Contact | Adverteren | Login | Lezersservice

Franse Tijd

1795-1813

De Franse Tijd begon in 1795 met de Franse inval en de vlucht van Willem V naar Engeland. Patriotten namen de macht over en riepen op 19 januari van dat jaar de Bataafse Republiek uit. Nadat in 1798 de eerste Nederlandse grondwet tot stand kwam, vormde Napoleon de jonge Republiek in 1806 om tot het Koninkrijk Holland, waarvan Lodewijk Napoleon koning werd. Vier jaar later werd het Koninkrijk ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. Toen Napoleon in 1813 verslagen werd bij Leipzig, trokken de Fransen zich terug uit Nederland. De zoon van Willem V keerde in 1813 terug uit Engeland, en werd op 2 december 1813 Willem I,  soeverein vorst der Verenigde Nederlanden. Op 21 september 1815 werd hij in Brussel ingehuldigd als koning. 

Op deze pagina vindt u alles over de Franse Tijd, van stadhouder Willem V tot de patriotten en van de Bataafse Republiek tot de eerste grondwet. Naast een selectie van eigen artikelen, heeft Historisch Nieuwsblad ook de beste boeken over dit thema en de interessantste filmpjes en websites uitgezocht.

Lodewijk Napoleon

Lodewijk Napoleon, die in 1806 door zijn broer Napoleon tot koning van Holland werd benoemd, lijdt onder het imago van een wat sneue man, die ongeschikt was voor de politiek. Dat is echter een onderschatting van zijn kunnen. Nederlands eerste koning...

Wilhelmina van Pruisen (1751-1820)

Op 28 juni 1787 ging Wilhelmina van Pruisen op weg naar Den Haag om een volksopstand te ontketenen. Maar vlak bij de Goejanverwellesluis werd ze gearresteerd door de patriotten. Met dat scenario had ze geen rekening gehouden.

President van Nederland

Rutger Jan Schimmelpenninck was in de jaren 1798-1805 ambassadeur in Frankrijk, met een korte ...onderbreking in Engeland. Hij ontwikkelde zich al snel tot een diplomaat van wereldformaat in de hoge Parijse hofkringen rondom Napoleon Bonaparte, en in het...

€ 15,00 | Koop nu

Vrije verkiezingen in Amsterdam na de Bataafse Revolutie

Na de Bataafse Revolutie in 1795 moet het Amsterdamse stadsbestuur op de schop. Voor het eerst zijn er in Amsterdam verkiezingen voor een eigen volksvertegenwoordiging. Maar de vroege stapjes naar democratie zijn wankel: niet iedere Amsterdammer mag...

Herman Willem Daendels (1762-1818)

Het leven van Herman Willem Daendels was ‘een drama’, schreef Multatuli, en dat bedoelde hij niet medelevend. Hij vond dat Daendels steeds opportunistisch de macht volgde. Dat is gemakkelijk gezegd. Daendels leefde in een uiterst wispelturige...

De vergeten oorlog om Holland

Engelse en Russische legers landden in 1799 bij Callantsoog om de Fransen uit Nederland te verdrijven. Het was het begin van een kortstondige, maar bloedige episode in de grote oorlogen die volgden op de Franse Revolutie.

Bataven overzee

In de Franse tijd kwam er definitief een einde aan Nederland als wereldmacht. Terwijl onze vloot een instrument werd in de Franse oorlogvoering, veroverde Engeland zonder veel tegenstand de overzeese gebieden.  

De grondwet van 1798

De eerste Nederlandse grondwet stamt uit de Franse tijd. Deze Staatsregeling van 1798 laat tot op de dag van vandaag diepe sporen na in onze wetgeving. Ironisch genoeg kwam de wet na veel democratisch geharrewar tot stand door een coup.

Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825)

Rutger Jan Schimmelpenninck klom van patriot, volksvertegenwoordiger en ambassadeur in Parijs en Londen op tot raadpensionaris. Daarmee werd hij in 1805 de eerste en laatste Nederlandse dictator. Alleen moest hij wel doen wat Napoleon zei.

Nederlands protest tegen Napoleon

In 2010 is het tweehonderd jaar geleden dat Nederland werd ingelijfd bij het keizerrijk van Napoleon. Nederlanders moesten dienen in het Franse leger en de armoede in het land groeide schrikbarend. Gewapend met hooivorken, stokken en stenen uitte de...

Het theeservies van Isaäc Jan Alexander Gogel

Over enkele jaren opent het Rijksmuseum zijn vernieuwde afdeling Geschiedenis. Daar zal het zilveren theeservies te zien zijn van Isaäc Jan Alexander Gogel, dat de Bataafse Republiek hem schonk voor verschillende bewezen diensten. De radicale...

De laatste stadhouder Willem V (1748-1806)

Erfstadhouder Willem V (1748-1806) werd in eigen tijd verguisd en geldt nog altijd als mislukkeling. Deze besluiteloze man was echter niet alleen de 'sufferd' voor wie koningin Wilhelmina hem later zou uitmaken. Willem V was een belezen man met veel...

Op reis met de revolutionaire patriotten

In 1813 werd Willem I gekroond tot koning van Nederland. De ontwikkelingen die leidden tot deze staatkundige omwenteling werden vreemd genoeg ingeluid door een patriotse revolutie en een bezetting door republikeinse Franse troepen. Reis met Historisch...

Bataven !

Frankrijk, het land van de revolutie. Duizenden Nederlanders maakten de Franse Revolutie ...als politieke vluchtelingen mee. Een groot Pruisisch leger was de prins van Oranje, stadhouder Willem V, te hulp geschoten bij het onderdrukken van de democratische...

€ 39,90 | Koop nu

Foto's

Nieuwe plattegrond Amsterdam (1796) Nieuwe plattegrond Amsterdam (1796)

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

OVT: Veiling nalatenschap Herman Daendels. Nakomeling van Patriot HW Daendels (VPRO, 2001)

OVT: Veiling nalatenschap Herman Daendels. Nakomeling van Patriot HW Daendels (VPRO, 2001)
In 2001 overleed de laatste afstammeling van Daendels. Bij de veiling van zijn inboedel sprak OVT met Norbert Berg van de Stichting Daendels.

Lodewijk Napoleon (TELEAC, 2008)

Lodewijk Napoleon (TELEAC, 2008)
Documentaire over de eerste koning van Holland. Acteur Beppe Costa speelde het 'Konijn' ooit in een toneelstuk, en gaat langs bij verschillende historici en bezoekt diverse plaatsen om meer te weten te komen over de Corsicaan.