Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
De Middeleeuwen werden traditioneel gezien als een periode van verval en tegenspoed. Na de val van het West-Romeinse Rijk rond 500 raakte Europa versplinterd totdat Karel de Grote zich driehonderd jaar later opwierp als opvolger van de laatste Romeinse keizer. Na zijn dood wisten zijn opvolgers het rijk niet de behouden en viel het uiteen in talloze vorstendommetjes.

Tijdens de hoge en de late Middeleeuwen vonden de kenmerkende kruistochten plaats. Ook werd in deze periode een aanzienlijk deel van de West-Europese steden gesticht. Met de toenemende internationale handel probeerden vorsten ook hun macht uit te breiden en te centraliseren. In de lage landen legden de Bourgondische hertogen de basis voor het latere Nederland.

Op deze themapagina vindt u artikelen uit ons archief, filmpjes, boeken en handige sites over de Middeleeuwen.

Graaf Floris V van Holland (1254-1296)

Graaf Floris V (1254-1296) zag zichzelf als gelijke van de machtigste Europese vorsten. Hij was ambitieus, succesvol en bovendien van goede komaf. Tegelijkertijd moest hij zowel opstandig boerenvolk, pedante burgerij als twistzieke adel onder de duim...

Godfried van Bouillon (1060-1100)

Edelman Godfried van Bouillon maakt onvoorzien een bliksemcarrière. Van aristocraat van het tweede garnituur schopt hij het tijdens de Eerste Kruistocht tot ‘Beschermer van het Heilige Graf’.

De pest besmette en doodde miljoenen mensen

In de veertiende eeuw verloor Europa eenderde van zijn bevolking aan de pest. De ziekte begon in Italië en klom vanuit de teen van de laars omhoog naar de dichtbevolkte gebieden in het noorden. Miljoenen mensen raakten besmet. De Europeanen reageerden...

De machteloze Jacoba van Beieren

Het leven van Jacoba van Beieren was tragisch, zowel privé als politiek. Ze trouwde vier keer, maar haar huwelijken waren gedoemd te mislukken. Ze werd gedwongen haar graafschappen af te staan aan de hertog van Bourgondië. Hoewel Jacoba in het...

Verbanning in de Middeleeuwen

Verbanning was een van de zwaarste straffen die in de Middeleeuwen opgelegd konden worden. Door de vele gevaren die de balling na zijn verdrijving op zijn pad vond, stond verbanning zo goed als gelijk aan de doodstraf. Wie voorgoed verdreven werd van...

Het Nederlandse gildewezen

De econoom Adam Smith veroordeelde ze als 'samenzweringen tegen de consument', en achtte afschaffing noodzakelijk voor een waarlijk vrijemarkteconomie. Gilden hebben lange tijd een slechte naam gehad, als logge beroepsverenigingen die ouderwets en...

Harold, Willem de Veroveraar en de Slag bij Hastings

Bijna duizend jaar lang was hij niet meer dan een figurant in het succesverhaal van Willem de Veroveraar, de stamvader van het huidige Britse koningshuis. Maar de laatste jaren is er sprake van een duidelijk herwaardering van Harold, de koning die in de...

1453: de val van Constantinopel

De verovering van Constantinopel door de Ottomanen, op 29 mei 1453, is dankzij historische mythes van zowel christenen als moslims de geschiedenisboekjes in gegaan als een gebeurtenis van groot belang. Ze zou het begin inluiden van 'de Nieuwe Tijd'. Maar...

Bezorgd over het eindeloze paren der Saracenen

Het gevoel dat Nederland vol is, is niet alleen van deze tijd. Ook de middeleeuwse intellectueel maakte zich zorgen om de groeiende bevolking, zonder zich te storen aan de demografische realiteit.

Karel V, de meest Europese monarch

Niemand heeft later nog aan het hoofd gestaan van een zo'n grote conglomeratie van landen als Karel V. Deze overtuigde restaurateur in een revolutionair getij past in geen enkele nationale geschiedschrijving.

Karel de Grote (747-814)

‘Vader van Europa’, zo noemde een tijdgenoot hem. In de halve eeuw dat Karel de Grote de scepter zwaaide, wist hij een groot deel van Europa onder zijn heerschappij te krijgen. Toch werd zijn bestuur niet zozeer gekenmerkt door militaire...

Filips de Goede. De echte vader des vaderlands

De Bourgondische hertog Filips de Goede (1396-1467) was een flamboyante verschijning op het internationale toneel. Geholpen door gunstige spelingen van het lot legde hij de fundamenten voor de latere Nederlanden. Zijn centralisatiepolitiek had ook een...