Home Programma Blik op Haarlem
Blik op Haarlem
Blik op Haarlem

Blik op Haarlem

Lezing door het Frans Hals Museum over stadsgezichten in de zeventiende-eeuwse schilderkunst.
-

Haarlem is de bakermat van de Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. De stad heeft een rijke geschiedenis, die door kunstenaars veelvuldig in beeld is gebracht.

Ze lieten zich inspireren door historische gebeurtenissen zoals het Spaanse beleg van Haarlem in 1572 – 1573, maar ook het landschap rondom Haarlem wist ze te raken. Velen trokken eropuit om in tekeningen en prenten het ongerepte Zuid-Kennemerlandschap vast te leggen. Schilders volgden spoedig in hun voetsporen, waarbij steeds meer de bebouwde omgeving de bron van inspiratie vormde. Wat kunnen we leren over stad en landschap, als we kijken naar deze werken?

Norbert Middelkoop, conservator van het Frans Hals Museum, besteedt in zijn lezing speciale aandacht aan het werk twee beroemde Nederlandse schilders: Gerrit Berckheyde (1638 – 1698) en Jacob van Ruisdael (1628 – 1682) , die Haarlem veelvuldig in beeld brachten. De eerste werd bekend door zijn canonieke stadsgezichten: de Grote Markt, met afwisselend de Bavo of het stadhuis als blikvangers, de Waag aan het Spaarne en de stadspoorten. Ruisdael is vermaard om zijn ‘Haerlempjes’, vergezichten op de stad vanaf de duinrand, gedomineerd door machtige wolkenluchten, waarin de blik voert over de bleekvelden naar – alweer – de Bavokerk als visueel ankerpunt aan de horizon. De expositie ‘Blik op Haarlem’ is te bezoeken in het Frans Hals Museum van 22 september 2023 tot 7 januari 2024.