Nog

dagen
Tot
volgend jaar!

terugSprekers

woensdag 1 juli 2015

Herman Pleij

COLLEGE

Herman Pleij is emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde. Bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam werd hij koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ook in het buitenland ontving hij onderscheidingen: hij kreeg de Belgische Francqui-leerstoel voor buitenlanders en een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel.

Pleij promoveerde in 1979 op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. De Middeleeuwen zijn altijd zijn specialisme gebleven, maar Pleij is algemeen ge├»nteresseerd in volksliteratuur en -cultuur, de ontwikkeling van de drukpers, burgermoraal en Nederlandse identiteiten. Hij schrijft in dag- en weekbladen over cultuurhistorische onderwerpen en publiceert regelmatig essays en boeken, zoals Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit (2014). Daarnaast is Pleij regelmatig te zien op televisie, waar hij zijn kijk geeft op zowel de historische als de hedendaagse samenleving.

Meer over dit programmaonderdeel.