Home Programma De identiteiten van België
De identiteiten van België
De Guldensporenslag staat in de Vlaamse Canon

De identiteiten van België

Lezing van Rolf Falter.
-

In navolging van de Nederlandse canon (sinds 2006) heeft Vlaanderen nu ook zijn canon. Let wel: Vlaanderen, niet België. Aan de presentatie van die Vlaamse canon ging nog meer polemiek vooraf dan aan de eerste Nederlandse destijds, omdat er een vermoeden was dat men de ‘Vlaamse identiteit’ wilde bevorderen. Kort voordien was, opnieuw in navolging van Nederland, ook in Vlaanderen een tv-reeks ‘Het verhaal van’ op de buis gebracht. Andermaal: Vlaanderen, niet België.

Rolf Falter belicht tijdens zijn lezing de complexiteiten van al dan niet vermeende identiteiten in België, vergelijkt de nieuwe Vlaamse canon met de jongste Nederlandse. Hij poneert vooral de stelling dat de hedendaagse geschiedschrijving in de Lage Landen weliswaar de bombastische patriottische gewaden van weleer heeft afgelegd, maar toch niet losgeraakt van echte of vermeende vaderlandse keurslijven.

Rolf Falter is een Belgisch historicus en schrijver. Hij was journalist, docent, gewezen adviseur van premier Guy Verhofstadt en hoofd van het Bureau van het Europees Parlement in België. Hij schreef verscheidene boeken over de geschiedenis van België en Europa, onder meer België, een geschiedenis zonder land (2012) en dit jaar nog 1302, het jaar van de mythe.