Home Programma De vloek van de geschiedenis
De vloek van de geschiedenis
Martin Bossenbroek

De vloek van de geschiedenis

Martin Bossenbroek over onze omgang met het verleden
06:05 - 06:05

Op het Geschiedenis Festival geeft historicus Martin Bossenbroek een lezing over de Nederlandse omgang met het koloniale verleden en slavernijverleden. Na tientallen jaren borstklopperij is de slinger doorgeslagen naar boetedoening. Is dat wenselijk of moet de politiek stoppen met wat volgens velen getuigt van een weg-met-ons mentaliteit?

Het koloniale verleden en het slavernijverleden van Nederland staan de laatste tijd volop in de belangstelling, in steeds negatievere termen. Dankzij ’s lands bekendste Leidse historici, koning Willem-Alexander en voormalig premier Mark Rutte, staat Nederland nu zelfs bovenaan de Europese ‘ranglijst’ van spijt en excuses.

Bossenbroek laat zien dat de officiële excuses geen breed draagvlak hebben onder de bevolking. De grootste politieke partij, de PVV, wil alle excuses intrekken en het land ‘terugveroveren’. Volgens een internationale peiling voelen Nederlanders van alle ondervraagde nationaliteiten verreweg de meeste trots en de minste schaamte over hun koloniale verleden. Zodoende lijkt de omgang met de vaderlandse geschiedenis de kloof tussen politiek en burger in de Nederlandse samenleving te hebben vergroot. En dat is ernstig. Hoe is te voorkomen dat die afstand onoverbrugbaar wordt? Kan er recht worden gedaan aan het verleden zonder het heden te belasten met een verdere polarisering die de democratie bedreigt?

Historicus Martin Bossenbroek heeft, onder andere met De Boerenoorlog, de geschiedschrijving in Nederland op een hoger plan gebracht. Er werden 80000 exemplaren van het boek verkocht en het is in het Frans, Duits, Afrikaans en Engels vertaald. De Boerenoorlog is bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs. De wraak van Diponegoro (2020) over het begin en einde van Nederlands-Indië werd alom geprezen en komt ook in Indonesië uit. Met De Zanzibardriehoek toonde hij wederom aan dat hij tot de beste geschiedschrijvers van Nederland behoort. Het werd eveneens bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs.

Kolonialisme van Martin Bossenbroek

Foto door Koos Breukel.