Contact | Adverteren | Vacatures | Login | Klantenservice

John Locke


Verlichtingsfilosoof. Hij was van mening dat de mens als een onbeschreven blad werd geboren en werd geboren met een leeg verstand. Tevens was iedereen gelijk en vrij. Dit was revolutionair omdat men nog leefde in een standenmaatschappij.
Naam John Locke
Geboren 29 augustus 1632
Hoofdwerken
Overleden 28 oktober 1704
Links