Home Programma 4.4 – Medische uitvindingen en ontdekkingen door vrouwen
4.4 – Medische uitvindingen en ontdekkingen door vrouwen
4.4 – Medische uitvindingen en ontdekkingen door vrouwen

4.4 – Medische uitvindingen en ontdekkingen door vrouwen

Publieksonderzoek Rijksmuseum Boerhaave
Blauwe Zaal
16:00 - 16:45

Er zijn nog niet veel historische voorbeelden bekend van vrouwen die begin 20ste eeuw medische instrumenten ontwikkelden. De geschiedenis van de geneeskunde in die periode gaat nog vaak over mannen die medicijnen ontdekten of instrumenten ontwierpen. Wetenschapsmuseum Rijksmuseum Boerhaave onderzoekt in aanloop naar een nieuwe tentoonstelling of vrouwen wellicht een grotere rol speelden bij medische uitvindingen dan tot nog toe werd gedacht.

Mieneke te Hennepe, conservator medische collecties bij Rijksmuseum Boerhaave, geeft een korte inleiding over man/vrouw-verhoudingen in de moderne medische geschiedenis. Ze schetst de onderzoeksvragen die er bij Boerhaave liggen en neemt een aantal verrassende (oude) medische instrumenten mee die u zelf van dichtbij mag bekijken. Er is na de inleiding veel ruimte voor discussie en gesprek. Ook zijn er vragenlijsten beschikbaar waarop deelnemers anoniem informatie kunnen inbrengen. Kom langs, praat mee, en misschien ziet u uw input te zijner tijd terug in het museum

De onderzoeksvragen waarvoor Te Hennepe de hulp inroept van de bezoekers van het festival.

  • Welke verhalen kent u over de rol van vrouwen in de (Nederlandse) medische historie?
  • Wat heeft u zelf gezien in medische praktijken?
  • En waar had u vóór deze lezing en voor het zien van deze medische instrumenten zelf nog niet eerder over nagedacht?

Mieneke te Hennepe is conservator bij Rijksmuseum Boerhaave in Leiden en doet onderzoek naar het zieke en gezonde lichaam in objecten van de 19e en 20e eeuw. Daarnaast geeft ze onderwijs in medische geschiedenis bij het Leids Universitair Medisch Centrum.