• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Herman Pleij

   

  Prof dr. Herman Pleij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1979 op ‘Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen’.  Van 1981 tot 2008 was hij hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, en was daar van 1990 tot 1992 decaan van de Faculteit der Letteren.

   

  In 1993 werd Herman Pleij onderscheiden door de Belgische regering met de Francqui-leerstoel voor buitenlanders, en in 2000 door de Katholieke Universiteit Brussel met een eredoctoraat. Bij zijn afscheid van de universiteit werd hij koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Herman Pleij is vooral geïnteresseerd in volksliteratuur en -cultuur, toneel, de rederijkers, de betekenis van de vroege drukpers, de ontwikkeling van een burgermoraal en van Nederlandse identiteiten in het algemeen.

  Herman Pleij maakte in 1991 een zesdelige radio- en tv-serie voor TELEAC onder de titel ‘Sprekend over de middeleeuwen’, waarvan ook een boek gemaakt is onder dezelfde titel en maakte verschillende hoorcollege boxen.

  Hij schrijft tevens in dag- en weekbladen over cultuurhistorische onderwerpen. Essays over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder de titel ‘Het Nederlandse onbehagen’ (1991), ‘Hollands welbehagen’ (1998), ‘Tegen de barbarij’ (1999), ‘De herontdekking van Nederland’ (2003), alle herdrukt, en het meest recent ‘Erasmus en het poldermodel’ (2005).

  Vanuit deze belangstelling is een tiendelige Tv-serie ‘Wij Nederlanders’ gemaakt en uitgezonden door de AVRO in 1997. Andere publicaties zijn: De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd (1988, herdruk 1998); Op belofte van profijt; stadscultuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen (1991). Was in 1993 mederedacteur van Nederlandse literatuur, een geschiedenis, en in 1996 van Een theatergeschiedenis der Nederlanden. In 1997 verscheen Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven, meermalen herdrukt en vertaald in het Duits en Engels. Van 2002 is Van karmijn, purper en blauw; over kleuren van de Middeleeuwen en daarna, onder andere vertaald in het Engels. Meer recent verschenen: De eeuw van de zotheid (2007); Plaatsen van herinnering, deel I (2007, met Wim Blockmans); Het gevleugelde woord (2007) als deel II (1400-1560) van een nieuwe Nederlandse literatuurgeschiedenis; Komt een vrouwtje bij de drukker…(2008); Moet kunnen…Een kleine mentaliteitsgeschiedenis van de Nederlander (2010) en Anna Bijns, van Antwerpen (2011).