Nog

dagen
Tot
volgend jaar!

terugSprekers 2018

woensdag 1 augustus 2018

Oude oorkondes lezen

Masterclass

Paleografie


Een oorkonde is een document waarin belangrijke afspraken zijn vastgelegd: vredesverdragen tussen vorsten, pauselijke privileges voor kerken en kloosters, testamenten van rijke edellieden, maar ook contracten voor de verkoop of verhuur van grond of huizen van gewone mensen. Vanaf het eind van de dertiende eeuw nemen dit soort ‘eenvoudige’ oorkondes, bestemd voor burgers, explosief in aantal toe.
 
Eef Dijkhof vertelt iets over de ontwikkeling van het schrift in de loop van de eeuwen en toont enkele aansprekende voorbeelden van middeleeuwse oorkonden, bestemd voor de burgers van Haarlem en Dordrecht. Deze gaan we tijdens de workshop samen proberen te ontcijferen. Daarbij vertelt Dijkhof ook steeds iets over de achtergrond van de documenten zelf, de schrijfstof, de inkt, de bezegeling en over de inhoud, zoals het taalgebruik en datering, maten en geld, bestuur en rechtspraak.
 
Dijkhof is verbonden aan het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en is gespecialiseerd in het bestuderen en het uitgeven van Middeleeuwse oorkonden. Hij studeerde Middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1997 promoveerde op een proefschrift over het oorkondewezen van steden en kloosters in Holland en Zeeland in de dertiende en het eerste kwart van de veertiende eeuw.

Let op: voor masterclasses kunt u zich inschrijven tijdens het Geschiedenis Festival bij de Historisch Nieuwsblad-stand in de foyer.

Beatrice de Graaf

Terreur

Lezing

Beatrice de Graaf spreekt in de prachtige historische setting van de Gravenzaal over haar boek...

Adam Zamoyski

Napoleon

Lezing

Adam Zamoyski is een van de bekendste historici van dit moment. Hij werd geboren in Polen,...

Marijke Hilhorst

Familiegeschiedenis

Masterclass

Marijke Hilhorst is auteur van de familiekroniek De vader, de moeder & de tijd en van het...

Jean-Marc van Tol

Feit vs. fictie

Masterclass

Historici houden zich graag aan de feiten, maar wie een pakkend verhaal over geschiedenis wil...