Home Programma Revolutiejaar 1848
Revolutiejaar 1848
Revolutiejaar 1848

Revolutiejaar 1848

Sir Christopher Clark geeft een lezing.
-

Het voorjaar van 1848 zou een spannende periode worden in de Europese geschiedenis. Overal rommelde de revolutie, van Parijs tot Wenen, van Stockholm tot Venetië.  Overal leken barsten te ontstaan in de gevestigde politieke orde, en nieuwe ideeën over sociale rechten deden hun intrede. Er werd gesleuteld aan grondwetten en kiesrecht, slavernij werd verboden, en sommige gevestigde regeringen deden hun best de stroom aan nieuwe invloeden te keren, met wisselend succes. Uit het jaar 1848 zou een geheel nieuw Europa voortkomen.

Christopher Clark geeft naar aanleiding van zijn nieuwe boek de laatste inzichten in dit turbulente jaar en legt parallellen bloot met de huidige tijd.

Sir Christopher Clark is verbonden aan de Universiteit van Cambridge, Verenigd Koninkrijk, als hoogleraar moderne Europese geschiedenis, met de geschiedenis van Pruisen als bijzonder aandachtsgebied. Hij bereikte ook buiten de academische wereld een breed publiek met een biografie van keizer Wilhelm II en bestsellers over o.a. de Eerste Wereldoorlog, en met diverse tv-documentaires. In september 2023 verschijnt zijn boek Revolutiaire lente – vechten voor een betere wereld 1848 – 1849 .