 | Koop nu

Gouden Eeuw

Eerste Wereldoorlog

Tweede Wereldoorlog

VOC

Middeleeuwen