• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Juryrapport Geschiedenis Online Prijs 2012

  In de categorie Musea en Themasites zijn de volgende websites genomineerd:

  Museum ‘s Heerenloo, een virtueel museum over de geschiedenis van de zorg voor mensen met een beperking, maakt met een mooie vormgeving intelligent gebruik van de techniek om een onderwerp onder de aandacht te brengen, dat in een fysiek museum beduidend minder mensen zou bereiken.

  Angry, een site over jong en radicaal, vroeger en nu, weet de dynamiek van het onderwerp direct over te brengen, niet alleen in inhoud maar ook in vorm. Met muziek, beeld en verhaal, vallen vorm en onderwerp op een knappe manier bijna één op één samen.

  Academische Collecties ontsluit op een heldere en overzichtelijke manier de waardevolle collecties van de academische wereld voor een groot publiek. Dat is van belang, omdat er al te veel bijzondere voorwerpen onzichtbaar in depots liggen.

  Een leven verloren, de site van de Oorlogsgravenstichting, weet het belangrijke werk dat de stichting wereldwijd doet, toegankelijk en inzichtelijk te maken, en daarmee de verhalen van de oorlogsslachtoffers levend te houden, ook voor scholieren.

  Gouden Eeuw, een site die hoort bij de tv-series voor volwassenen en voor kinderen over de zeventiende-eeuwse Republiek, weet op een creatieve en leuke manier de geschiedenis naar het heden te trekken, zonder de historie geweld aan te doen. In de twee aparte delen van de site worden kinderen en volwassenen elk op een eigen manier humorvol aangesproken.

  De uitslag
  De jury heeft al deze sites met veel plezier bekeken. Maar uiteindelijk konden we maar één winnaar kiezen. De winnaar in deze categorie is een website die vanaf de allereerste aanblik intrigeert. En dat niet alleen vanwege de mooie vormgeving. De jury waardeert deze site omdat het meer is dan een folder of een boek, vertaald naar de techniek van het internet. Het is ook geen afgeleide van iets in de werkelijkheid, maar een product op zichzelf. Voor deze site zijn de technologische mogelijkheden ingezet om een verhaal te vertellen dat relevant is en interessant. Historisch en actueel. En daarmee aantrekkelijk voor mensen die niet a priori in dit onderwerp geïnteresseerd zijn. Het is een site die je naar binnen trekt en je vanachter je scherm bijna letterlijk laat ronddwalen in een andere wereld. De winnaar in de categorie Musea en Themasites is … Museum ’s Heerenloo!

  In de categorie Verenigingen en Particulieren zijn de volgende websites genomineerd:

  Retours is een maandelijks magazine over treinen en fotografie. Het presenteert momenteel prachtfoto’s van de reis die Jack Birns van het magazine Life in 1950 maakte met de Simplon-Orient Express, van Victoria Station naar Istanbul. Filmpjes, kaarten en foto’s van dezelfde locaties anno 2013 geven de presentatie extra cachet.

  DDR-museum is de website van een particulier (en piepklein) museum in Monnickendam. Ze presenteert met aanstekelijk enthousiasme een fascinerende verzameling die uiteenloopt van Karo-sigaretten, bijgenaamde ‘brennende Lumpe’ en de ‘Maventi’ – een ventilator ter droging van gelakte nagels – tot aan de in 1989 uit de Muur gehakte brokstukken.

  Orpheus kijkt om wil ons meesleuren naar de klassieke Oudheid, en Rome in het bijzonder, en slaagt daar wonderwel in met achtergrondverhalen en tips die de lezer acute reiskoorts bezorgen, én zin in pasta.

  Oud Nieuws presenteert geschiedenis in een nieuw jasje. Bijvoorbeeld een Marie-Claire van oktober 1548 met als prikkelende verhalen: ‘Voluptueus in 10 dagen’  en ‘In vertrouwen; Mijn man onthoofdde zijn twee exen’. Geestig, speels en actueel.

  Plonia Loeve ten slotte is genoemd naar de overgrootmoeder van journalist Anne Marie Hoekstra. Hun correspondentie, verstuurd van 1913 naar 2013 en weer terug, is verzonnen, maar zo levensecht en goed gedocumenteerd, dat de lezer zich in een tijdmachine waant. Daar ruikt het bovendien naar de taarten die Anne Marie volgens de recepten van Plonia probeert te bakken.

  De uitslag
  Al deze sites bruisen van enthousiasme en inventiviteit, en bewijzen dat geschiedenis verre van passé is: de belangstelling voor het verleden bloeit in Nederland. De winnaar van deze categorie wordt gekenmerkt door een rustige, gedisciplineerde en beeldschone vormgeving, die paradoxalerwijze een juist zeer geavanceerde techniek vereist. Iedere pagina nodigt uit tot langdurige beschouwing, niet vanwege de complexiteit van het beeld, maar juist door de eenvoud en grote zeggingskracht, die een zorgvuldig selectieproces verraadt. Deze site, kortom, is een lust voor het oog, en daarom de winnaar in de categorie Verenigingen en particulieren: Retours!

  In de categorie Archiefdiensten zijn de volgende websites genomineerd:

  Het Westfries Archief heeft een duidelijke website met herkenbare indeling en goede zoekfunctie. Via een schatkist, thema’s en een tijdlijn worden bezoekers uitgenodigd om op ontdekkingstocht te gaan. Al dit moois is ook goed te bekijken via de mobiele versie van de website. Erg goed, want tegenwoordig komt al snel 10 tot 15 procent van de online bezoekers via een mobiel of tablet.

  Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is een rijke bron van informatie over streekcultuur en -historie. De duidelijke navigatie en zoekfunctie brengen je naar archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Op deze website is ook een mooie hoek ingericht over de streektaal en is er een heus het poparchief van  Achterhoekse en Liemerse Dialectliedjes.

  Anno Drenthe is een website én een mobiele app waarmee je een tijdreis door de provincie kan maken. Je kunt navigeren door historische kaarten van Drenthe. Op tal van plekken is informatie uit de collectie van het Drents Archief te vinden: foto’s, films en documenten. Ze vertellen het verhaal van die plek. Maar je kunt ook je eigen verhaal vertellen.

  Het Regionaal Historisch Centrum de Groninger Archieven biedt online toegang tot archieven, boeken, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames en vertellen hiermee het verhaal van Groningen van de Middeleeuwen tot nu. Via een virtuele vitrine en schatkamer krijgen mooie onderdelen uit de collectie extra aandacht.

  Het Regionaal Archief Zutphen toont via haar website het materiaal van de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Via webtentoonstellingen brengen zij bepaalde thema’s of locaties mooi in beeld en prikkelen om verder te snuffelen of onderzoek te doen. Diverse oude atlassen zijn beschikbaar om digitaal door te bladeren.

  De uitslag
  Het is aan archiefdiensten om het vele, mooie materiaal dat zij beheren online toegankelijk te maken, zodat dit materiaal vindbaar is en gebruikt kan worden, en zodat ervan genoten en geleerd kan worden.  De jury vindt dat één van de genomineerden in deze categorie twee stappen verder gaat. Ten eerste brengt deze website het materiaal digitaal naar het heden en – via de mobiel – naar de exacte locatie. De beleving van de huidige omgeving en het verleden worden mooi samengebracht. Ten tweede krijgt het publiek de mogelijkheid om verhalen, foto’s en video’s toe te voegen en historische routes aan te maken en te delen. De rijke inhoud groeit dus met hulp van buiten de archiefinstelling. Het gebruik van moderne technologie om de participatie rondom geschiedenis te stimuleren heeft ons als jury overtuigd om als winnaar in de categorie Archiefdiensten uit te roepen: Anno Drenthe!

  Hoofdprijs

  Het was voor de jury geen gemakkelijke opgave om uit de drie categoriewinnaars uiteindelijk één winnaar van de Geschiedenis Online Prijs 2012 aan te wijzen. Het niveauverschil tussen de drie categorieën was kleiner dan in voorgaande jaren. De particuliere websites over geschiedenis hebben een enorme kwaliteitssprong gemaakt. En ook de instellingen hebben zeker niet stilgezeten. Veel musea, archiefdiensten en andere instanties begrijpen inmiddels dat op het internet veel meer mogelijk is dan alleen informatie bieden aan klanten, ter voorbereiding op een fysiek bezoek. Steeds meer websites zijn zelf een museum of een archief. Er zijn nu zoveel fantastische initiatieven op het gebied van online geschiedenis, dat het moeilijk is te zeggen wie de prijs het meeste verdient.

  De jury heeft na ampel beraad gekozen voor een website, die het meest van alle genomineerden het vizier op de toekomst heeft gericht. Een site die een nieuwe doelgroep bereikt van mensen die niet zo snel een archief bezoeken of zich in het verleden verdiepen, maar wel belangstelling voor geschiedenis hebben wanneer  die zich aandient. De site koppelt historisch materiaal aan de hedendaagse werkelijkheid. De winnaar anticipeert ook op het groeiende gebruik van mobiel internet en benut deze nieuwe ontwikkeling om historische informatie nog dichter bij de klant te brengen. Bovendien ontsluit de site niet alleen eigen materiaal, maar stimuleert zij ook de gebruiker om materiaal aan te dragen. Daarmee haken de makers aan bij nog een andere trend, namelijk crowd sourcing. Dit alles heeft de jury doen besluiten om de Geschiedenis Online Prijs 2012 toe te kennen aan… Anno Drenthe!


  Foto's: Sander Heezen