• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Grote Geschiedenis Quiz 2013


  Oefenvragen


  Hieronder vindt u 25 oude vragen waarmee u kunt oefenen. Het zijn allemaal meerkeuzevragen: soms met drie, dan weer met vier mogelijke antwoorden. Veel succes!


  Vraag 1
  De reizen die schepen van de VOC tussen 1602 en 1795 ondernamen, waren niet zonder gevaren. Welk percentage van de oorspronkelijke opvarenden keerde er níet terug naar Nederland?
  a) 40%
  b) 60%
  c) 80%
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 2
  Op 10 mei 1940 vielen de Duitse troepen Nederland binnen. Welke officiële verklaring gaven de Duitsers voor deze inval?
  a) Nederland wilde het Duitse leger geen doorgang geven door Limburg.
  b) Nederland zou in het geheim een bondgenootschap met België en Frankrijk hebben gesloten.
  c) Engeland zou Nederland, met ons goedvinden, willen binnenvallen om op te rukken naar het Roergebied.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 3
  Vanaf de jaren vijftig van de twintigste eeuw werden de Spaanse costa’s toeristische trekpleisters. Op welke manier financierde de Spaanse leider Francisco Franco dit?
  a) De rijke, oerkatholieke organisatie Opus Dei, waarmee Franco banden had, investeerde in de bouw van de badplaatsen.
  b) Franco kreeg financiële hulp van Amerika in ruil voor de bouw van Amerikaanse bases op Spaanse bodem.
  c) Politieke gevangenen werden door Franco gedwongen om hotels te bouwen.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 4
  Tijdens de Falklandoorlog koos heel Latijns-Amerika voor Argentinië. Alleen de Caribische eilanden stonden achter Engeland. Waarom was dat?
  a) Ze waren bang dat andere landen, bijvoorbeeld Venezuela, het Argentijnse voorbeeld zouden volgen en hen zouden aanvallen.
  b) De eilanden hoorden officieel bij de NAVO en moesten Groot-Brittannië dus wel steunen.
  c) De Britten hadden de eilanden goedkope olie uit de Falklandeilanden beloofd.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 5
  In 1873 arriveerden de eerste Hindoestanen als plantagearbeiders in Suriname. Waarom kwamen deze mensen daar werken?
  a) Het staatstoezicht, dat de voormalige slaven nog tien jaar op hun plantages hield, liep dat jaar af.
  b) Het Britse koloniale bewind had Indiase vrijheidsstrijders verbannen naar Suriname.
  c) Er was een tekort aan werkkrachten in Suriname omdat veel slaven naar de Verenigde Staten waren gevlucht na afschaffing van de slavernij daar.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 6
  De rood met witte barbiersstok is nog vaak te zien aan de gevel van kappers. Het opvallende uithangbord vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen. Waar staat de kleur rood voor?
  a) De plant Rode Muurpeper, die gebruikt werd om haar te kleuren.
  b) De kleur van het gewaad van Sint Damianus, beschermheilige van het barbiersgilde.
  c) Bloed – barbiers waren destijds ook chirurgen.
  d) De kleur van het gildewapen.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 7
  De Nederlandse Operatie Black Tulip riep in 1946 veel weerstand op in binnen- en buitenland. Wat hield deze operatie in?
  a) Het uitzetten van in Nederland wonende Duitsers.
  b) De uithuisplaatsing van kinderen van zogenoemde ‘moffenhoeren’.
  c) De heropening van kamp Westerbork om er Zuid-Molukkers te vestigen.
  d) De terugkeer van het KNIL in Indonesië.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 8
  Het is een bekend beeld uit de Klassieke Oudheid: in het jaar 49 voor Christus steekt Caesar met een legioen soldaten de rivier de Rubico over. Maar wat was de betekenis van deze daad?
  a) Hij was de aanleiding van de Gallische Oorlog.
  b) Hij ontketende een oorlog met de Helvetiërs, die Caesar beschouwde als vijanden van Rome.
  c) Hij leidde tot de liefdesrelatie tussen Caesar en Cleopatra.
  d) Hij vormde het begin van de burgeroorlog tussen Caesar en Pompeius.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 9
  Kaat Mossel werd in 1784 gearresteerd wegens opruiing. Ze had een demonstratie georganiseerd in Rotterdam, die gepaard ging met geweld, plundering en brandstichting. Tegen wie kwam zij, samen met andere volksvrouwen, in actie?
  a) Tegen de Oranjes; ze was een patriot.
  b) Tegen de patriotten; ze was orangist.
  c) Tegen onderbetalende groothandelaren in mossels.
  d) Tegen belastingverhoging op zeevis.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 10
  Na afloop van de Tweede Wereldoorlog werden de Duitse en Japanse leiders berecht in de rechtbanken van Neurenberg en Tokio. De voorbereidingen verliepen moeizaam. Wat was het grootste probleem?
  a) De meeste verdachten waren nog niet opgepakt.
  b) Niemand wilde de verdachten verdedigen.
  c) Het internationale recht kende nog geen strafrechtelijke aansprakelijkheid voor individuen.
  d) De geallieerde politici wilden geen rechtspraak, maar snelle executies.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 11
  Wat noemden de oude Egyptenaren het ‘Zwarte Land’?
  a) Zuid-Soedan, vanwege de huidskleur van de toenmalige inwoners.
  b) Kemet, de vruchtbare grond die de Nijl ieder jaar bij zijn overstroming afzette.
  c) Het Perzische Rijk, de aartsvijand van Egypte.
  d) Doeat, de onderwereld, waar de ziel na de dood heen reisde.
  Klik hier voor het juiste antwoord…
  Vraag 12
  Antoni van Leeuwenhoek verrichtte in de zeventiende en achttiende eeuw baanbrekend werk op het gebied van microscopisch onderzoek. Wat ontdekte hij?
  a) Bacteriën.
  b) Spermatozoa.
  c) Tuberculose.
  d) Witte bloedcellen.
  Klik hier voor het juiste antwoord…
  Vraag 13
  Iedereen kent de term ‘kosten koper’ uit makelaarsadvertenties. Hieronder vallen onder andere notariskosten en de overdrachtsbelasting op onroerende goederen. Wanneer ontstond deze overdrachtsbelasting in Nederland?
  a) In 1598 voerde de Nederlandse overheid de overdrachtsbelasting in om de oorlog tegen Spanje te financieren.
  b) In 1811 voerde Napoleon de overdrachtsbelasting in om zijn veldtocht naar Rusland te financieren.
  c) In 1941 voerden de Duitsers de overdrachtsbelasting in om de bezetting van Nederland te financieren.
  d) In 1948 voerde het kabinet-Drees-Van Schaik de overdrachtsbelasting in om de wederopbouw van Nederland te financieren.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 14
  Ongeveer hoeveel procent van de bevolking in het klassieke Athene van de vijfde eeuw voor Christus had daadwerkelijk stemrecht?
  a) 5 procent.
  b) 15 procent.
  c) 45 procent.
  d) 65 procent.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 15
  Op 16 mei 1940 kregen de Nederlandse kranten van de bezetter de opdracht te vermelden dat ze uitkwamen zonder voorafgaande censuur. Welke krant meldde naar waarheid dat deze wél onder controle van de Duitsers stond?
  a) Het Haarlems Dagblad.
  b) de Volkskrant.
  c) De Telegraaf.
  d) De Nieuwe Rotterdamse Courant.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 16
  Iedereen kan het opdreunen: 754, Bonifatius bij Dokkum vermoord. Maar door wie eigenlijk?
  a) Door christenen van een andere sekte.
  b) Door Vikingen die op strooptocht waren.
  c) Door een huurmoordenaar in opdracht van de Frankische koning.
  d) Door heidenen die zich niet hadden laten bekeren.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 17
  Het Openbaar Ministerie bestaat al ruim 200 jaar. Napoleon voerde in 1811 een overkoepelende rechterlijke organisatie naar Frans model in en rationaliseerde het recht. Daarbij kreeg het OM de taak verdachten voor de strafrechter te brengen. Wat was vóór 1811 de meest toegepaste straf?
  a) Radbraken, omdat dit veel toeschouwers trok.
  b) Hand afhakken, omdat dit in de Bijbel stond.
  c) Verbanning, omdat dit goedkoop en makkelijk was.
  d) Vierendelen, omdat dit bijzonder afschrikwekkend was.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 18
  Wat was de affaire-Westmeijer?
  a) In 1909 kwam Abraham Kuyper in opspraak door schenkingen van rijke zakenlieden aan de ARP, waarbij zijn vermeende minnares Mathilde Westmeijer betrokken was.
  b) In 1914 kwam aan het licht dat prins Hendrik in verband met zijn buitenechtelijke affaires gechanteerd werd door zijn advocaat Cornelis Westmeijer.
  c) In 1951 werd bekend dat prins Bernhard bij de onderscheiding van oorlogshelden zijn goede vriend Samuel Westmeijer voorrang had verleend.
  d) In 1983 ontdekten journalisten dat enkele onderscheiden officieren onder leiding van luitenant Westmeijer tijdens de Politionele acties misdaden tegen de menselijkheid hadden begaan.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 19
  De ‘harige kwestie’ hield de gemoederen bezig in Frankrijk. Waar ging deze kwestie over?
  a) Begin zeventiende eeuw ontstond het beroep van dameskapper. Echtgenoten waren niet blij met het intieme contact tussen kapper en dame.
  b) In de zeventiende eeuw lieten mannen hun haren groeien tot over de schouder. De kerk zag dit als verzwakking van de mannelijke aard.
  c) Tijdens de Frans-Duitse Oorlog werden Franse soldaten verplicht hun haar af te scheren om zo voor elkaar goed herkenbaar te zijn.
  d) Begin twintigste eeuw werd in Parijse volksbuurten bij alle basisschoolkinderen het haar geknipt om een luizenepidemie tegen te gaan.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 20
  Het middeleeuwse Roelantslied is wereldberoemd. Wie was de echte Roelant?
  a) De legeraanvoerder Roland, die in 778 sneuvelde toen de achterhoede van een Frankisch leger bij Roncesvalles werd aangevallen door de Basken.
  b) De krijgsheer Roeland, die in 799 het leven van Karel de Grote redde door een voor de keizer bedoelde pijl op te vangen.
  c) De heilige Rolandus, voorganger van een Spaanse ridder-kloosterorde, die tot 805 standhield tegen de oprukkende Moren.
  d) Roland I, de beroemde zoon van Willem de Veroveraar, die vanaf 1071 in tien jaar het grootste deel van het Britse eiland veroverde.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 21
  Wat werd bedoeld met de term ‘Dutch disease’?
  a) De Hollandse tulpenmanie begin zeventiende eeuw. Door de hoge prijzen stortte de bollenmarkt plotseling in elkaar.
  b) De bacterie die midden zeventiende eeuw de kaasproductie in de Republiek aantastte.
  c) Het koppig vasthouden aan de Gouden Standaard in de jaren dertig van de twintigste eeuw, waardoor de depressie in Nederland extra lang duurde.
  d) Het gebruik van aardgasbaten in de jaren 1970 om de verzorgingsstaat te betalen en de staatskas te spekken.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 22
  In 1639 lieten de Hollanders in het West-Japanse stadje Hirado een stenen pakhuis bouwen om handelswaar van de VOC op te slaan. Na voltooiing besloot de shogun dat het pakhuis afgebroken moest worden. Welke reden gaf hij?
  a) Hij wilde de stenen van het pakhuis gebruiken voor de bouw van een nieuw paleis.
  b) Hij maakte bekend dat westerlingen zich niet meer op Japans grondgebied mochten vestigen; Nederlanders konden uitwijken naar het eiland Deshima.
  c) Hij vond het uit den boze dat het bouwjaar in christelijke jaartelling op de gevel was aangegeven.
  d) Hij was van mening dat het pakhuis niet voldeed aan de strenge voorschriften om instorting bij aardbevingen te voorkomen.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 23
  Wat moest de eerste spoorwegverbinding van Nederland worden?
  a) De verbinding van Enschede met Rotterdam, om textielproducten uit Twente sneller te kunnen vervoeren naar de haven.
  b) De verbinding van Amsterdam met Haarlem, een traject waarover veel burgerverkeer was.
  c) De verbinding van Amsterdam met het Duitse achterland via Arnhem, vanwege de handel.
  d) De verbinding van Den Haag met Brussel, om contact te houden met het net onafhankelijke België.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 24
  Op 28 oktober 312 versloeg het leger van keizer Constantijn het leger van keizer Maxentius bij de Pons Milvius, een brug over de Tiber vlak bij Rome. Waarom is deze slag zo belangrijk geweest?
  a) Door de overwinning op Maxentius werd Constantijn de eerste alleenheerser over het Romeinse Rijk.
  b) Constantijn zou tijdens de slag een visioen van een kruis hebben gehad, waarop hij zich bekeerde tot het christelijke geloof.
  c) Constantijn doopte, om de overwinning te vieren, Byzantium om in Constantinopel.
  d) Constantijn droeg zijn imperium over aan zijn zoon Constantinus II, die bij de slag een heldenrol had vervuld.
  Klik hier voor het juiste antwoord…


  Vraag 25
  Waarom is Oostenrijk geen lid van de NAVO?
  a) Omdat neutraliteit een voorwaarde was voor de hernieuwde onafhankelijkheid in 1955.
  b) Omdat de bevolking in 1960 in een referendum tegen lidmaatschap stemde.
  c) Omdat het land op militair gebied geen bijdrage wil leveren aan het bondgenootschap.
  d) Omdat Oostenrijk al sinds de Eerste Wereldoorlog niet over een eigen leger beschikte.
  Klik hier voor het juiste antwoord…