Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Op vrijdag 10 april organiseert Historisch Nieuwsblad een collegedag met als thema de Koude Oorlog te Amsterdam. Vier historici belichten verschillende aspecten van de spanningen tussen Oost en West die decennialang de wereldpolitiek domineerden.

Op deze themapagina vindt u nog meer over de Koude Oorlog: artikelen uit ons archief, beeld- en geluidfragmenten, interessante bronnen en websites en boeken over de wapenwedloop, de détente, die Wende en de ideologische strijd tussen communisme en kapitalisme.

Ronald Reagan (1911-2004)

Toen Ronald Reagan in 1980 aantrad als president, meenden velen dat een nieuw tijdperk was aangebroken. En nog steeds wordt hij door rechts en links beschouwd als een game changing president. Maar Reagan was op z’n best de simpele, maar begaafde...

De Ruimtewedloop

Op 25 mei 1961 verzocht president Kennedy het Amerikaanse Congres de benodigde miljarden op te hoesten om ‘voor het einde van dit decennium een mens op de maan te zetten en veilig terug te brengen naar de aarde’. Tot Kennedy’s opluchting stemden de...

Russische duikboten voor Nieuw-Guinea

In augustus 1962 lagen Russische onderzeeërs voor de kust van Nieuw-Guinea – klaar om een Nederlands fregat aan te vallen. In het conflict over de dekolonisatie van het eiland speelde de Sovjet-Unie een cruciale rol.  

De CPN koos voor Stalin en brak met Nederland

In 1949 brak de Communistische Partij van Nederland met de rest van Nederland. De verhoudingen met niet-communisten bereikten een dieptepunt en de partij koos radicaal voor de Sovjet-Unie en de jubilerende leider Stalin.  

Luns, Dulles en Nieuw-Guinea

Of Amerika Nederland zou hebben bijgestaan in een oorlog met Indonesië om het eiland Nieuw-Guinea is omstreden. Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns suggereerde van wel, maar historici en oud-politici betwijfelen zijn claim. Recent onderzoek...

Een aanval van de Sovjet-Unie op Nederland

Na de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland al eind jaren veertig een instituut opgericht dat bij een nieuwe bezetting in actie zou komen. Agenten werden getraind; wapens, codes en geld verborgen in ondergrondse bergplaatsen. Deze...

De Berlijnse Muur

Met de bouw van de Muur in 1961 maakte het DDR-regime een einde aan de niet te stoppen vluchtelingenstroom naar het Westen. Meer dan 120 kilometer beton, prikkeldraad, antitankversperringen en wachttorens omringden voortaan West-Berlijn. De Muur maakte...

Edward R. Murrow (1908-1965)

Nu de journalistiek wereldwijd in een diepe crisis lijkt te verkeren, wordt steeds vaker de naam van Edward R. Murrow genoemd. Het voorbeeld van deze legendarische Amerikaanse verslaggever moet journalisten inspireren tot een kritischer opstelling en een...

Franz Josef Strauß (1915-1988)

De carrière van de Beierse politicus Franz Josef Strauß loopt parallel met de hoogte- en dieptepunten in de eerste veertig jaar van de Bondsrepubliek. De combinatie van groot politiek talent en manische onberekenbaarheid maakt hem tot een...

Wie had schuld aan de Koude Oorlog?

In 1945 toostten Amerika en de Sovjet-Unie op de nieuwe vrede. Onmiddellijk daarna brak de Koude Oorlog uit. Was het de oorlog van Stalin, of lag de schuld bij Truman?