Contact | Adverteren | Login | Klantenservice | Privacy
Log in
Wachtwoord vergeten
Op deze pagina vindt u alles over collaborateurs, NSB'ers en andere 'foute' Nederlanders: artikelen uit ons archief, filmpjes en boeken. 
 

‘Van Liempt schetst geen genuanceerd beeld van de politie tijdens de oorlog’

Wat voor rol speelden individuele politieagenten tijdens de Tweede Wereldoorlog? En hoe ‘fout’ was de politie als geheel? Guus Meershoek en Tommy van Es, als historisch onderzoekers verbonden aan de Politieacademie, schreven samen met Jos Smeets In...

Helden en Schurken over samenwerking met de 'vijand'

Was overleg met de ‘vijand’ tijdens de Hongerwinter een noodzakelijk kwaad? Deze vraag stond centraal tijdens de eerste bijeenkomst van de lezingenreeks Helden en Schurken, voor de zesde keer georganiseerd door het Verzetsmuseum Amsterdam, NIOD,...

‘We moeten af van het idee dat “foute” kinderen nooit tegemoet zijn gekomen’

Vanaf het moment dat de problematiek van kinderen van ‘foute’ ouders aan het licht kwam, is er hulp voor deze groep geweest. Dat concludeert psycholoog en NIOD-onderzoeker Bram Enning in zijn nieuwe boek Spreken over fout. Hoe kinderen van...

‘NSB’ers waren in de war’

Wat gebeurde er na de oorlog met hen die ‘fout’ waren geweest? Paul Ruigrok en Godfried van Run (beiden NTR) interviewden op 15 januari Dick Woudenberg, zoon uit een NSB-gezin, Henk Dupuis, officier van justitie bij de bijzondere...

De jacht op het verzet

Uit de strafdossiers van Nederlandse en Duitse bestrijders van het verzet walmt de jeneverlucht je tegemoet. Uit nieuw onderzoek blijkt dat SD’ers, landwachters en agenten van speciale opsporingsdiensten zich volgoten met drank vóór ze een actie...

Juliana en de Vier van Breda

152 oorlogsmisdadigers worden na de oorlog ter dood veroordeeld. Maar het kabinet-Schermerhorn-Drees vreest dat de bevolking te veel executies niet zal kunnen dragen en roept op tot ‘terughoudendheid’. Toch komt Drees in conflict met koningin...

Aantjes-affaire ging niet om 'twee lettertjes'

Op 6 november 1978 onthulde historicus Loe de Jong dat de CDA-fractievoorzitter Willem Aantjes tijdens de Tweede Wereldoorlog lid was geweest van de SS. Een dag later trad Aantjes af. De achterban was woedend op de historicus, die een geliefd...

De radicalisering van SS-Voorman Feldmeijer

Hij was de foutste Nederlander tijdens de Tweede Wereldoorlog: Henk Feldmeijer. De Duitse bezetter benoemde hem tot Voorman van de Nederlandse SS. In de winter van 1942-1943 maakte hij als soldaat de Duitse nederlaag bij Stalingrad mee. Vanaf dat moment...

Hermans wilde werken in Duitsland

Willem Frederik Hermans wilde tijdens de Bezetting niet alleen lid van de Kultuurkamer worden, maar meldde zich in 1943 ook vrijwillig voor werken in Duitsland. Hij werd tegengehouden door een bevriende verzetsman, die hem uit de rij voor het...

'Het Joden vangen werd een ware hartstocht'

Duizend gulden verdienden ze soms in één week. En gezamenlijk arresteerden ze meer dan 15.000 Joden. Ze waren uit op geld en op de Joodse bezittingen – de Colonne Heinnecke en daarvoor vrijgemaakte politieagenten die vooral in de zomer van 1943 op...

Nationaal-socialist uit idealisme

NSB’ers golden lang als cynische machtswellustelingen, zonder idealen. In nieuwe publicaties wordt dit beeld genuanceerd. Naast de oude verklaringsmodellen – boosheid over de economische crisis van de jaren dertig, persoonlijke frustraties, xenofobie...

Nederlandse SS'ers en de Holocaust

Zo’n 25.000 Nederlanders vochten tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijwillig in de Duitse Waffen-SS. In de literatuur en media wordt vaak een beeld geschetst alsof zij slechts gewone soldaten waren, die niet betrokken zijn geweest bij oorlogsmisdaden of...

Burgemeesters in oorlogstijd

Burgemeesters in oorlogstijd van de historicus Peter Romijn is, ook in vredestijd, fascinerende literatuur. In 520 pagina’s (en na tien jaar onderzoek) worden tot in de kleinste details de dilemma’s beschreven waarvoor burgemeesters ten tijde van de...

LEZERSFORUM: 'Je luistert naar je geweten of niet'

‘Een echte held heeft recht op waardering, waar de echte meeloper met de bezetter onze afkeuring verdient. Nog steeds, als signaal voor nu en later.’ Dat schrijft J. Keuken, een van de 255 deelnemers aan het forum. Van hen is 68 procent het eens met...

Wat bewoog Nederlandse collaborateurs

Januari 1943. De noordelijke zone van het Duits-Russische front ligt in de bossen ten zuiden van het Ladogameer, bij Leningrad. Het Duitse leger wordt in de flank beschermd door een eenheid van de Waffen-SS. De militairen sterven van de kou en leden bij...

De kampen voor 'foute' Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog

Gevangenen worden getreiterd en tot bloedens toe geslagen. Bewakers storten de inhoud van hun latrinetonnen over hen heen. Maar de Nederlandse bevolking wil niets weten van misstanden in de kampen voor 'foute' Nederlanders. Collaborateurs hadden in de...