• Mijn account
 • Shop
 • Winkelmand
 • Log in

  Wachtwoord vergeten?

  Geneaknowhow.net een eldorado voor personenzoekers

  Bronnen door Eric Hennekam

  Veel personenzoekers, zoals genealogen, kennen de particuliere website GeneaknowHow . Een schitterend digitaal initiatief.

  Doel van deze al in 1997door onder andere Herman de Wit  opgerichte website is het beschikbaar stellen van historische bronnen waarin veel persoonsnamen uit Nederland en België voorkomen. Om aan de veelheid van verschillende bronnen structuur te geven is er voor gekozen om de bronnen, indien mogelijk, geografisch te ordenen. 

  Dat kunnen zelf bewerkte bronnen zijn, bijvoorbeeld door middel van het door Hans den Braber geïnitieerde project ‘Van Papier Naar Digitaal‘ of het verwijzen naar bronnen die door derden online zijn gezet. Naast deze bronbewerkingen is er ook informatie te vinden die onderzoekers behulpzaam kunnen zijn bij hun onderzoek, zoals wetgeving en cursussen paleografie en middeleeuws Latijn.

  Om een beeld te geven wat er afgelopen dagen online is gezet een kort overzicht:

  – VOC, transcriptie schoolkinderen in vestiging te Cochin, India 1731 
  – Ameland (nedergerecht), afbeeldingen recesboek 1669-1677, 1683-1685, 1801-1810
  – Gendringen, transcriptie collecte t.b.v. slachtoffers overstromingen rivieren 1784 
  – Zeddam, transcriptie maancedullen 1772
  – Elten (Dld), r.k. gezinsreconstructies 1696-1812
  – Amersfoort, regesten Sint Pieters- en Bloklandsgasthuis 1326-1792
  – Wissenkerke, afbeeldingen burgerlijke stand huwelijken 1811-1938
  – Antwerpen, afbeeldingen parochieregisters 
  – Nijmegen, afbeeldingen charters 13e-19e eeuw 
  – Provincie Hainaut, index DTB-registers -1796
  – Haren, index raadsleden 1811-2011

  [23 juli 2014]